Elbilar billigare än ”Vanliga” bilar

Enligt en del ekonomiexperter så kan det nu verkligen löna sig att köpa en elbil. Uträkningar visar att om man tänker över hela bilens livslängd så är elbilen på väg att bli billigare än traditionella bilar. Saker som påverkar är försäkringar, driftskostnad och avgifter. Att köpa en dieselbil istället för elbil känns i dagsläget inte som ett klokt val. Tesla är ett av företagen som gör elbilar, och priserna pressas hela tiden. Återstår att se hur vanliga svenskar agerar framöver.

 

Tusentals svenskar kan bli av med garantipensionen

Garantipension betalas ut till den som haft liten eller ingen inkomst under livet. Den baseras på hur står inkomstpensionen är, hur länge man bott i Sverige samt civilstånd. Under fjolåret betalade pensionsmyndigheten ut 420 miljoner kronor i garantipension till svenska pensionärer bosatta i utlandet. Detta kan nu komma att ändras.

En kvinnas fall riskerar att drabba 43000 pensionärer

Hela processen startade år 2005 då en kvinna som flyttat till Sverige 1980 och som hade bott och arbetat i ett östeuropeiskt land i 20 år samt i Sverige i 20 år blev nekad garantipension. Försäkringskassan ansåg att hennes inkomstgrundande pension var för hög för att hon skulle beviljas garantipension. Detta överklagade kvinnan som nu är i 80- års åldern. Hon har fått avslag i förvaltningsrätten, kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen.

EU-domstolen

Den sistnämnda ställde frågan om garantipension vidare till EU-domstolen. Domstolen har ännu inte lämnat något beslut i det enskilda fallet men kommer med en chockerande dom som påverkar alla pensionärer bosatta i annat land. I den domen framkommer att det saknas stöd för att betala ut garantipension till personer som inte är bosatta i Sverige. Domen innebär också att garantipensionen ska minska om man är beviljad pension från annat land. Detta kan alltså påverka 43000 svenska utlandspensionärer. Regeringen lovar att garantipensionen kommer att betalas ut som vanligt till och med 2019. Sedan behöver man komma fram till ett beslut om hur garantipensionens framtid ska se ut.

Kina på väg att öppna gränser för elbilar

Sedan 1994 finns ett krav på att utländska företag som vill starta en verksamhet i Kina måste ha kinesiska medinvesterare. För bilbranschen har kraven inneburit att alla bilföretag med verksamhet i Kina har en lokal partner. Men nu verkar det var en förändring vara på gång, åtminstone när det gäller elbilar.

Att Kina nu diskuterar former för att öppna gränserna för utländska företag som vill bygga och sälja elbilar i landet är givetvis goda nyheter för utländska elbilstillverkare. Kina är redan världens största bilmarknad och marknad för elbilar, och många företag ser Kina som själva motorn i sina elbilssatsningar.

Samtidigt vräker Kinas regering subventioner över landets elbilsproducenter – runt 40 miljarder kronor enbart under 2016. Med hjälp av subventionerna siktar Kina på att 3 miljoner elbilar ska säljas varje år till 2025. Kina har tidigare också meddelat att de kommer att införa en hård elbilskvot. Var tionde bil som säljs i Kina måste kunna köras avgasfritt.

Bakom det historiska steget mot mer öppna gränser ligger Kinas allra största inhemska utmaning: luftföroreningar. I Peking är luftkvaliteten så dålig att den påtagligt kortar innevånarnas livslängd. 2014 förklarade därför Kinas premiärminister krig mot landets föroreningar, och man ser ut att vara på god väg att lyckas. På fyra år har Pekings skadliga partiklar minskat med hela 35 procent, något som sägs innebära att stadens innevånare nu kommer att leva 3,3 år längre.

Svag krona ger dyra semesterresor

Det såg så bra ut för Riksbanken och Stefan Ingves. Inflationen, som sakta men säkert har ökat under de senaste kvartalen, föll oväntat tillbaka ganska dramatiskt under januari månad. Riksbanken hade räknat med en inflationstakt på 1,9% på årsbasis, men den faktiska siffran blev 1,7%. Det är goda nyheter för dem som har lån, eftersom det minskar risken för snabba räntehöjningar, men överlag är det dåliga nyheter inte bara för Riksbanken utan för Sveriges ekonomi som helhet.

