Snitträntan fortfarande outnyttjad resurs

Snittrantor

Sedan en tid tillbaka är alla bolåneinstitut och banker som erbjuder bolån skyldiga att redovisa den så kallade snitträntan. Denna ränta är den som genomsnittet av bolånekunder på olika låneperioder faktiskt betalar. Idén med att långivarna ska presentera dessa siffror är dels ökad transparens i allmänhet, dels att vi kunder ska kunna göra mer korrekta jämförelser mellan långivare. En tredje konsekvens blir att vi får en indikation på hur möjligheten att pruta ser ut hos olika långivare.

Fyra av tio jämför snitträntor

Trots att det numera är ett tag sedan bankerna och bolåneinstituten blev ålagda att börja presentera snitträntor är det fortfarande inte särskilt många potentiella respektive befintliga bolånetagare som använder snitträntorna för att exempelvis välja bank, jämföra med den egna räntan eller för att pruta. Det ledande marknadsundersökningsföretaget Sifo har, på uppdrag av nätbanken Avanza, gjort en undersökning och i den framkommer att det är 38 procent av potentiella och befintliga bolånetagare som använder sig av snitträntorna.

I undersökningen framgår, kanske föga överraskande, att det finns en tydlig korrelation mellan hög inkomst och hög utbildningsnivå, och en hög grad av användning av snitträntorna. De som har högre inkomster och en allmänt sett hög utbildningsnivå är helt enkelt extra flitiga med att jämföra snitträntor.

Snitträntorna för maj

De nyligen publicerade snitträntorna för maj månad visar att räntan på ett rörligt tremånaders bolån var oförändrad jämfört med april. Snitträntan sett över alla de närmare 20 bankerna och bolåneinstituten som erbjuder bolån var 1,56%. Givetvis finns det aktörer som ligger både lägre och högre än detta snitt. I kategorin långivare som erbjuder lägre snitträntor än genomsnittet återfinns Ålandsbanken och Swedbank. Bland de banker som sticker ut negativt återfinns Handelsbanken och Länsförsäkringar. Det skiljer faktiskt ganska rejäla 0,27 procentenheter mellan den långivare som har de mest generösa snitträntorna och den långivare som tar mest betalt.

Vilken ränta du kan få på ditt bolån avgörs naturligtvis av en mycket lång rad faktorer och du kan inte se snitträntan som ett direkt tecken på vilken räntesats du kommer att bli erbjuden. Det är inte ens säkert att du kan få en lägre ränta hos exempelvis Ålandsbanken jämfört med hos Länsförsäkringar, även om skillnaden i snitträntorna är av det större slaget.

Lägre ränta på Swedbanks kreditkort

Swedbank lägre ränta på kredit

Swedbank erbjuder sedan i början av april den lägsta krediträntan för MasterCard betal- och kreditkort om vi jämför både bland de större bankerna och nischbankerna. Numera är räntan 10,45% med en effektiv ränta på 10,74%. Med det är Swedbank ett mer förmånligt alternativ än exempelvis Nordea och SEB om vi ser till räntesatsen för utnyttjad kredit.

Spelar någon tiondels procentenhet roll?

Swedbanks sänkning på 0,25 procentenheter kan både anses vara ganska rejäl och i princip obetydlig. Vad som gäller för den enskilde kredittagaren beror helt enkelt på hur kortet används.

För den som använder ett kreditkort för att till exempel ta del av förmåner via bonusprogram och ser till att sällan eller aldrig utnyttja möjligheten till delbetalning spelar det ingen större roll vilken ränta banken sätter. Swedbanks sänkning med 0,25 procentenheter är således endast av akademiskt intresse för den typen av användare.

Den som i stället använder kreditkort som ett sätt att jämna ut utgifter mellan månader och därmed utnyttjar möjligheten till delbetalningar är varje sänkning förmånlig. Det blir kanske inte så många hundralappar på årsbasis, men även en tiondels procent kan ge effekt.

