10 procents sparränta – är det värt risken?

10-procent-sparranta

Vilken inlåningsränta erbjuder din bank? Visst är det väl 0%? Och, hur mycket får du om du binder medlen på ett sparkonto i ett år eller mer? Visst rör det sig om några tiondelar av en procentenhet? Det har inte gått riktigt så långt att vi får betala för att ha pengar innestående på transaktionskonton, något som den brittiska banken RBS har varnat för, men vi sparare får kallt räkna med nollräntor på vår inlåning i ytterligare ett par år.

Men, nischbankerna då? Jo, det finns nischbanker som kan erbjuda betydligt mer än nollränta, särskilt om du binder pengarna på ett år eller mer. På vår jämförelse av sparräntor kan du se till exempel att Marginalen Bank kan erbjuda betydligt mer intressanta räntesatser.

Den som vill ha en högre ränta än så på sina sparpengar ska sikta in sig på två andra segment av kreditbolag och finansbolag, nämligen dels så kallade inlåningsföretag och P2P-företag. Dessa är automatiskt mer riskfyllda eftersom de inte är anslutna till den statliga insättningsgarantin. Frågan är då om risken är värd att ta? I en artikel i Privata Affärer menas att risken är för hög. Ordet som används är till och med ”lottsedel”. Är det då riktigt? Det kan vara bra med en mer nyanserad bild och nedan presenterar vi lite kort om inlåningsföretag och P2P-företag.

Inlåningsföretag ger upp till 10% i ränta

Tittar du på förstasidan på Ränta.com ser du att bolaget 4Spar erbjuder räntesatser på mellan 6,50 – 10%. Hur är det möjligt, undrar du kanske. Det finns två anledningar, nämligen:
1. 4Spar är ett inlåningsföretag som använder dina sparpengar i sin verksamhet inom utlåning
2. 4Spar är inte anslutet till insättningsgarantin.

Inlåningsföretag är sådana som använder inlåning på sparkonton som ett sätt att finansiera verksamheten inom exempelvis privatlån. Det finns inget annat sätt för dessa aktörer att låna pengar (storbanker kan till exempel låna av Riksbanken) och därmed måste sparkunderna erbjudas aptitliga räntor. Att räntorna kan vara på upp till 10% möjliggörs också av att utlåningsräntorna är ännu högre än så.

Vad innebär då egentligen det faktum att 4Spar inte är anslutet till Riksgäldens system för insättningsgaranti? I korthet innebär det att dina pengar går förlorade i händelse av bolagets konkurs.

Ett bolag sätts i konkurs i det fall det inte kan betala sina borgenärer. Både bolaget i sig och en borgenär kan ansöka om att konkursförfarande ska inledas. Den siffra i bolagets räkenskaper som är viktigast i sammanhanget är summan för bolagets tillgångar. Så länge det finns tillgångar finns också möjlighet att betala. Det kan därför vara intressant att titta på ägarbolaget 4finance AB:s finanser. I det senaste bokslutet går att utläsa att summan av tillgångar uppgick till cirka 360 miljoner kronor. En annan siffra att titta på är resultatet (vilket var +93 miljoner för helåret 2015). Dessa uppgifter, som du enkelt själv kan hitta vid en sökning på exempelvis Allabolag.se, är indikationer på stabila finanser.

P2P-utlåning

P2P, som är en förkortning av ”peer to peer”, eller privatperson till privatperson på ren svenska, är ett begrepp som sedan något år tillbaka är aktuellt för utlåning. En aktör som använder sig av den här modellen har som affärsidé att sammanföra långivare med låntagare med syfte att dels ge långivarna högre ränta än vad de skulle få på ett bankkonto, och dels ge låntagarna bättre chanser till lägre räntor.

Lendify är en av de främsta aktörerna inom P2P-lending och en stor anledning är den konkurrenskraftiga sparräntan som långivarna kan ta del av. Snittåterbäringen för perioden 2015-07-01 – 2016-06-30 var 6,38%.

Precis som 4Spar är Lendify inte anslutet till insättningsgarantin. Anledningen är solklar; Lendify är inte en långivare i lagens mening, utan i stället en slags plattform där låntagare och långivare möts. Så, vad händer om Lendify skulle försättas i konkurs? Jo, Lendify kommer då att tvingas upphöra med sin uppgift som låneförmedlare, men själva låneavtalen upplöses inte automatiskt. Varje lån kommer att fortsätta löpa enligt de villkor som anges i låneavtalen.

Viktigt att notera med en långivare som Lendify är att varje lån i sig ger upphov till en kreditrisk och det är långivaren som står den risken, inte Lendify.