Ras för svenska kronan

Nyheten om den låga inflationstakten gav snabbt eko på valutamarknaderna och den redan svaga svenskan kronan försvagades rejält. När vi skriver det här fredagen den 23 februari kostar en euro 10.04 kr medan en amerikansk dollar kostar 8.16 kr. Dollarn har varit dyrare flera gånger under de senaste åren medan euron endast sällan har varit så dyr sedan införandet. I princip har alla de ledande valutorna stärkts rejält mot den svenska kronan de senaste veckorna, och den svenska kronan förväntas försvagas ytterligare.

Raset för den svenska kronan gör att vi får betydligt mindre för pengarna när vi köper något utomlands och från utlandet. Det gäller både bland annat e-handel, resor och hotell.

Effekter för ressugna

Sommaren 2012 kostade en euro bara strax över 8 kr. Sedan dess har euron sakta men säkert ökat i värde mot den svenska kronan. Skillnaden på lite mindre än sex år är alltså hela två kronor. Våren 2014 kostade en euro cirka 9 kr.

Kronförsvagningen ger stor effekt på flygpriser, hotell och även givetvis på hur långt själva reskassan kan räcka. När regeringen dessutom har infört en extra flygskatt blir det ännu dyrare att ge sig iväg på en utlandsresa.

Exempel: En hotellnatt som kostar 100 euro är idag 200 kr dyrare idag än för sex år sedan och 100 kr dyrare än för fyra år sedan.

Dollarns värde i förhållande till den svenska kronan har varierat betydligt mer än vad eurons värde har gjort. Historiskt sett är dock den nuvarande nivån på en bit över 8 kr ganska hög.

Under New York-weekendresornas gyllene tid åren 2013-2014 kostade en dollar långt under 7 kr. Det gjorde att både själva resan till USA och shoppingen på plats var mycket billig. Idag är allt betydligt dyrare. Regeringens flygskatt ställer också till det rejält för den som vill resa till USA. Skatten är 400 kr per resa och person, vilket är en avsevärd extra kostnad.

Har du redan bokat resa behöver du inte oroa dig

Om du redan har bokat exempelvis en sommarsemester för i år riskerar du givetvis inte att behöva betala mer för själva resan på grund av den svagare svenska kronan. Restaurangbesök, shopping, transporter och liknande på resmålet blir dock dyrare än tidigare. För övrigt kommer du också att debiteras flygskatt, även om du har betalat resan i sin helhet.

Att flygbolag och charterarrangörer inte debiterar mer för resorna trots att den svenska kronan sjunker i värde beror på att allt kring resorna redan är bokat och betalt sedan lång tid tillbaka. Flygbolag och researrangörer ingår sina avtal på säsongsbasis och man gör det långt innan resorna över huvud taget släpps. Det är först under hösten och vintern 2018/2019 som den svaga svenska kronan kommer att ge allmänt dyrare flygresor och charterresor. Detta förutsätter dock att kronan fortsätter att försvagas.

Nordea spår vändning i boprisfallet

Nyhetsrapporteringen kring bostadspriserna, särskilt i Storstockholm, har varit allt annat än upplyftande de senaste månaderna. Artikel efter artikel har lyft fram rena domedagsprofetior och synen på framtiden har varit mycket negativ. Mitt i floden av negativa nyheter finns dock några inspel som inte är fullt så dystra. Ett av dessa kommer från storbanken Nordea, som i en analys framför att bopriserna förmodligen kommer att stabiliseras under de kommande månaderna.

Stabilisering i december

November var en månad med tydliga nedgångar i bopriserna. Framför allt gäller det bostadsrätter och specifikt bostadsrätter i storstäderna. December kan dock ha varit en månad med en mer stabil utveckling, detta enligt ett marknadsbrev från Nordea.

I marknadsbrevet skriver Nordea att bostadspriserna för alla typer av bostäder väntas ha varit oförändrade under december. För bostadsrätter i Stockholm spås till och med att priserna har ökat något. Prisutvecklingen i årstakt beräknas dock vara negativ. Enligt Nordea beräknas priserna för bostadsrätter i Stockholm ha sjunkit med 6,5 procent i årstakt. Detta bygger man på statistik inhämtad från Booli Pro.