Räntan är inte allt

Det är naturligtvis viktigt att komma ihåg att det finns många andra saker att notera vid jämförelser av kreditkort än själva krediträntesatsen. Under hur lång tid krediten är räntefri är en, vilka eventuella försäkringar som ingår automatiskt är en annan och hur de olika avgifterna ser ut (årsavgifter, avgifter för kontantuttag, med mera) en tredje. Kreditgränser är en ytterligare sak som kan vara av vikt.

På framsidan här på Ränta.com hittar du en översikt av banker och nischbanker som erbjuder kreditkort. Här finner du uppgifter kring kreditgränser, kreditränta och räntefria dagar. Gå vidare via länkarna för att läsa mer om respektive erbjudande.

Hur sätter banken räntan på ditt lån?

Banker-ranta

När du har skickat in en låneansökan får du i regel ett preliminärt besked direkt på skärmen eller via sms eller e-post inom några minuter. Att det är möjligt att ge ett besked så snabbt beror på att långivarnas kreditkontroller bygger på automatisk inhämtning av kreditinformation och omedelbar avstämning mot givna så kallade scoringmodeller. Allt är helt enkelt automatiserat.

Scoringmodellerna är de verktyg som används för att avgöra vilken individuell ränta du ska kunna erbjudas. Varje långivare har egna modeller utformade efter hur mycket risk långivaren vill ta och vilket krav på avkastning som finns. Emellertid använder de flesta mellan 8-10 huvudpunkter för bedömningen. Här ska vi lite snabbt gå igenom vilka saker de allra flesta långivare lägger till grund för bedömningen av vilken ränta du får. Notera att nedan gäller framför allt för privatlån och bolån. För så kallade snabblån är antalet bedömningskriterier normalt lite färre.

Belåning

Långivaren vill först och främst alltid säkerställa att du har en god kreditvärdighet. Med det menas att din ekonomiska position i grunden är god och att du har en historik av att fullfölja betalningsskyldigheter, låneavtal, med mera. Av den anledningen ingår befintliga lån, outnyttjade krediter, betalningsanmärkningar samt även antalet uthämtade kreditupplysningar i kreditscoringen.

Sistnämnda kan vara föremål för en del diskussion. Det är ganska klart att många kreditupplysningar inte direkt är till din fördel, men samtidigt är inte alla kreditupplysningar lika viktiga i långivarens ögon. En kreditupplysning som följer av att du ansöker om lånelöfte eller bolån får till exempel inga varningsklockor att ringa, men ett större antal kreditfrågor i kopplade till smslån är en helt annan sak. Det är framför allt själva lånebeteendet som är det centrala.

Inkomst

Inkomsten är givetvis central eftersom det är från den lön du får in varje månad som du betalar räntor och amorteringar. Den punkt i scoringmodellen som främst täcker kravet på god betalningsförmåga är taxerad inkomst såsom den ser ut i den senaste deklarationen.

Anställning

Även frågan om hur du får din inkomst är viktig för långivaren. Det är till exempel skillnad på en timanställning (mer osäker) och en fast anställning (betydligt säkrare, särskilt om den är långvarig). Timanställning, vikariat, projektanställningar och liknande anställningsformer räknas tyvärr ganska lågt i scoringmodellerna.

Ålder, familj och boende

Under den här rubriken kan vi lägga in bedömningskriterier som civilstånd, om det finns barn under 18 år i hushållet, hur din boendesituation ser ut, hur gammal du är, med mera. Olika långivare kan ha olika faktorer som är lite extra i fokus, men normalt görs en sammanvägning av följande (med + respektive – i parentes för att visa på om respektive faktor kan anses vara positiv eller negativ för dig som låntagare).

