Så betalar svenskar 2019 – hur ser framtiden ut?

De digitala betalningsalternativen tar över mer och mer av den svenska marknaden och i samma takt minskar användningen av kontanter. Med fler attraktiva lösningar där överlåtelsen av kontanter inte längre är nödvändig blir köp av varor enklare. I och med den snabba utvecklingen av tekniken i samhället ifrågasätts om vi i framtiden överhuvudtaget kommer behöva kontanter.

Så betalar svenskar

Kortbetalningar dominerar

Trenden är tydlig. Svenskarna använder i liten omfattning kontanter för sina inköp. Kortköp är dock något som har ökat konstant. På tio år har svenskarna fördubblat sina inköp med kortbetalning. Denna utveckling skiljer sig en hel del från våra grannländer och övriga länder i Europa. Sverige är helt enkelt i framkant när det kommer till att använda digitala betalningslösningar.

En orsak till detta är att det dels är ett enkelt betalningsmedel, men också säkert. Många butiker skyltar också med att de slutat ta emot kontanter, och det påverkar såklart en hel del i frågan.

Fler attraktiva betalningslösningar lanseras

Med ny teknik och fler lösningar ökar möjligheterna att betala digitalt. Överföringar som går sekundsnabbt mellan användare och betalningar i butik, samt betalning mot faktura, är några av de populära systemen på marknaden. Swish är en populär app som används i stor utsträckning i Sverige. År 2018 genomfördes nästan 400 miljoner överföringar med Swish, att jämföra med år 2014 då endast 21 miljoner genomfördes. Det är en ökning med nästan 2000% på fyra års tid.

Fler och fler butiker erbjuder nu fakturabetalning. Handla vad du vill i affären och få en faktura hemskickad. Med enkla lösningar i mobilen godkänner du beloppet och betalar senare.

Kryptovalutor lanseras på marknaden

Det tar alltid en stund för nya valutor och betalningsmedel att etableras på marknaden. Bitcoin, Litecoin och Etherum är några av dessa och även Libra, valutan Facebook vill lansera.

De stora företagen vill gärna komma in på marknaden och ta del av betalningsströmmarna från konsumenterna. Vi kommer absolut få se dessa kryptovalutor etablera sig i en större mängd framöver, med enkla lösningar i mobilen. Dock varierar värdet på dessa valutor ganska mycket och stabiliteten är inte optimal. Dessa lösningar kan komma att påverka hela det finansiella systemet.

Svårighet med att ta till sig ny teknik

I Sverige är vi duktiga på att snabbt ta till oss nya lösningar. Vi tycker helt enkelt om bra och smarta lösningar. För våra äldre personer är det desto svårare att förstå säkerheten och appar i telefonerna och dessa grupper får svårare att hantera säkra system som kräver mer av användaren. Det är också de som blir utsatta för bedrägerier i olika former.

Riksbanken om att modernisera kontanter

I Sverige har Riksbanken haft rollen som garant för den svenska kronan, och värdet gentemot andra valutor. Med nya kryptovalutor och andra betalningsmedel krävs en modernisering av kontanterna för att bibehålla kronan och dess stabilitet. Därför undersöker man om man kan ge ut en digital valuta. Projektet heter e-krona och skulle vara ett digitalt komplement till kontanter samt vara enkelt att använda även för äldre som har svårt med dagens avancerade teknik.

Krav på sekundsnabba överföringar

Varje dag genomför vi olika betalningar och våra krav som konsumenter är ständigt höga. Tar en betalning för lång tid uppstår direkt irritation. Vi har krav på att allt ska ske sekundsnabbt och på rätt sätt. Nya lösningar uppfyller även dessa krav och nästa steg blir att utöka användandet att även kunna skicka pengar i hela världen, sekundsnabbt och säkert. Som Swish fast globalt.

Vi har bara sett den första delen av detta och nya lösningar kommer lanseras som är ännu bättre och gör det enklare för oss konsumenter att betala och skicka pengar mellan varandra.

