Bolåneränta

Ett bostadslån används för att finansiera ett köp av en bostad, såsom exempelvis en fristående villa eller en bostadsrätt. Återbetalning sker i form av månadsvisa eller kvartalsvisa amorteringar och ränta löper på hela det utestående beloppet. Räntan på ett bolån kallas bolåneränta, eller helt kort boränta. I den här artikeln kan du läsa mer om hur bolåneräntor sätts, hur möjligheterna att förhandla fram lägre boränta ser ut samt vad som gäller kring ränteavdrag i deklarationen.

Vad bestämmer räntan?

bild på hus för att illustrera bolåneräntaAlla långivare utgår initialt från Riksbankens reporänta vid räntesättning och modellen är att långivaren lägger till en säkerhetsmarginal, en riskmarginal och en vinstmarginal. Banker och bolåneinstitut är fria att sätta den bolåneränta de anser vara lämplig utifrån dessa faktorer och det innebär att det kan spreta lite mellan aktörerna, men i normalfallet närmar sig långivarna varandra eftersom de har liknande krav på marginaler.

Historiskt sett är bankerna och bolåneinstitutens påslag i förhållande till riksbankens reporänta i genomsnitt 2 procentenheter vad gäller den rörliga boräntan (egentligen 3 månaders rullande ränta). Ligger riksbankens styrränta på 2% betyder det alltså att den rörliga räntan i snitt ligger på omkring 4%.

Rörlig eller bunden bolåneränta?

Bolåneräntan kan vara rörlig eller bunden. Den rörliga räntan påverkas mer eller mindre direkt av förändringar i det allmänna ränteläget (som styrs av riksbankens styrränta). Vid räntesäkningar från riksbankens sida kommer den rörliga räntan vid nästa rullande tre månader bli lägre och motsatt gäller då givetvis om myndigheten höjer räntan.

Vill du ha mer säkerhet och önskar veta exakt vad du kommer att behöva betala i bolåneränta varje månad finns möjligheten att binda räntan på valfritt antal år. Ett år är minimum och hos majoriteten av bankerna och bolåneinstituten kan du binda på upp till 10 år. Viktigt att känna till är att du kan dela upp den totala skulden på flera bolån, som vart och ett har en individuell bindningstid.

Ser vi historiskt har det över tid varit en liten fördel med att alltid välja rörlig ränta. I tider av snabbt stigande räntor kan denna taktik visserligen ge högre ränta i jämförelse med bundna lån, men över tid kostar den implicita försäkring som bundna lån mer än vad du betalar extra i rörliga bolån när räntan stiger. Skillnaden över en längre tidsperiod behöver dock inte vara särskilt stor i tusenlappar räknat, och du som gärna söker trygghet i ekonomiska frågor kan absolut fundera på att binda bolånet på olika löptider.

Hur får jag lägre bolåneränta?

Det går alldeles utmärkt att förhandla med banker och bolåneinstitut för att på så sätt försöka få ner kostnaderna för boendet. Den ränta som presenteras i marknadsföring och i förköpsinformation är nämligen en listränta, eller ett förslag på ränta med andra ord, och den är inte alls huggen i sten. Det finns i huvudsak tre sätt att gå tillväga för att pruta på räntan och dessa kan givetvis kombineras.

Jämför med snitträntan och pruta

Den 1 juni 2015 infördes en reglering som tvingar alla långivare som ger ut bolån att redovisa snitträntor för alla bolån på olika löptider. Denna siffra är den som långivarens bolånekunder betalar i snitt och den är alltid betydligt lägre än listpriset/listräntan. Är din ränta i dagsläget högre än snitträntan, eller erbjuds du som förstagångsköpare en ränta som ligger över den, är det läge att fråga varför.

Jämför mellan banker

Som sagt råder fri prissättning på bolåneräntor och en del banker kan ligga betydligt under genomsnittet på bolån med vissa bindningstider, detta i syfte att attrahera nya kunder. Det är alltid en god idé att jämföra priser, oavsett vad det handlar om, men det kan vara särskilt lönsamt när det handlar om bolåneräntor. Jämför olika banker och begär in erbjudanden för att sedan ställa bankerna mot varandra.

Samla fler engagemang i samma bank

Ett mycket enkelt sätt att få ner bolåneräntan några punkter är att öka engagemanget hos en och samma bank. Du kommer garanterat att få erbjudandet om att du får lägre ränta om du blir så kallad helkund, men det finns absolut inget krav på att du måste samla all din ekonomi hos samma aktör. Lägger du till exempel till ett sparande på sparkonto kan det räcka långt i förhandlingen om lägre boräntor.

Är bolåneräntan avdragsgill?

Den ränta du betalar på ett bolån på ett år är avdragsgill i den meningen att den ger ett ränteavdrag i deklarationen, precis som alla andra lån såsom exempelvis privatlån och billån. Avdraget är 30% upp till 100 000 kr och för överskjutande är avdraget 21%.

Ränteavdraget kan göras på såväl ränteintäkter som inkomster av arbete. Först och främst kvittas ränteutgifter mot eventuella ränteintäkter och finns därefter ytterligare avdrag att göra sker det mot arbetsinkomster. På så sätt kan de allra flesta som har bolån få ränteavdrag för varje krona som har betalats i bolåneränta under ett år.