 • Under 25 år ( – )
 • Mellan 25-60 år ( + )
 • Över 60 år ( – )
 • Söka med medsökande ( + )
 • Gift eller sambo ( + ) – är ni två i hushållet anses ni indirekt kunna dela på betalningsansvaret
 • Hemmavarande barn ( – ) – barnen anses ta en del av den löpande inkomsten i anspråk
 • Boendekostnad (avgörs från fall till fall)
 • Boende i hyresrätt ( – )
 • Boende i eget hus ( + )

Mitt Bolån – så här fungerar det

låneförmedlare för bolån för lägre ränta

Vid en jämförelse av både listräntor och snitträntor (vad bolånekunderna faktiskt betalar för sina lån) ligger alltid aktören Mitt Bolån bra till och för många löptider erbjuder Mitt Bolån den absolut bästa räntan.

Om du inte känner till Mitt Bolån sedan tidigare kan det vara svårt att förstå hur en enskild aktör kan erbjuda bland de mest förmånliga lånevillkoren för alla löptider. Anledningen stavas att Mitt Bolån inte är en bank i egentlig mening utan en låneförmedlare.

En ansökan – många erbjudanden

Hos Mitt Bolån kan du få hjälp med både lånelöfte, tecknande av nya bolån, omförhandling av ränta samt byte av bank. Det är också möjligt att få hjälp med att låna till kontantinsatsen via ett privatlån samt få fram erbjudanden kring bolån som kan tecknas trots eventuella betalningsanmärkningar.

Processen med att teckna nytt bolån eller omförhandla ett gammalt går i fyra steg:
1. Ansökan
2. Personlig kontakt med bolånehandläggare
3. Mitt Bolån begär in offerter från de anslutna bankerna
4. Du bestämmer med assistans från handläggaren vilket erbjudande som är bäst.

Hur många erbjudanden du kommer att få avgörs helt av din personliga ekonomiska situation och vad du faktiskt ansöker om. Emellertid gäller generellt att de flesta av de till Mitt Bolån anslutna bankerna och bolåneinstituten inte säger nej till fler kunder och att du därmed får ett generöst antal erbjudanden.

Viktigt att tänka på är att handläggaren enbart har en informerande funktion. Han eller hon presenterar erbjudandena på ett sätt som visar på skillnaderna mellan olika erbjudanden och visar vilket eller vilka som kan betraktas som de mest förmånliga för din nuvarande situation. Du måste sedan själv bestämma vilken långivare du vill anlita och därefter också signera avtal med mera på egen hand.

Gratis att använda låneförmedlare

Om det hade varit förenat med kostnader att ta hjälp av en låneförmedlare hade denna typ av tjänst varit betydligt mindre attraktiv. Mitt Bolån är en gratistjänst och det enda du behöver lägga ner på att få ner dina bolånekostnader är lite tid på din ansökan och på att kika igenom och analysera de låneerbjudanden du får presenterade för dig.

Med helikopterpengar behövs inga lån

helikopterpengar mot inflation

Inflationen är låg och detsamma gäller förväntningarna på inflationen de kommande åren. Trots en mycket expansiv finanspolitik de senaste åren verkar det som förgjort för centralbankerna att lyckas närma sig inflationsmålen. Detta faktum gör, enligt en del bedömare, att det snart kan bli dags att börja diskutera mer okonventionella åtgärder än räntesänkningar och utökade köp av räntepapper. En åtgärd som faktiskt har börjat diskuteras små smått är ”helikopterpengar”.

Vad är helikopterpengar?

Helikopterpengar nämns i den finansiella doktrinen som ett slags sista steg i en expansiv ekonomisk politik för att komma upp i det inflationstryck som ses som mest fördelaktigt för en långsiktigt hållbar ekonomi. När räntesänkningar, stödköp av obligationer och andra åtgärder inte har visat sig ha tillräckliga effekter, är det enda som återstår att fylla på med bensin i helikoptern och stiga mot skyn med gratis kontanter till alla.

Smakar man på benämningen på denna finanspolitiska åtgärd är det lätt att få en bild av hur processen med att betala ut helikopterpengar ser ut. En helikopter kan ju flyga och hovra var som helst och kan därmed nå alla, var man än befinner sig. Dessutom är helikoptern konstruerad med rotorer vilket symboliserar spridning av pengar.