Skulder hos Kronofogden påverkar även barnen

I Sverige är det cirka 183 000 barn som lever med en eller två föräldrar som har skulder till kronofogden. Vissa barn märker inte av detta medan vissa lider mer. Det kan bero på faktorer som om barnet är tillräckligt gammalt för att förstå, men också hur stora skulderna är och hur föräldrarna sköter det.

Utöver föräldrar med skulder till kronofogden så är det betydligt fler familjer som lever under strama ekonomiska förhållanden, eller till och med ekonomisk utsatthet. Det är vanligare än vad de flesta tror då man ofta hör om familjers utlandsresor, renovering av köket eller den nya grillen. Det man däremot mer sällan hör är de som tvingas stanna hemma för att de inte har råd att resa.

Större skulder

Siffror visar på att skulderna blir allt större hos de föräldrar som har skulder hos kronofogden. Eftersom en skuld som hamnat hos Kronofogden snabbt ökar blir skulden ofta större i en snabbare takt än den betalas av.

I vissa fall är skulderna till kronofogden så pass stora att familjen tvingas att sälja bostaden. Detta är något som barnen såklart märker av. Som förälder kan man göra flytten till något positivt för barnens skull och framställa det som något ni faktiskt vill göra, istället för att det är något familjen tvingas till.

Hjälp barnen att inte känna sig utanför

Beroende på barnets ålder kan det vara bra att prata med barnet och berätta varför barnet inte kan få till exempel en dyr leksak. Det kan även vara bra för de föräldrar som inte har ekonomiska problem eller skulder att tala med sina barn om att alla familjer inte har råd att resa eller köpa vissa saker. Detta skapar förhoppningsvis en förståelse hos barnen som leder till mindre utanförskap hos barn som inte har, eller får, lika mycket och lika dyra saker som andra barn.

För att hjälpa de utsatta barnen så har BRIS ett samarbete med Kronofogden. Bland annat arbetar de med att få de barnen som känner skuld och skam att inse att det absolut inte är deras fel och att det inte finns något som de kan göra åt sina föräldrars skulder.

Barn är experter på att ta på sig skulden för deras föräldrars problem och detta är något som BRIS försöker att få bort, och något som även vuxna bör tänka på.

hindrad med betalningsanmärkningar

I vissa fall kan det vara så att barnet lider väldigt mycket av familjens ekonomiska situation. Då kan det vara bra att ta professionell hjälp av till exempel BRIS, men det finns även andra som kan hjälpa som en kurator eller en psykolog.

Alla vuxna i barns närhet bör tänka på hur de pratar kring pengar och materiella ting när barn är närvarande. Att till exempel säga att det är viktigt med märkeskläder kan göra så att barnet ser ned på andra barn som inte har märkeskläder.

Alla har olika ekonomi och olika förutsättningar så det är viktigt att få barnen att förstå att inte alla vill eller kan köpa märkeskläder, även om ni själva gör det.

Något annat som är viktigt att komma ihåg är att det finns hjälp att få när det gäller ekonomin. Om skulderna börjar kännas övermäktiga så kan du få hjälp att tas tag i problemet innan det slut hos Kronofogden.

Elbilar billigare än ”Vanliga” bilar

Enligt en del ekonomiexperter så kan det nu verkligen löna sig att köpa en elbil. Uträkningar visar att om man tänker över hela bilens livslängd så är elbilen på väg att bli billigare än traditionella bilar. Saker som påverkar är försäkringar, driftskostnad och avgifter. Att köpa en dieselbil istället för elbil känns i dagsläget inte som ett klokt val. Tesla är ett av företagen som gör elbilar, och priserna pressas hela tiden. Återstår att se hur vanliga svenskar agerar framöver.

 

Tusentals svenskar kan bli av med garantipensionen

Garantipension betalas ut till den som haft liten eller ingen inkomst under livet. Den baseras på hur står inkomstpensionen är, hur länge man bott i Sverige samt civilstånd. Under fjolåret betalade pensionsmyndigheten ut 420 miljoner kronor i garantipension till svenska pensionärer bosatta i utlandet. Detta kan nu komma att ändras.

