Utdelningsaktier i stället för räntekonto

Räntesparande är egentligen inget alternativ i dagsläget för dig som söker avkastning på dina sparade pengar, detta eftersom räntorna är extremt låga. Ett naturligt alternativ är att placera pengarna i aktier eller fonder för att få möjligheten att se pengarna växa. Det är emellertid förenat med risk att investera i aktier och fonder, och pengarna kan gå såväl upp som ner i värde.

Ett slags mellanting mellan räntesparande och sparande i aktier och fonder är att investera i så kallade utdelningsaktier. I den här artikeln ska vi beröra detta ämne lite kort. Notera att inget i den här artikeln utgör rådgivning eller ska ses som en uppmaning till att investera.

Utdelningsaktier i stället för räntekonto

Utdelningsaktier ger intäkter varje år

Med en utdelningsaktie i portföljen får du utdelning i kronor oavsett hur aktiens värde förändras. Givetvis kan dock utdelningens storlek påverkas av eventuell värdeförändring. Denna utdelning kan ses som en slags årlig ränta på ditt innehav och så länge som bolaget fortsätter att dela ut delar av sin vinst (och så länge du äger aktien!) kommer ”räntan” att betalas ut automatiskt till din värdepappersdepå, ISK eller KF. I sammanhanget kan vi tipsa om att det är klokt att investera via ett investeringssparkonto (ISK) eftersom du inte behöver betala skatt på utdelningarna (du betalar i stället en blygsam skatt på värdet av hela ditt innehav).

Eftersom marknaden kan vika nedåt (marknadsrisk) finns alltid risken att din investering totalt sett sjunker i värde. Det är alltså viktigt att du tänker långsiktigt om du väljer att investera i utdelningsaktier. Intressant nog brukar emellertid de vinstutdelande företagen klara sig bättre än genomsnittet i dåliga tider.

För varje aktie finns också en bolagsspecifik risk. Även om ett bolag upplevs som mycket välskött kan ruinens brant dyka upp snabbare än man tror. Ericsson är ett ganska färskt exempel på ett stort vinstutdelande företag som i tider har haft det mycket tungt. För att minska den här risken är det klokt att investera i ett större antal aktier. 10-15 stycken i olika branscher ger generellt en bra riskspridning.

Vilka utdelningsaktier är bäst?

Vill du vara mer eller mindre garanterad en hög direktavkastning på ditt aktieinnehav i många år framöver ska du framför allt titta på bolagen på de största börslistorna och välja ut dem som har en dokumenterad historia av att betala ut stora delar av sin vinst till aktieägarna.

Bolag som har en lång tradition av att betala sina aktieägare generösa utdelningar är bland annat Kinnevik, Swedish Match, Ratos, Telia, Tele2, Tieto, Swedbank, Handelsbanken och Nordea. Du kan även indirekt ta del av avkastningen i ett antal av utdelningsaktierna genom att äga aktier i investmentbolag som Investor och Industrivärden.