I februari får vi svaret

Viktigt att notera är att Nordeas analys bygger på ett begränsat antal försäljningar. December är nämligen den månad under året då antalet bostadsaffärer är som minst.

Statistik för bostadspriser i Sverige – Valueguards så kallade HOX-index – presenteras den 15 januari. Då får vi en indikation på om Nordeas analytiker har rätt om boprisutvecklingen i december. Om det är så att december månad utgör en vändpunkt för den negativa prisutvecklingen kan dock visa sig först vid en sammanvägning av statistiken för januari och februari.

Nya amorteringskravet kan ge en skjuts

Den 1 mars träder Finansinspektionens tuffare amorteringskrav i kraft. Det handlar då om att nya bostadsköpare som får en belåning på över 4,5 gånger bruttoinkomsten per år tvingas amortera extra. Den extra amorteringen är 1 procent ytterligare utöver de 1-2 procent som följer av det befintliga amorteringskravet som trädde i kraft i juni 2016.

Månaderna innan det första amorteringskravet började gälla 2016 ökade antalet bostadsaffärer kraftigt och även priserna följde med upp. Det var helt enkelt många som önskade få klart med sina bostadsaffärer innan de tuffare reglerna trädde i kraft. Det är möjligt att vi kommer att få se samma effekt i februari, och det skulle förmodligen ge en mindre eller större skjuts uppåt för bostadspriserna.

Effekten kan bli extra tydlig i Stockholm, som är det område i Sverige där flest bostadsköpare kommer att träffas av det nya amorteringskravet.

Boprisstatistik från Valueguard

Valueguards HOX-index visar tydligt på att boprisutvecklingen bromsade in ordentligt under hösten och att priserna för i princip alla typer av bostäder i hela landet sjönk under september-november. Störst har boprisfallet varit i Stockholm. Försäljningsstatistiken för september-november visar på en förändring på – 9,5 procent för bostadsrätter och – 9,0 procent för villor.

Den negativa utvecklingen för de tre månaderna har inneburit att förändringen i årstakt är – 6,0 procent för bostadsrätter i Stockholm. Det är den största procentuella förändringen på över ett decennium.

Källor: Expressen/Dina Pengar (länk), Valueguard (länk)

Enkla tips för en bättre ekonomi 2018

Att utvärdera varje avslutat år ekonomiskt och se vad som fungerade bra och vad som fungerade mindre bra är alltid en bra övning. Förutsatt att man tar steg för att åtgärda bristerna har man då alla förutsättningar att göra nästa år (ännu) bättre. Att lägga någon eller några timmar på en utvärdering och en plan för det kommande året är alltså väl investerad tid. Här är några ledord att använda när du planerar för 2018.

Prioriteringar

Hur ser prioriteringarna ut för dig och din familj för 2018? Det är prioriteringarna som alltid måste ligga i grunden för alla beslut, och om du ser till att formulera dem så exakt det bara går ökar dina chanser att lyckas bra med ekonomin under året.

Att prioritera i ekonomi handlar om att bestämma vad som är viktigast. Är det att spara till sommarsemestern som är nummer ett för året? Eller bör du prioritera en badrumsrenovering? Vill du/ni börja investera eller betala av på olika lån som tickar med hög ränta? Vill du prioritera ledighet med barnen under året eller ska du ta i extra på jobbet för att få en skjuts i karriären?

Bostad och bil

Vart bostadsmarknaden är på väg är alltid svårt att sia om. Just nu finns farhågor om ett ras, men samtidigt är bostadsbristen ett reellt faktum som kan fungera som en effektiv broms.

Under 2018 kommer ett nytt amorteringskrav att träda ikraft. Det handlar om en skärpning med ett krav på ytterligare en procentenhet i amortering per år för lån som överstiger 4,5 gånger låntagarnas årsinkomst. Söker du ny bostad kan det alltså vara klokt att göra en affär innan reglerna slår in, vilket sker den 1 mars.