Om vi tittar mer konkret på åtgärden handlar helikopterpengar om att alla medborgare i ett land, unga som gamla, får ett förutbestämt belopp utbetalt helt utan krav på motprestation. Det är alltså fråga om något så unikt som gratis pengar.

Kan man verkligen få pengar gratis?

Idén med helikopterpengar som stimulansåtgärd i ekonomin är att sätta lite extra fart på konsumtionen och därigenom indirekt få fart på inflationen. Åtgärden är dock att betrakta som den absolut sista utvägen om övriga verktyg visar sig tandlösa, och vi kan inte räkna med att riksbanken beslutar om en sådan åtgärd i första taget. Skulle riksbanken ta det historiska beslutet är det emellertid så att alla får samma belopp rakt in på kontot eller i form av en utbetalningsavi. Dessa pengar får man sedan spendera hur man vill.

Förmodligen blir efterfrågan på lån av olika slag mycket begränsad under den tid riksbankens helikopter flyger över vårt avlånga land!

Seniorlån – onödigt dyrt

Pensionsmyndigheten, som har följt utvecklingen inom den lite speciella låneformen seniorlån sedan 2014, har i en ny rapport upprepat att låneformen i regel är en onödigt dyr lösning. Enligt ett exempel i den senaste rapporten uppgår skillnaden i lånekostnader mellan ett seniorlån och ett vanligt banklån på 500 000 – 1 miljon kronor med marknadsvärdet i bostaden som låneobjekt till flera hundra tusen kronor under en tioårsperiod.

dyrt med seniorlån

Vad är ett seniorlån?

Idén med låneprodukten seniorlån är att erbjuda äldre personer som inte kan eller vill flytta från sin bostad möjligheten att använda ett övervärde i bostaden för att låna till konsumtion och även boendekostnaden. Med andra ord är tanken att låntagaren ska kunna leva ett lite rikare liv på ålderns höst.

Att låneformen har kommit till beror främst på att banker och andra kreditgivare inte gärna lånar ut pengar till personer i pensionsåldern. För det första är det fråga om den allmänt sett lägre inkomsten, vilken långivare överlag anser vara för låg för att räntor och amorteringar ska kunna betalas, och för det andra är givetvis livslängden en avgörande aspekt.

200 000 kr i ökade räntekostnader

Att det finns mycket att förlora på att ta ett seniorlån i stället för ett vanligt banklån gör Pensionsmyndigheten tydligt redan på första sidan i sin rapport. Här beskriver man nämligen att ett seniorlån på en halv miljon som löper med 5% ränta (typisk ränta i dagsläget) blir närmare 200 000 kr dyrare än ett lån på samma belopp för vilket man betalar vanlig bolåneränta.

Den ökade kostnaden är inte den enda nackdelen Pensionsmyndigheten pekar på. Det är också fråga om att lånet kan anses som en tillgång som ökar förmögenheten och det kan ge upphov till en situation då eventuellt bostadstillägg kan sättas ned eller helt utgå.

Alternativ till seniorlån

Om en äldre person vill ha ett komplement till pensionen, vilka alternativ till seniorlån finns att utforska? Det finns i huvudsak tre alternativ, nämligen:

 • Att sälja bostaden och flytta till ett billigare boende
 • Att ansöka om ett vanligt banklån
 • Att ta hjälp av och låna via barnen

Att sälja bostaden och flytta till ett boende som är billigare i inköpskostnad är betydligt billigare i längden än att ta ett seniorlån, detta trots att man förmodligen behöver betala reavinstskatt på försäljningen. Med denna lösning kan överskottet användas som en slags extra inkomst under pensionsåren.

Vill man bo kvar i sin bostad är alternativen att ta ett lån, antingen via banken eller via barnen. Förstnämnda behöver inte förklaras närmare, men hur lånar man via barnen? Jo, idén är att barnen tar ut ett extra bolån med bostaden som säkerhet. Därefter lånas pengarna ut till föräldern enligt ett enkelt upplägg med amorteringar och räntebetalningar på samma sätt som stipuleras i bolåneavtalet.

