Effektiv ränta

effektiv räntaEffektiv ränta är ett mått som visar på den totala räntekostnaden på ett lån på ett år när både återbetalningstiden, återkommande amorteringar och räntebetalningar under löptiden samt eventuella avgifter är medräknade. Den effektiva räntan är på så sätt en mer rättvisande uppgift än enbart den nominella/enkla räntan.

Med den effektiva räntan kan du enklare jämföra olika låneerbjudanden för att hitta de lägsta priserna. Fram till för några år sedan fanns inga krav på att långivare, oavsett det gällde privatlån, bolån, smslån med mera, skulle ange den effektiva räntan för respektive erbjudande, sedan 2010 finns det bestämmelser om detta i konsumentkreditlagen (SFS 2010:1846).

För kreditkort, där räntefria perioder och varierande kreditutnyttjande är vanligt, beräknas den effektiva räntan genom att ta hänsyn till den årliga procentuella räntan (APR), eventuella avgifter och hur krediten används, vilket ger en mer omfattande bild av den totala kostnaden för krediten.

Vilka är bestämmelserna?

I korthet handlar bestämmelserna om följande. Varje långivare som i sin näringsverksamhet erbjuder lån till allmänheten ska:

  1. Tydligt i all marknadsföring ange den effektiva räntan för ett typexempel på låneerbjudande, och
  2. Tydligt och transparent presentera den effektiva räntan för ett specifikt låneerbjudande innan låntagaren ges möjlighet att ansöka om lånet.

Det är myndigheten Konsumentverket som har ansvar för tillsynen av dessa bestämmelser och det är en tillsyn man bedriver på ett mycket effektivt sätt. De långivare som till äventyrs underlåter att presentera uppgifter om den effektiva räntan får snart ett ganska skarpt formulerat brev från Konsumentverket.

Alla kostnader omfattas av den effektiva räntan

Den effektiva räntan beräknas utifrån samtliga kostnader för lånet samt utifrån vilka tidpunkter under låneperioden som betalningar sker. Det är verkligen inte en enkel sak att räkna ut den effektiva räntan på egen hand, eftersom formeln är invecklad och i princip förutsätter högre studier i matematik. Lyckligtvis finns kalkylatorer att använda för att snabbt räkna ut den effektiva räntan för olika förutsättningar.

Vilka kostnader finns utöver ränta?

Förutom själva räntan, vilka kostnader är det då man räknar med? Jo, det handlar mestadels om uppläggningsavgifter och aviavgifter. Uppläggningsavgiften är en slags startavgift som kan sägas vara långivarens kostnad för den första handläggningen. Långivaren vill helt enkelt få ersättning för den kreditkontroll som måste göras, handläggningen av utbetalningar, med mera.

Aviavgiften är en administrationsavgift som kan adderas till varje betalning. Tidigare var den intimt knuten till själva handlingen att skicka ut en faktura, men idag då du enkelt betalar via autogiro eller e-faktura är kopplingen inte lika given. Kom ihåg att du ofta kan undvika aviavgiften genom att anmäla autogiro!

Detta innebär att räntefria lån inte är helt fria från ränta, eftersom det kan tillkomma avgifter som räknas som effektiv ränta.

Effektiv ränta kan vara missvisande

Den effektiva räntan beräknas alltid på ett år. Detta gör framförallt att den effektiva räntan är ett direkt missvisande mått när det kommer till snabblån. Om lånet har en kortare löptid än så visar den effektiva räntan vad lånet kostar per år, utifrån antagandet att lånet förnyas vid varje enskilt betalningstillfälle, dessutom utan att den hittills upplupna räntan inte betalas. Det är ju något som i praktiken aldrig sker så summan av alla tänkta kumulativa kostnader efter 365 dagar är inte särskilt representativ för de lånekostnader du har om du tar ett lån på exempelvis 1 eller 3 månader.

Sammanfattning

Den effektiva räntan visar de totala kostnaderna för ett lån över 12 månader. Alla långivare är skyldiga att ange effektiv ränta för både exempel på lån och konkreta låneerbjudanden. Den effektiva räntan är ett något trubbigt instrument för att beräkna exakt kostnad för lån med korta löptider, men fungerar utmärkt för jämförelser mellan olika långivare.