När det gäller räntan, och mer specifikt om du ska binda eller ha rörlig ränta, är det en fråga du bör fundera närmare på. Bolåneräntorna kommer inte att börja stiga än på ett tag, men om du vill ha mer förutsägbara boendekostnader kan du med fördel binda inom kort. När du har tagit ditt beslut, se till att du gör allt du kan för att pruta på räntan. Bankerna har en stor marginal för sina bolån vilket gör att prutmånen är rejäl.

En annan ny lagstiftning som verkligen påverkar oss konsumenter är de nya reglerna om bonus/malus för nya personbilar. Lite kort kommer bränsletörstiga bilar att straffbeskattas efter den 1 juli medan den som köper en miljövänlig bil i stället kan få en bonus på upp till 60 000 kr.

Spara mer pengar

Förmodligen rinner det iväg en hel del pengar från dina konton varje månad i form av löpande utgifter för abonnemang och liknande. Här finns mycket pengar att spara.

Ett första steg är att kartlägga utgifterna för abonnemang, prenumerationer och andra liknande tjänster. Du kan bli förvånad över hur många olika poster det handlar om och vad totalsumman blir! I nästa steg utgår du från dina prioriteringar och ser vilka abonnemang och liknande tjänster som du ska/bör ha kvar.

Ett annat sätt att spara pengar är att göra en översyn av lån och försäkringsskydd och helt enkelt se till att minska kostnaderna för dem. För lån finns goda möjligheter att genom att jämföra långivare eller använda en lånförmedlare få ner räntekostnaderna.

Tjäna mer pengar

Alla önskar väl tjäna mer pengar. Många är dock fast i tanken att det i princip endast är genom det vanliga jobbet som inkomsterna kan komma. Faktum är att det finns många möjligheter att få extrainkomster. Ett tips är att göra sig av med saker man inte behöver. Ett annat tips är att använda färdigheter inom exempelvis sport eller musik för att tjäna extra pengar. Kanske har du även möjligheten att jobba lite extra på din arbetsplats? Kanske kan 2018 bli året då du bygger en verksamhet kring ett intresse eller en hobby?

P2P-låneföretagen växer snabbt

Fintech är en bransch som verkligen går som tåget just nu. Det handlar om företag som tar fram innovativa lösningar inom sparande, lån, investeringar och så vidare som både förenklar privatekonomi och gör det billigare för konsumenterna. En av de hetaste nischerna inom fintech just nu är crowdlending.

Vad det handlar om är att privatpersoner lånar ut till andra privatpersoner. Själva fintech-bolaget fungerar som en marknadsplats som möjliggör att säljare (långivare) och köpare (låntagare) kan mötas.

Det finns idag en handfull aktörer som erbjuder en sådan här tjänst för crowdlending eller P2P-lån. Tre av de största är Sparlån, Lendify och Savelend. Enligt egna siffror och officiella siffror från branschen växer dessa aktörer mycket fort, faktiskt så fort att de pengar privatpersoner skjuter till inte räcker för att möta efterfrågan på lån. För att kunna möta efterfrågan och dessutom för att kunna expandera har två av P2P-långivarna på senare tid fyllt på kassan rejält med nya pengar. Här berättar vi lite kort om kapitaltillskotten och vad de olika aktörerna kan erbjuda både den som vill låna och den som vill låna ut.

Sparlån fyller på med 20 miljoner

Sparlån har precis tagit in 20 miljoner kronor i en runda för att utöka verksamheten. Det handlar inte specifikt om att få in mer pengar att låna ut, utan mer om att kunna utveckla företagets produkter och anställa fler personer.

Hos Sparlån kan alla som är i behov av ett privatlån låna upp till 300 000 kr utan säkerhet. Lånet löper på mellan sex månader och tio år och räntan sätts individuellt. Reglerna för kreditbedömningen är tuffare än genomsnittet för privatlån och lägsta ålder är 20 år.

Räntan hos Sparlån är, enligt egen uppgift, i genomsnitt 1,8% bättre än vad som kan erbjudas på motsvarande lån hos traditionella långivare. För den som investerar är den genomsnittliga avkastningen 8,5%.