Läs mer

Ovan är utdrag av de mest intressanta uppgifterna i Pensionsmyndighetens rapport. Vill du läsa mer hittar du hela publikationen via den här länken.

Utdelningsaktier i stället för räntekonto

Räntesparande är egentligen inget alternativ i dagsläget för dig som söker avkastning på dina sparade pengar, detta eftersom räntorna är extremt låga. Ett naturligt alternativ är att placera pengarna i aktier eller fonder för att få möjligheten att se pengarna växa. Det är emellertid förenat med risk att investera i aktier och fonder, och pengarna kan gå såväl upp som ner i värde.

Ett slags mellanting mellan räntesparande och sparande i aktier och fonder är att investera i så kallade utdelningsaktier. I den här artikeln ska vi beröra detta ämne lite kort. Notera att inget i den här artikeln utgör rådgivning eller ska ses som en uppmaning till att investera.

Utdelningsaktier i stället för räntekonto

Utdelningsaktier ger intäkter varje år

Med en utdelningsaktie i portföljen får du utdelning i kronor oavsett hur aktiens värde förändras. Givetvis kan dock utdelningens storlek påverkas av eventuell värdeförändring. Denna utdelning kan ses som en slags årlig ränta på ditt innehav och så länge som bolaget fortsätter att dela ut delar av sin vinst (och så länge du äger aktien!) kommer ”räntan” att betalas ut automatiskt till din värdepappersdepå, ISK eller KF. I sammanhanget kan vi tipsa om att det är klokt att investera via ett investeringssparkonto (ISK) eftersom du inte behöver betala skatt på utdelningarna (du betalar i stället en blygsam skatt på värdet av hela ditt innehav).

Eftersom marknaden kan vika nedåt (marknadsrisk) finns alltid risken att din investering totalt sett sjunker i värde. Det är alltså viktigt att du tänker långsiktigt om du väljer att investera i utdelningsaktier. Intressant nog brukar emellertid de vinstutdelande företagen klara sig bättre än genomsnittet i dåliga tider.

För varje aktie finns också en bolagsspecifik risk. Även om ett bolag upplevs som mycket välskött kan ruinens brant dyka upp snabbare än man tror. Ericsson är ett ganska färskt exempel på ett stort vinstutdelande företag som i tider har haft det mycket tungt. För att minska den här risken är det klokt att investera i ett större antal aktier. 10-15 stycken i olika branscher ger generellt en bra riskspridning.

Vilka utdelningsaktier är bäst?

Vill du vara mer eller mindre garanterad en hög direktavkastning på ditt aktieinnehav i många år framöver ska du framför allt titta på bolagen på de största börslistorna och välja ut dem som har en dokumenterad historia av att betala ut stora delar av sin vinst till aktieägarna.

Bolag som har en lång tradition av att betala sina aktieägare generösa utdelningar är bland annat Kinnevik, Swedish Match, Ratos, Telia, Tele2, Tieto, Swedbank, Handelsbanken och Nordea. Du kan även indirekt ta del av avkastningen i ett antal av utdelningsaktierna genom att äga aktier i investmentbolag som Investor och Industrivärden.

Nollränta på skattekontot från nästa år

regeringen sänker räntan på skattekontot
I takt med att riksbanken successivt har sänkt styrräntan, har inlåningsräntorna hos såväl banker som kreditbolag sjunkit och det är idag en utmaning att hitta sparräntor som ens överstiger en procent. Räknar man sedan med kapitalvinstskatten på 30% är en insättning på ett sparkonto ingen större vinstaffär.

