Ingen höjning av boräntorna på två år

lag-boranta-2018

Boräntorna har uppenbart bottnat. Det är tydligt vid en jämförelse av bankernas och bolåneinstitutens snitträntor för månaderna april-juni. Att de har bottnat betyder dock inte att de är på väg uppåt, och i en färsk rapport från SBAB presenteras en prognos som visar att bolånekunder först i början av 2018 kan få räkna med att betala mer för rörliga bolån.

Räntan når 2% först 2018

Riksbankens räntebana är under lupp just nu. I början av juli meddelade Riksbanken att man räknar med att göra en första räntehöjning någon gång under kvartal tre 2017. Centralbankens prognoser har emellertid varit mycket opålitliga i de senaste årens turbulens på de finansiella marknaderna och revideringar har gjorts vid i princip varje direktionsmöte. Statliga SBAB är av uppfattningen att Riksbanken förmodligen kommer att få skjuta på den första räntehöjningen in i 2018 och i en prognos presenterar bolåneinstitutet uppgifter om att tremånadersräntan kommer att nå upp till 1,90% först under våren 2018. Det skulle alltså innebära att det fortfarande långt in på 2018 kommer att vara möjligt att teckna nya/omförhandla rörliga bolån på under 2,00% i närmare två år till.

I prognosen från SBAB meddelas också bolåneinstitutets syn på bolåneräntan i slutet av 2018. Man räknar med en ytterligare höjning från Riksbanken och den skulle resultera i listräntor på omkring 2,40%. Det handlar då fortfarande om listräntor som riktpriser och snitträntan kommer förmodligen att vara lägre än så.

Mycket lågt premium för bundna räntor

Bunden ränta innebär ökade kostnader för bankerna och det medför att det alltid finns ett litet ”premium”. Vad det innebär är att bolånetagarna får betala för bankernas upplåningskostnader. Denna extra kostnad är för tillfället historiskt låg och som exempel kan nämnas att det är mycket små skillnader mellan listräntorna för bundna räntor på 1-3 år jämfört med den rörliga tremånadersräntan. Den lägsta listräntan i skrivande stund är 1,69% och det kan jämföras med den lägsta listräntan för två år som ligger på 1,72% och den för tre år som ligger på 1,75%.

Den som funderar på att binda rörliga bolån på lite längre tid, och har en god förhandlingsposition kan med fördel jämföra räntor och spela ut långivarna mot varandra. Det bör finnas goda möjligheter att få en ränta som ligger en bra bit under 2% på lån på tre år och det kan ge en besparing när räntorna börjar klättra uppåt.