Betalningsanmärkningar

Kvinna med betalningsanmärkning

Betalningsanmärkning får den som av en eller annan anledning inte kunnat sköta sina betalningar. Dessa anmärkningar hamnar hos kreditupplysningsföretagen som en varning för en låntagare som man som kreditgivare eller bank inte vill ha. Tvärtemot vad många tror är det alltså inte Kronofogdemyndigheten som utfärdar betalningsanmärkningar, dock kan man som låntagare hamna hos denna myndighet om man upprepade gånger inte sköter sina åtaganden. Dessutom hämtar kreditupplysningsföretagen många gånger delar av sin information från just Kronofogdemyndigheten.

Här på ränta.com får du information om vad betalningsanmärkningar innebär rent konkret, hur länge de finns registrerade och vad de innebär för dina möjligheter att till exempel få lån.

Orsaker till betalningsanmärkningar

Bakgrunder till betalningsanmärkningar finns det minst lika många som det finns enskilda fall. Man kan ha fått anmärkningar för att man varit slarvig med sina betalningar, man kan ha fått dem för att man har hamnat i svårigheter, till exempel om man har blivit sjuk och inte kunnat betala sina räkningar. Plötslig arbetslöshet eller andra orsaker till förändringar av privatekonomin är en annan orsak till att man inte kunnat hantera sina betalningsåtaganden.

Oavsett bakgrund så kan dessa anmärkningar få följder för din ekonomi under flera år efter det att du fått dem. Anmärkningar som man dragit på sig till följd av dåliga beslut eller ungdomlig oaktsamhet kan påverka dina möjligheter att få lån till hus eller till bil, även om din ekonomi ordnat upp sig.

Vad innebär betalningsanmärkningar rent konkret?

Att betalningsanmärkningar inte är något eftersträvansvärt är något som de flesta är insatta i. Dock kan det vara bra att veta vad de innebär rent konkret ifall oturen skulle vara fram. Man kan bli sjuk, förlora jobbet, en separation kan sätta en i ett helt annat ekonomiskt läge, med detta i bakhuvudet så är det bra att vara påläst när det gäller sådana här fall.

Betalningsanmärkningar kan innebära att du nekas lån, till exempel om du tänker förvärva en bostad. Du kan även nekas bostad eller hyresrätt om ditt ekonomiska förflutna har prickar. Har du för avsikt att starta företag kan även detta påverkas negativt.

Det finns med andra ord gott om anledningar att så långt det är möjligt undvika betalningsanmärkningar.

Hur länge påverkar betalningsanmärkningar mig?

Det finns något stigmatiserande över själva ordet betalningsanmärkningar och det är lätt att tro att ens ekonomi, ens möjligheter att starta företag och skaffa bostad kommer att påverkas under mycket lång tid framöver.

Det kan därför vara bra att ha i åtanke att anmärkningarna finns kvar i tre år för privatpersoner och fem år för företag. Man får helt enkelt vänta ut den och, framför allt se till att ens ekonomi är i ordning den dagen anmärkningarna försvinner.

Kan jag få lån trots anmärkningar?

Det är inte ovanligt att man erbjuds möjligheter att ta lån trots betalningsanmärkningar. Detta är ett resultat av den växande kreditmarknaden och konkurrensen innebär att vissa kreditgivare kan ha överseende med kunder som inte har ett helt prickfritt ekonomiskt förflutet. Om någon har haft anmärkningar men sedan dess ordnat upp sin ekonomi och har förutsättningar att hantera räntor och avgifter så ska inte tidigare misstag komma i vägen, resonerar man.

I de fall då man får en ansökan beviljad trots betalningsanmärkning, så blir räntan alltid högre. Anledningen är för att långivaren anser att man utgör en större kreditrisk och därför vill långivare ha mer betalt för att ta den större risken.

Viktigt att tänka på

  • Om du trots betalningsanmärkningar erbjuds lån, var försiktig och gå noga igenom din ekonomi. Har du råd med amorteringarna, även på sikt? Företag som erbjuder lån med betalningsanmärkningar har som sagt alltid högre ränta.
  • Var noggrann med villkoren för lånet. Begär kreditgivaren säkerhet på grund av anmärkningarna? Kommer dessa i form av högre ränta och/eller avgifter? Är lånet värt dessa utgifter?
  • Kan det kanske vara värt att vänta med lånen tills betalningsanmärkningarna försvunnit? Man kanske får vänta en tid men ekonomiskt är det kanske mer försvarbart.
  • Kolla noga upp vilka lagar och regler som gäller.

Skuldsanering

Om man skulle få problem att betala sina skulder så finns det en möjlighet att ansöka om skuldsanering. Skuldsanering är en chans för väldigt skuldsatta personer att reducera sina skulder till en ”skälig nivå”. Det betyder att man minskar skulden så att den blir möjlig för den skuldsatte att betala. Det är kronofogdemyndigheten som prövar om en person kan få skuldsanering. Om en person får godkänt på sin ansökan om skuldsanering så görs en betalningsplan upp. Det innebär i praktiken att den skuldsatte får leva på existensminimum i 5 år, och efter det så anses skulderna betalade.

Existensminimum

I Sverige är existensminimum ett belopp i pengar som man anses klara sig på under en månad och leva på ”skälig levnadsnivå”. Normalbeloppet beräknas av socialstyrelsen och ska innehålla exempelvis tillräckligt för att betala mat, kläder, hygienartiklar, telefon och försäkringar. Förutom existensminimum så tillkommer kostnaden för boende. Kostnaden för boendet skiljer sig åt för olika kommuner, därför är det ingen bestämd summa för boende.

Summan för existensminimum justeras lite för varje år med tanke på inflationen. Summan brukar ligga på en årsbasis runt 105% av ett basbelopp. I dagsläget blir det runt 4000 kronor/månad.