Samtidigt som sparräntorna hos banker och kreditbolag har gått i botten har räntan på skattekontot fortsatt att vara jämförelsevis hög, detta eftersom den beräknas på 45% av ett lägsta möjliga ”golvvärde” på 1,25%. I procent är lägsta möjliga ränta på skattekontot 0,5625% och eftersom medel på skattekonto av naturliga skäl inte kan vara skattepliktiga motsvarar kontoräntan en skattepliktig ränta på 0,8%.

Miljarder i insättningar på skattekonto

I tider av turbulens på börserna, skakiga avkastningsprognoser för långräntor och obefintlig avkastning på vanliga sparkonton är det många, både privatpersoner och företag, som har tagit chansen att utnyttja skattekontot som en säker hamn för sparmedel. Skatteverkets uträkningar visar på att det i januari 2016 fanns ett rejält överskott av pengar på skattekontona – ett överskott som inte kan förklaras på annat sätt än att pengarna söker skattefri ränta.

Detta faktum uppmärksammades finansminister Magdalena Andersson på i början av året och hon kom snabbt med ett uttalande om att det skyndsamt skulle utredas hur detta ”kryphål” kunde tas bort. Efter en snabbutredning presenterade regeringen den 17 mars promemorian Ändrad intäktsränta i skattekontot (länk här) där det föreslås att räntan på skattekontot sänks till 0% från och med den 1 januari 2017.

Rent lagtekniskt sker ändringen genom en ändring i skatteförfarandelagen (kap. 65, 4§) och skrivningen innebär att om basräntan är lägre än 1% ska golvvärdet på 1,25% inte användas. Av det följer att räntan på skattekontot blir 0%.

Låga räntor även i framtiden

Fram till den 31 december 2016 har regeringen ingen som helst möjlighet att påverka lagstiftningen och det innebär att ränteberäkningen på innestående medel på skattekontot utgår från den nuvarande regleringen. Den som sätter in pengar på skattekontot får alltså motsvarande 0,8% i skattepliktig ränta.

Med den nya regleringen kommer skattekontot att ge 0% i ränta inledningsvis, men skulle reporäntan/basräntan gå upp kommer givetvis även skattekontot att ge avkastning. Räntan kommer dock att vara låg i jämförelse med andra säkrare sparformer. Idén från statens sida är helt enkelt att göra sparande på skattekontot mindre attraktivt, detta eftersom varje räntekrona innebär en belastning på statens finanser.

Skatteplanera ränteavdraget i deklarationen

Fördela räntan på bolån i deklarationen

Datumet för sista inlämningen av deklarationen för inkomståret 2015 närmar sig och om du inte har börjat kika på deklarationen ännu är det hög tid att börja göra det. Vid kl. 23:59 den 2 maj ska din godkända deklaration vara Skatteverket tillhanda för att du inte ska riskera förseningsavgift.

Som vanligt har både morgonpress och kvällspress publicerat mängder av artiklar om vad du ska tänka på när du sätter dig med pappersblanketten eller loggar in med kod eller bank-id på datorn. Bland de vanligaste tipsen när det gäller avdrag kan nämnas avdrag för bilresor till och från jobbet, avdrag för dubbel bosättning, kapitalförluster samt uthyrning av privatbostad. Ett tips som inte lika ofta dyker upp i artiklarna är det om skatteplanering av ränteavdrag om man är två som är skrivna på ett bolån. Denna helt lagliga möjlighet att fördela räntekostnaderna kan ge ett antal tusenlappar i mindre skatt för året.

Ränteutgifter kan fördelas fritt

Om inget annat är anmält till Skatteverket är fördelningen av räntekostnaderna för ett gemensamt bolån 50/50. Är räntekostnaderna totalt 50 000 kr för året kommer alltså båda bolånetagare ha siffran 25 000 kr förtryckt i rutan ”Avdrag – Kapital” (med förbehåll för att man kan ha betalat ytterligare räntekostnader).