En kvinnas fall riskerar att drabba 43000 pensionärer

Hela processen startade år 2005 då en kvinna som flyttat till Sverige 1980 och som hade bott och arbetat i ett östeuropeiskt land i 20 år samt i Sverige i 20 år blev nekad garantipension. Försäkringskassan ansåg att hennes inkomstgrundande pension var för hög för att hon skulle beviljas garantipension. Detta överklagade kvinnan som nu är i 80- års åldern. Hon har fått avslag i förvaltningsrätten, kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen.

EU-domstolen

Den sistnämnda ställde frågan om garantipension vidare till EU-domstolen. Domstolen har ännu inte lämnat något beslut i det enskilda fallet men kommer med en chockerande dom som påverkar alla pensionärer bosatta i annat land. I den domen framkommer att det saknas stöd för att betala ut garantipension till personer som inte är bosatta i Sverige. Domen innebär också att garantipensionen ska minska om man är beviljad pension från annat land. Detta kan alltså påverka 43000 svenska utlandspensionärer. Regeringen lovar att garantipensionen kommer att betalas ut som vanligt till och med 2019. Sedan behöver man komma fram till ett beslut om hur garantipensionens framtid ska se ut.

Kina på väg att öppna gränser för elbilar

Sedan 1994 finns ett krav på att utländska företag som vill starta en verksamhet i Kina måste ha kinesiska medinvesterare. För bilbranschen har kraven inneburit att alla bilföretag med verksamhet i Kina har en lokal partner. Men nu verkar det var en förändring vara på gång, åtminstone när det gäller elbilar.

Att Kina nu diskuterar former för att öppna gränserna för utländska företag som vill bygga och sälja elbilar i landet är givetvis goda nyheter för utländska elbilstillverkare. Kina är redan världens största bilmarknad och marknad för elbilar, och många företag ser Kina som själva motorn i sina elbilssatsningar.

Samtidigt vräker Kinas regering subventioner över landets elbilsproducenter – runt 40 miljarder kronor enbart under 2016. Med hjälp av subventionerna siktar Kina på att 3 miljoner elbilar ska säljas varje år till 2025. Kina har tidigare också meddelat att de kommer att införa en hård elbilskvot. Var tionde bil som säljs i Kina måste kunna köras avgasfritt.

Bakom det historiska steget mot mer öppna gränser ligger Kinas allra största inhemska utmaning: luftföroreningar. I Peking är luftkvaliteten så dålig att den påtagligt kortar innevånarnas livslängd. 2014 förklarade därför Kinas premiärminister krig mot landets föroreningar, och man ser ut att vara på god väg att lyckas. På fyra år har Pekings skadliga partiklar minskat med hela 35 procent, något som sägs innebära att stadens innevånare nu kommer att leva 3,3 år längre.

Svag krona ger dyra semesterresor

Det såg så bra ut för Riksbanken och Stefan Ingves. Inflationen, som sakta men säkert har ökat under de senaste kvartalen, föll oväntat tillbaka ganska dramatiskt under januari månad. Riksbanken hade räknat med en inflationstakt på 1,9% på årsbasis, men den faktiska siffran blev 1,7%. Det är goda nyheter för dem som har lån, eftersom det minskar risken för snabba räntehöjningar, men överlag är det dåliga nyheter inte bara för Riksbanken utan för Sveriges ekonomi som helhet.

Ras för svenska kronan

Nyheten om den låga inflationstakten gav snabbt eko på valutamarknaderna och den redan svaga svenskan kronan försvagades rejält. När vi skriver det här fredagen den 23 februari kostar en euro 10.04 kr medan en amerikansk dollar kostar 8.16 kr. Dollarn har varit dyrare flera gånger under de senaste åren medan euron endast sällan har varit så dyr sedan införandet. I princip har alla de ledande valutorna stärkts rejält mot den svenska kronan de senaste veckorna, och den svenska kronan förväntas försvagas ytterligare.

Raset för den svenska kronan gör att vi får betydligt mindre för pengarna när vi köper något utomlands och från utlandet. Det gäller både bland annat e-handel, resor och hotell.

Effekter för ressugna

Sommaren 2012 kostade en euro bara strax över 8 kr. Sedan dess har euron sakta men säkert ökat i värde mot den svenska kronan. Skillnaden på lite mindre än sex år är alltså hela två kronor. Våren 2014 kostade en euro cirka 9 kr.