Lendify tar in 300 miljoner i obligationslån

Lendify var först ut med P2P-utlåning för privatlån. Bolaget är också det som växer snabbast och utlåningen har verkligen accelererat under 2017. I början av 2017 upptäckte bolaget att efterfrågan var klart högre än utbudet och därför bestämde man sig i maj för att ta in 200 miljoner i obligationslån. I oktober tog man sedan in ytterligare 100 miljoner. Lendify har under året också tagit in ett betydande belopp i riskkapital för att stärka driften av själva företaget.

Lendify erbjuder lån på mellan 20 000 – 500 000 kr som lånas ut i mellan 1-10 år. Man presenterar inte någon genomsnittlig uppgift på hur mycket en låntagare kan tjäna på att välja Lendify framför andra typer av långivare, men vi kan räkna med att snitträntorna är relativt generösa. Den som lånar ut via Lendify får amorteringar och ränteinbetalningar utbetalda löpande, och avkastningen beräknas efter olika löptider.

För den som lånar ut pengar på längre tid – upp till 10 år – är den förväntade årliga avkastningen omkring 8%. Om den längsta löptiden är 5 år är förväntad avkastning ungefär 5% per år. Med en smart och automatisk återinvesteringsfunktion kan en investerare hos Lendify få en automatisk ränta på ränta-funktion på sina insatta medel.

Observera: Alla investeringar är förenade med risk. Historiskt sett är kreditförlusterna på privatlån i Sverige låga, men det finns inga garantier och ovan siffror om förväntad avkastning är högst preliminära.

Problemet med stora bostadslån – enkelt förklarat

Att många svenskar har stora bolån är vida känt. Faktum är att det finns mycket som tyder på att vi svenskar är de högst belånade i världen. Från regeringen och dess myndigheter, med Finansinspektionen som främsta aktör, samt Riksbanken, framhålls om och om igen att den höga belåningen är ett reellt problem för samhället i stort. Medierna är sedan inte sena med att fånga upp uttalanden och presentera dem med de mest alarmistiska förtecken.

Men, vad är egentligen problemet med en hög belåning på grund av bostadsköp? Det ska vi reda ut här. Först tittar vi på bakgrunden till problemet och sedan tittar vi på eventuella konsekvenser.

Dyrare bostäder ger större lån

Grunden till att bostadslånen blir större är att bostäderna har blivit dyrare varje år under en lång period. Eftersom inkomsterna inte har haft samma utveckling har det inneburit att bostadsköparna har tvingats ta större och större bolån. Detta är en process som accelererar för varje år som bostäderna ökar i pris och nya bolånetagare kommer in på bostadsmarknaden. Det är både de faktiska lånebeloppen och belåningsgraden som ökar successivt.

Skulderna i procent av den disponibla inkomsten

Med den på vissa håll skenande prisutvecklingen har hushållens skulder i procent av den disponibla inkomsten (netto) ökat med omkring 100% på bara omkring två decennier. Fram till 1996 var den disponibla inkomsten och skuldbördan ungefär densamma. Sedan dess har skulderna ökat i rask takt och numera är skuldsättningen omkring 1,8 gånger den disponibla inkomsten.

Högre inflation ger högre räntor

Att ”lånefesten”, som vissa experter benämner den senaste tidens eskalerande utlåning till bostadsköp, har varit så het de senaste åren beror i mångt och mycket på de mycket låga räntorna. Det har helt enkelt, och är fortfarande, varit mycket billigt att låna. Ett bolån på exempelvis tre miljoner kostar idag omkring 1,50% (rörlig ränta) per år och det motsvarar inte mer än 45 000 kr per år eller 3750 kr i månaden. Det är ett belopp som inte gör särskilt stor skillnad för majoriteten av bolånetagarna.

Att räntan är låg beror på att Riksbanken vill stimulera ekonomin och få inflationen att ta fart. Om inflationen tar fart kommer Riksbanken dock ofrånkomligen att höja räntan och det får till följd att även bolåneräntorna höjs. När räntorna höjs blir det mindre attraktivt och framför allt dyrare att låna och risken är då att bostadspriserna sjunker.

Höga rörliga räntor på stora lån

Skulle bostadspriserna falla generellt kan de som har rörliga räntor på stora bolån få problem. För det första blir det givetvis dyrare att bo. För det andra kan banken komma att kräva ytterligare åtaganden för de bolån som ses som mest riskfyllda. Konsekvenserna kan i särskilt allvarliga fall bli att man inte kan bo kvar utan måste flytta till en mindre och billigare bostad alternativt att banken tar över bostaden.