Denna fördelning behöver inte vara den ekonomiskt mest fördelaktiga för hushållet och det är möjligt att fördela kostnaden på andra sätt, till exempel 60/40 eller 70/30. Tjänar du till exempel betydligt mer än din partner, och därmed i praktiken också betalar mer på bolånet, är det klokt att göra en annan fördelning än 50/50 för att dra full nytta av skattereduktionen. Att ändra i fördelningen kan vara särskilt gynnsamt om någon av er har haft en inkomst som överstiger gränsen för statlig skatt (443 300 kr för 2015), om en av er har underskott av kapital på 100 000 kr eller mer, eller om någon av er har haft en mycket liten inkomst, till exempel på grund av studier (CSN-lån räknas inte som inkomst). För mer om de så kallade skiktgränserna för inkomståret 2015, läs informationen på Skatteverket.

Så här ändrar du fördelningen av räntekostnad

Det är enkelt att ändra fördelningen av räntekostnad. Först bestämmer du och din partner hur fördelningen ska se ut och sedan ändrar ni helt enkelt de förifyllda beloppen i respektive deklaration för att därefter ange en förklaring i fältet ”Övriga upplysningar”. Uppgifterna som behövs är namn, personnummer, vad omfördelningen handlar om samt förändringen i kronor.

För att förenkla administrationen för nästa år kan ni välja att kontakta banken eller bolåneinstitutet och ange att banken i nästa års kontrolluppgift ska ange den fördelning ni önskar.

P2P-lån ger lägre räntor

illustration som visar p2p lånGenom att välja en långivare som erbjuder lån utifrån principen om person-till-person-lån istället för en traditionell långivare såsom till exempel en affärsbank har du möjlighet att få en lägre ränta på ditt privatlån. Mellanhänderna är helt enkelt bortskalade och administrationen är så strömlinjeformad det bara är möjligt. Alla aktörer som erbjuder P2P-lån hanterar allt dgitalt på nätet.

Vid en snabb titt på lägsta möjliga nominella ränta för ett privatlån på sex månader finner vi att P2P-långivarna ligger några tiondelar lägre än nästa långivare på listan (som är en ”vanlig” långivare). I skrivande stund är lägsta möjliga ränta 2,95% (2,99% effektiv ränta). Även för andra låneperioder torde P2P-lånen kunna vara de billigaste alternativen. Vilken ränta du erbjuds är emellertid givetvis individuellt och det är din ekonomi som avgör vad du får betala för att låna.

Vad är ett person-till-person-lån?

P2P är en förkortning av peer-to-peer och det är i sin tur en benämning för transaktioner som går direkt mellan privatpersoner. Peer-to-peer kom in i språkbruket för omkring två decennier sedan när nätverk online började möjliggöra fildelning av exempelvis musik och film. Numera finns P2P-lösningar inom många andra nischer, däribland finansiella tjänster.

När du ansöker om ett P2P-lån listas din låneförfrågan på en slags marknadsplats. De som är medlemmar på marknadsplatsen för att låna ut pengar får då välja om de vill låna ut eller inte. Som beslutsstöd finns detaljerade uppgifter om lånebelopp, återbetalningstid, syfte med lånet samt en märkning som visar kreditvärdigheten hos den sökande. När tillräckligt många långivare har reserverat poster i lånet så att det är fulltecknat betalas det ut.

I mitten av spindelnätet finns alltid en administrativ funktion som granskar ansökningar, lägger upp låneavtal, betalar ut lån, fördelar ut inbetalningar till långivarna, med mera. Denna funktion har emellertid ingen roll som borgenär i låneavtalet och det innebär att det blir en kostnad mindre. Denna besparing kommer låntagarna tillgodo och det gör person till person-lån till ett spännande alternativ till traditionella banklån.

Säkerhet och laglighet

I vissa fall kan transaktioner via P2P-nätverk och liknande typer av plattformar sägas kunna placeras i mer eller mindre gråa zoner vad avser laglighet och säkerhet, men när det gäller lån person till person råder inga oklarheter. Det är helt lagligt att både låna och låna ut via en aktör som erbjuder privatlån enligt den här modellen. Alla de aktörer som verkar i Sverige har också licens från Finansinspektionen.