Kronförsvagningen ger stor effekt på flygpriser, hotell och även givetvis på hur långt själva reskassan kan räcka. När regeringen dessutom har infört en extra flygskatt blir det ännu dyrare att ge sig iväg på en utlandsresa.

Exempel: En hotellnatt som kostar 100 euro är idag 200 kr dyrare idag än för sex år sedan och 100 kr dyrare än för fyra år sedan.

Dollarns värde i förhållande till den svenska kronan har varierat betydligt mer än vad eurons värde har gjort. Historiskt sett är dock den nuvarande nivån på en bit över 8 kr ganska hög.

Under New York-weekendresornas gyllene tid åren 2013-2014 kostade en dollar långt under 7 kr. Det gjorde att både själva resan till USA och shoppingen på plats var mycket billig. Idag är allt betydligt dyrare. Regeringens flygskatt ställer också till det rejält för den som vill resa till USA. Skatten är 400 kr per resa och person, vilket är en avsevärd extra kostnad.

Har du redan bokat resa behöver du inte oroa dig

Om du redan har bokat exempelvis en sommarsemester för i år riskerar du givetvis inte att behöva betala mer för själva resan på grund av den svagare svenska kronan. Restaurangbesök, shopping, transporter och liknande på resmålet blir dock dyrare än tidigare. För övrigt kommer du också att debiteras flygskatt, även om du har betalat resan i sin helhet.

Att flygbolag och charterarrangörer inte debiterar mer för resorna trots att den svenska kronan sjunker i värde beror på att allt kring resorna redan är bokat och betalt sedan lång tid tillbaka. Flygbolag och researrangörer ingår sina avtal på säsongsbasis och man gör det långt innan resorna över huvud taget släpps. Det är först under hösten och vintern 2018/2019 som den svaga svenska kronan kommer att ge allmänt dyrare flygresor och charterresor. Detta förutsätter dock att kronan fortsätter att försvagas.

Nordea spår vändning i boprisfallet

Nyhetsrapporteringen kring bostadspriserna, särskilt i Storstockholm, har varit allt annat än upplyftande de senaste månaderna. Artikel efter artikel har lyft fram rena domedagsprofetior och synen på framtiden har varit mycket negativ. Mitt i floden av negativa nyheter finns dock några inspel som inte är fullt så dystra. Ett av dessa kommer från storbanken Nordea, som i en analys framför att bopriserna förmodligen kommer att stabiliseras under de kommande månaderna.

Stabilisering i december

November var en månad med tydliga nedgångar i bopriserna. Framför allt gäller det bostadsrätter och specifikt bostadsrätter i storstäderna. December kan dock ha varit en månad med en mer stabil utveckling, detta enligt ett marknadsbrev från Nordea.

I marknadsbrevet skriver Nordea att bostadspriserna för alla typer av bostäder väntas ha varit oförändrade under december. För bostadsrätter i Stockholm spås till och med att priserna har ökat något. Prisutvecklingen i årstakt beräknas dock vara negativ. Enligt Nordea beräknas priserna för bostadsrätter i Stockholm ha sjunkit med 6,5 procent i årstakt. Detta bygger man på statistik inhämtad från Booli Pro.

I februari får vi svaret

Viktigt att notera är att Nordeas analys bygger på ett begränsat antal försäljningar. December är nämligen den månad under året då antalet bostadsaffärer är som minst.

Statistik för bostadspriser i Sverige – Valueguards så kallade HOX-index – presenteras den 15 januari. Då får vi en indikation på om Nordeas analytiker har rätt om boprisutvecklingen i december. Om det är så att december månad utgör en vändpunkt för den negativa prisutvecklingen kan dock visa sig först vid en sammanvägning av statistiken för januari och februari.

Nya amorteringskravet kan ge en skjuts

Den 1 mars träder Finansinspektionens tuffare amorteringskrav i kraft. Det handlar då om att nya bostadsköpare som får en belåning på över 4,5 gånger bruttoinkomsten per år tvingas amortera extra. Den extra amorteringen är 1 procent ytterligare utöver de 1-2 procent som följer av det befintliga amorteringskravet som trädde i kraft i juni 2016.