Det stora problemet

Att en del bolånetagare drabbas av mer akuta problem på grund av att räntorna går upp och värdet på bostaden går ned är inte direkt ett samhällsproblem. Faller värdet på bostäder generellt uppstår dock ett problem som får följdverkningar i samhället som helhet.

Om priserna sjunker kommer många att vilja dra ner på konsumtionen. Det är en psykologisk effekt som är helt naturlig. Om många avstår från att konsumera både stort och smått kommer företagen att tjäna mindre pengar och risken är då stor att arbetslösheten ökar. Detta leder i sin tur till ännu mindre konsumtion, vilket kan föra Sverige in i en lågkonjunktur.

Avanza börjar erbjuda bolån

Nätmäklaren Nordnet har erbjudit bolån till kunder sedan ett par år tillbaka. Förutsättningen för att kunna låna till bostadsköp via den här nätmäklaren är emellertid att man har ett ganska stort sammanlagt sparande på depå eller på andra konton hos sajten. För den produkt som rullas ut hos Avanza i dagarna finns inte samma krav på samlat sparande. På Avanza har alla kunder möjlighet att teckna bolån. I skrivande stund är möjligheten att teckna det nya bolånet emellertid begränsat. Under en viss tid är det endast de som tidigare har anmält intresse som har möjlighet att ansöka.

Bolån+ från 1,29% i rörlig ränta

Avanzas bolåneprodukt går under namnet Bolån+. Lånet marknadsförs under parollen ”billigare, bättre, enklare” och idén är att lånet ska vara ett smartare alternativ till vanliga bolån hos storbanker och bolåneinstitut.

Billigare
Den rörliga bolåneräntan på Bolån+ är i skrivande stund 1,29%. Det är en räntesats som vida understiger de snitträntor som storbankerna och bolåneinstituten erbjuder för tillfället (snitträntor för oktober). Bolån+ är dessutom ett billigare val även för bindningstiderna 3, 5 respektive 10 år.

Samtidigt ska sägas att kraven för att få en ansökan beviljad hos Avanza är lite tuffare än vad de är hos övriga aktörer. Det handlar framför allt om att det inte går att låna till mer än 60% av köpeskillingen eller marknadsvärdet. På så sätt kan man säga att Bolån+ är billigt, men endast om man har råd att betala en större kontantinsats.

Bättre
Att ange ett visst ”bolån” som bättre än ett annat är givetvis lite problematiskt. Som bolånetagare lånar man ju pengar och det kan inte finnas någon kvalitetsskillnad i pengar från olika aktörer. Vad Avanza verkar mena är att det inte finns några extra krav för att man ska kunna få den mest fördelaktiga räntan just nu. Det krävs inget minsta sammanlagt sparande och det finns heller inte några så kallade helkundskrav.

Enklare
Vad Avanza menar med ”enklare” är att alla får exakt samma ränta. Det finns inget behov av att lägga tid och energi på att pruta, utan räntan på varje beviljat lån blir 1,29% för rörliga lån.

Superlån för Private Banking-kunder

Avanza är emellertid ingen komplett nybörjare på bolån. Bankens Private Banking-kunder har under flera år kunnat ta del av erbjudanden om bolån till mycket fördelaktiga räntor. Förutsättningarna för att man ska kunna bli beviljad det så kallade Superbolånet är att det samlade värdet av kapitalet i banken är minst tre miljoner kronor, att lånebeloppet är på mellan 1 – 10 miljoner och att belåningen inte överstiger 50%. För tillfället är utlåningsvolymen för detta erbjudande slut vilket gör att Avanza inte kan bevilja Superbolånet.

En satsning i samarbete med Stabelo

Det är inte Avanza Bank som är långivaren i låneavtalet. I stället är låntagarens motpart en aktör som heter Stabelo AB. Detta är ett nystartat bolag som har som enda verksamhet att erbjuda bolån, detta som ett bolag med tillstånd från Finansinspektionen enligt den nya lagen om verksamhet inom bostadskrediter.