Månaderna innan det första amorteringskravet började gälla 2016 ökade antalet bostadsaffärer kraftigt och även priserna följde med upp. Det var helt enkelt många som önskade få klart med sina bostadsaffärer innan de tuffare reglerna trädde i kraft. Det är möjligt att vi kommer att få se samma effekt i februari, och det skulle förmodligen ge en mindre eller större skjuts uppåt för bostadspriserna.

Effekten kan bli extra tydlig i Stockholm, som är det område i Sverige där flest bostadsköpare kommer att träffas av det nya amorteringskravet.

Boprisstatistik från Valueguard

Valueguards HOX-index visar tydligt på att boprisutvecklingen bromsade in ordentligt under hösten och att priserna för i princip alla typer av bostäder i hela landet sjönk under september-november. Störst har boprisfallet varit i Stockholm. Försäljningsstatistiken för september-november visar på en förändring på – 9,5 procent för bostadsrätter och – 9,0 procent för villor.

Den negativa utvecklingen för de tre månaderna har inneburit att förändringen i årstakt är – 6,0 procent för bostadsrätter i Stockholm. Det är den största procentuella förändringen på över ett decennium.

Källor: Expressen/Dina Pengar (länk), Valueguard (länk)

Enkla tips för en bättre ekonomi 2018

Att utvärdera varje avslutat år ekonomiskt och se vad som fungerade bra och vad som fungerade mindre bra är alltid en bra övning. Förutsatt att man tar steg för att åtgärda bristerna har man då alla förutsättningar att göra nästa år (ännu) bättre. Att lägga någon eller några timmar på en utvärdering och en plan för det kommande året är alltså väl investerad tid. Här är några ledord att använda när du planerar för 2018.

Prioriteringar

Hur ser prioriteringarna ut för dig och din familj för 2018? Det är prioriteringarna som alltid måste ligga i grunden för alla beslut, och om du ser till att formulera dem så exakt det bara går ökar dina chanser att lyckas bra med ekonomin under året.

Att prioritera i ekonomi handlar om att bestämma vad som är viktigast. Är det att spara till sommarsemestern som är nummer ett för året? Eller bör du prioritera en badrumsrenovering? Vill du/ni börja investera eller betala av på olika lån som tickar med hög ränta? Vill du prioritera ledighet med barnen under året eller ska du ta i extra på jobbet för att få en skjuts i karriären?

Bostad och bil

Vart bostadsmarknaden är på väg är alltid svårt att sia om. Just nu finns farhågor om ett ras, men samtidigt är bostadsbristen ett reellt faktum som kan fungera som en effektiv broms.

Under 2018 kommer ett nytt amorteringskrav att träda ikraft. Det handlar om en skärpning med ett krav på ytterligare en procentenhet i amortering per år för lån som överstiger 4,5 gånger låntagarnas årsinkomst. Söker du ny bostad kan det alltså vara klokt att göra en affär innan reglerna slår in, vilket sker den 1 mars.

När det gäller räntan, och mer specifikt om du ska binda eller ha rörlig ränta, är det en fråga du bör fundera närmare på. Bolåneräntorna kommer inte att börja stiga än på ett tag, men om du vill ha mer förutsägbara boendekostnader kan du med fördel binda inom kort. När du har tagit ditt beslut, se till att du gör allt du kan för att pruta på räntan. Bankerna har en stor marginal för sina bolån vilket gör att prutmånen är rejäl.

En annan ny lagstiftning som verkligen påverkar oss konsumenter är de nya reglerna om bonus/malus för nya personbilar. Lite kort kommer bränsletörstiga bilar att straffbeskattas efter den 1 juli medan den som köper en miljövänlig bil i stället kan få en bonus på upp till 60 000 kr.

Spara mer pengar

Förmodligen rinner det iväg en hel del pengar från dina konton varje månad i form av löpande utgifter för abonnemang och liknande. Här finns mycket pengar att spara.

Ett första steg är att kartlägga utgifterna för abonnemang, prenumerationer och andra liknande tjänster. Du kan bli förvånad över hur många olika poster det handlar om och vad totalsumman blir! I nästa steg utgår du från dina prioriteringar och ser vilka abonnemang och liknande tjänster som du ska/bör ha kvar.

Ett annat sätt att spara pengar är att göra en översyn av lån och försäkringsskydd och helt enkelt se till att minska kostnaderna för dem. För lån finns goda möjligheter att genom att jämföra långivare eller använda en lånförmedlare få ner räntekostnaderna.

Tjäna mer pengar

Alla önskar väl tjäna mer pengar. Många är dock fast i tanken att det i princip endast är genom det vanliga jobbet som inkomsterna kan komma. Faktum är att det finns många möjligheter att få extrainkomster. Ett tips är att göra sig av med saker man inte behöver. Ett annat tips är att använda färdigheter inom exempelvis sport eller musik för att tjäna extra pengar. Kanske har du även möjligheten att jobba lite extra på din arbetsplats? Kanske kan 2018 bli året då du bygger en verksamhet kring ett intresse eller en hobby?

P2P-låneföretagen växer snabbt

Fintech är en bransch som verkligen går som tåget just nu. Det handlar om företag som tar fram innovativa lösningar inom sparande, lån, investeringar och så vidare som både förenklar privatekonomi och gör det billigare för konsumenterna. En av de hetaste nischerna inom fintech just nu är crowdlending.

Vad det handlar om är att privatpersoner lånar ut till andra privatpersoner. Själva fintech-bolaget fungerar som en marknadsplats som möjliggör att säljare (långivare) och köpare (låntagare) kan mötas.

Det finns idag en handfull aktörer som erbjuder en sådan här tjänst för crowdlending eller P2P-lån. Tre av de största är Sparlån, Lendify och Savelend. Enligt egna siffror och officiella siffror från branschen växer dessa aktörer mycket fort, faktiskt så fort att de pengar privatpersoner skjuter till inte räcker för att möta efterfrågan på lån. För att kunna möta efterfrågan och dessutom för att kunna expandera har två av P2P-långivarna på senare tid fyllt på kassan rejält med nya pengar. Här berättar vi lite kort om kapitaltillskotten och vad de olika aktörerna kan erbjuda både den som vill låna och den som vill låna ut.

Sparlån fyller på med 20 miljoner

Sparlån har precis tagit in 20 miljoner kronor i en runda för att utöka verksamheten. Det handlar inte specifikt om att få in mer pengar att låna ut, utan mer om att kunna utveckla företagets produkter och anställa fler personer.

Hos Sparlån kan alla som är i behov av ett privatlån låna upp till 300 000 kr utan säkerhet. Lånet löper på mellan sex månader och tio år och räntan sätts individuellt. Reglerna för kreditbedömningen är tuffare än genomsnittet för privatlån och lägsta ålder är 20 år.

Räntan hos Sparlån är, enligt egen uppgift, i genomsnitt 1,8% bättre än vad som kan erbjudas på motsvarande lån hos traditionella långivare. För den som investerar är den genomsnittliga avkastningen 8,5%.

Lendify tar in 300 miljoner i obligationslån

Lendify var först ut med P2P-utlåning för privatlån. Bolaget är också det som växer snabbast och utlåningen har verkligen accelererat under 2017. I början av 2017 upptäckte bolaget att efterfrågan var klart högre än utbudet och därför bestämde man sig i maj för att ta in 200 miljoner i obligationslån. I oktober tog man sedan in ytterligare 100 miljoner. Lendify har under året också tagit in ett betydande belopp i riskkapital för att stärka driften av själva företaget.

Lendify erbjuder lån på mellan 20 000 – 500 000 kr som lånas ut i mellan 1-10 år. Man presenterar inte någon genomsnittlig uppgift på hur mycket en låntagare kan tjäna på att välja Lendify framför andra typer av långivare, men vi kan räkna med att snitträntorna är relativt generösa. Den som lånar ut via Lendify får amorteringar och ränteinbetalningar utbetalda löpande, och avkastningen beräknas efter olika löptider.