Stabelos metod för upplåning är lite intressant. De pengar man lånar ut kommer nämligen från en så kallad bolånefond som kapitaliseras via tillskott från bland annat försäkringsbolag och pensionsbolag. I många andra länder i Europa är bolånefonder vanliga, men i Sverige har de fram tills nu inte varit aktuella över huvud taget.

Bolånen är en guldgruva för bankerna

När du betalar räntorna på dina bolån, vet du hur mycket som går rakt in i bankernas kassor, det vill säga vad som blir vinst efter att kostnaderna för långivningen är täckta? Tvärtom vad man kan tro i dagens situation med extremt låga räntenivåer tjänar bolåneföretagen mycket stora pengar på bolån. Den så kallade räntemarginalen är faktiskt rekordhög i ett historiskt perspektiv.

Billigt för bankerna att låna

Ett bolåneföretag, såsom exempelvis storbanker som Nordea och Swedbank, använder egentligen inte egna pengar vid utlåning till bostadsfinansiering. I stället lånar bolåneföretagen upp de medel som krävs från bland annat Riksbanken. Med extremlåga räntenivåer överlag är det i princip gratis för bankerna att låna.

Samtidigt är det naturligtvis så att bolåneföretagen har kostnader för långivningen. Det handlar till exempel om de kostnader som är kopplade till krav på likviditetsreserv, kostnader för administration och skatt samt kostnader för kreditförluster. Totalt sett är dessa kostnader emellertid i princip försumbara i sammanhanget.

Enligt Finansinspektionen är bolåneföretagens vinstmarginal på bolån omkring 1,73 procent (siffror från det tredje kvartalet i år). För varje 1000 kr som lånas ut tjänar bolåneföretagen alltså 17,30 kr. Det är en rekordhög marginal och kurvan pekat brant uppåt. För att sätta denna marginal i perspektiv kan nämnas att den genomsnittliga vinstmarginalen vid och efter finanskrisen 2007-2009 vid vissa tidpunkter var så låg som 0,20 procent.

Bolåneföretagens vinstmarginaler på bolåneräntor har ökat successivt i takt med att Riksbanken har sänkt räntan de senaste åren och även om räntorna på såväl rörliga tre månaders lån som bundna lån kan upplevas som mycket låga historiskt sett gör bankerna alltså rekordvinster.

Allt över 0,50% ger ren vinst för bankerna

Enligt en beräkning som SVT Nyheter har gjort innebär den genomsnittliga vinstmarginalen att bolåneföretagen gör vinst på alla lån som löper med en ränta som överstiger 0,50%, vilket torde vara precis alla bolån. Även den som lyckas mycket bra i sin förhandling med banken och erbjuds en ränta på bara strax över 1 procent är alltså en mycket bra kund.

Exempel: Så här mycket tjänar banken
Du lånar två miljoner kronor till finansiering av ett bostadsköp. I förhandlingen med banken lyckas du få en ränta på 1,50% på hela bolånet. Med marginalen på 1% (skillnaden mellan din faktiska bolåneränta och den räntesats där bankens netto blir 0 kr) blir bankens vinst omkring 20 000 kr per år eller omkring 1660 kr per månad.

Pruta och byt bank

När bankerna nu har en rekordhög marginal på sina bolån finns alla möjligheter för den som redan har bolån eller är i processen att köpa en bostad att pruta på de räntenivåer som bolåneföretagen erbjuder. Som sagt gör bolåneföretagen alltså vinst på alla bolån med en ränta som överstiger 0,50% och det är något man ska utnyttja.

Det finns också all anledning att jämföra banker och eventuellt ställa erbjudanden mot varandra. Om ett visst bolåneföretag inte erbjuder möjligheten att pruta finns åtminstone en handfull andra aktörer att vända sig till. Ett givet tips är att ta kontakt med flera banker och begära erbjudanden från respektive aktör för att sedan helt enkelt välja det erbjudande som kostar minst i ränta varje månad. För denna övning kan det vara klokt att välja bort de fyra storbankerna. Det finns nämligen indikationer på att de överlag är mindre intresserade av att få nya kunder över huvud taget. På förstasidan här på sajten Ränta.com finner du en sammanställning av de största bolåneföretagen i Sverige idag.

Källor: SVT, Finansinspektionen (Bankernas marginaler på bolån)