För den som lånar ut pengar på längre tid – upp till 10 år – är den förväntade årliga avkastningen omkring 8%. Om den längsta löptiden är 5 år är förväntad avkastning ungefär 5% per år. Med en smart och automatisk återinvesteringsfunktion kan en investerare hos Lendify få en automatisk ränta på ränta-funktion på sina insatta medel.

Observera: Alla investeringar är förenade med risk. Historiskt sett är kreditförlusterna på privatlån i Sverige låga, men det finns inga garantier och ovan siffror om förväntad avkastning är högst preliminära.

Problemet med stora bostadslån – enkelt förklarat

Att många svenskar har stora bolån är vida känt. Faktum är att det finns mycket som tyder på att vi svenskar är de högst belånade i världen. Från regeringen och dess myndigheter, med Finansinspektionen som främsta aktör, samt Riksbanken, framhålls om och om igen att den höga belåningen är ett reellt problem för samhället i stort. Medierna är sedan inte sena med att fånga upp uttalanden och presentera dem med de mest alarmistiska förtecken.

Men, vad är egentligen problemet med en hög belåning på grund av bostadsköp? Det ska vi reda ut här. Först tittar vi på bakgrunden till problemet och sedan tittar vi på eventuella konsekvenser.

Dyrare bostäder ger större lån

Grunden till att bostadslånen blir större är att bostäderna har blivit dyrare varje år under en lång period. Eftersom inkomsterna inte har haft samma utveckling har det inneburit att bostadsköparna har tvingats ta större och större bolån. Detta är en process som accelererar för varje år som bostäderna ökar i pris och nya bolånetagare kommer in på bostadsmarknaden. Det är både de faktiska lånebeloppen och belåningsgraden som ökar successivt.

Skulderna i procent av den disponibla inkomsten

Med den på vissa håll skenande prisutvecklingen har hushållens skulder i procent av den disponibla inkomsten (netto) ökat med omkring 100% på bara omkring två decennier. Fram till 1996 var den disponibla inkomsten och skuldbördan ungefär densamma. Sedan dess har skulderna ökat i rask takt och numera är skuldsättningen omkring 1,8 gånger den disponibla inkomsten.

Högre inflation ger högre räntor

Att ”lånefesten”, som vissa experter benämner den senaste tidens eskalerande utlåning till bostadsköp, har varit så het de senaste åren beror i mångt och mycket på de mycket låga räntorna. Det har helt enkelt, och är fortfarande, varit mycket billigt att låna. Ett bolån på exempelvis tre miljoner kostar idag omkring 1,50% (rörlig ränta) per år och det motsvarar inte mer än 45 000 kr per år eller 3750 kr i månaden. Det är ett belopp som inte gör särskilt stor skillnad för majoriteten av bolånetagarna.

Att räntan är låg beror på att Riksbanken vill stimulera ekonomin och få inflationen att ta fart. Om inflationen tar fart kommer Riksbanken dock ofrånkomligen att höja räntan och det får till följd att även bolåneräntorna höjs. När räntorna höjs blir det mindre attraktivt och framför allt dyrare att låna och risken är då att bostadspriserna sjunker.

Höga rörliga räntor på stora lån

Skulle bostadspriserna falla generellt kan de som har rörliga räntor på stora bolån få problem. För det första blir det givetvis dyrare att bo. För det andra kan banken komma att kräva ytterligare åtaganden för de bolån som ses som mest riskfyllda. Konsekvenserna kan i särskilt allvarliga fall bli att man inte kan bo kvar utan måste flytta till en mindre och billigare bostad alternativt att banken tar över bostaden.

Det stora problemet

Att en del bolånetagare drabbas av mer akuta problem på grund av att räntorna går upp och värdet på bostaden går ned är inte direkt ett samhällsproblem. Faller värdet på bostäder generellt uppstår dock ett problem som får följdverkningar i samhället som helhet.

Om priserna sjunker kommer många att vilja dra ner på konsumtionen. Det är en psykologisk effekt som är helt naturlig. Om många avstår från att konsumera både stort och smått kommer företagen att tjäna mindre pengar och risken är då stor att arbetslösheten ökar. Detta leder i sin tur till ännu mindre konsumtion, vilket kan föra Sverige in i en lågkonjunktur.