12 bästa investeringar för alla åldrar och inkomster

Att investera dina pengar i långsiktig vinst är viktigare än att bara spendera pengar på materiella varor som kommer att förlora i värde. Om du bestämmer dig för att börja investera dina pengar finns det hundratals sätt att tjäna pengar på, du behöver bara placera dina pengar på rätt plats vid rätt tidpunkt. Dina investeringsalternativ sträcker sig långt bortom aktier. Här är vad, varför, när och hur du väljer de bästa investeringarna för dig.

Begreppet ”investeringar” kan framkalla bilder av den frenetiska New York-börsen, eller så tror du kanske att det är något som bara är avsett för dem som är rikare, äldre eller har kommit längre i sin karriär än du. Men detta kunde inte vara längre från sanningen.

När det görs på ett ansvarsfullt sätt är investeringar det bästa sättet att få dina pengar att växa, och de flesta typer av investeringar är tillgängliga för praktiskt taget alla oavsett ålder, inkomst eller karriär. Sådana faktorer kommer dock att påverka vilka investeringar som är bäst för dig just nu.

Till exempel kommer en person som är nära pensionering och har ett gott sparkapital troligen att ha en helt annan investeringsplan än en person som precis har börjat sin karriär utan några besparingar att tala om. Ingen av dessa personer bör undvika att investera; de bör bara välja de bästa investeringarna för sina individuella omständigheter.

Här är 12 bästa investeringar att ta hänsyn till, i allmänhet ordnade efter risk från lägst till högst. Tänk på att lägre risk vanligtvis också innebär lägre avkastning. Läs fler aktietips idag och lär dig hur du investerar dina pengar effektivt.

De 12 bästa investeringarna

Sparkonton med hög avkastning

Online sparkonton och kontanthanteringskonton ger högre avkastning än vad du får på ett traditionellt banksparande eller checkkonto. Kontanthanteringskonton är som en hybrid mellan sparkonto och checkkonto: De kan ge räntor som liknar sparkonton, men erbjuds vanligtvis av mäklarfirmor och kan komma med betalkort eller checkar.

Bäst för: Sparkonton är bäst för kortsiktiga besparingar eller pengar som du bara behöver få tillgång till ibland, t.ex. en nöd- eller semesterfond. Transaktioner från ett sparkonto är begränsade till sex per månad. Cash managementkonton erbjuder större flexibilitet och liknande – eller i vissa fall högre – räntor.

Om du är nybörjare när det gäller sparande och investeringar är en bra tumregel att ha mellan tre och sex månaders levnadsomkostnader på ett sådant konto innan du avsätter mer pengar till de investeringsprodukter som finns längre ner på listan.

Var du kan öppna ett sparkonto: På grund av lägre omkostnader tenderar nätbanker att erbjuda högre räntor än vad du får hos traditionella banker med fysiska kontor. Se vår sammanställning av de bästa sparkontona med hög avkastning för att hitta ett som passar dina behov.

Var du kan öppna ett kontanthanteringskonto: Investeringsbolag och robotrådgivare som Betterment och SoFi erbjuder konkurrenskraftiga räntor på kontanthanteringskonton.

Inlåningsbevis.

En CD är ett federalt försäkrat sparkonto som erbjuder en fast ränta under en bestämd tidsperiod.

Bäst för: En CD är för pengar som du vet att du kommer att behöva vid ett bestämt datum i framtiden (t.ex. en handpenning för ett hus eller ett bröllop). Vanliga löptider är ett, tre och fem år, så om du försöker få dina pengar att växa på ett säkert sätt för ett specifikt ändamål inom en förutbestämd tidsram kan CD-konton vara ett bra alternativ. Det är dock viktigt att notera att om du vill få ut dina pengar ur en CD i förtid måste du troligen betala en avgift. Precis som med andra typer av investeringar ska du inte köpa en CD med pengar som du kanske behöver snart.

Var du kan köpa CD-skivor: De bästa räntorna hittar du i allmänhet hos nätbanker och kreditföreningar. Se de bästa CD-räntorna just nu baserat på löptid och kontominimum.

Penningmarknadsfonder

Penningmarknadsfonder är en investeringsprodukt som inte ska förväxlas med penningmarknadskonton, som är bankdepositionskonton som liknar sparkonton. När du investerar i en penningmarknadsfond köper dina pengar en samling högkvalitativa, kortfristiga stats-, bank- eller företagsskulder av hög kvalitet.

Bäst för: Pengar som du kan komma att behöva snart och som du är villig att utsätta för en lite större marknadsrisk. Investerare använder också penningmarknadsfonder för att hålla en del av sin portfölj i en säkrare investering än aktier, eller som en behållningspenna för pengar öronmärkta för framtida investeringar. Även om penningmarknadsfonder tekniskt sett är en investering ska du inte förvänta dig högre avkastning (och högre risk) än andra investeringar på den här sidan. Penningmarknadsfonders tillväxt liknar mer avkastningen på högräntessparkonton.

Var man kan köpa en penningmarknadsfond: Det bredaste urvalet finns dock hos en rabattmäklare på nätet (du måste öppna ett mäklarkonto).

Statsobligationer

En statsobligation är ett lån från dig till en statlig enhet (t.ex. den federala eller kommunala regeringen) som betalar investerare ränta på lånet under en bestämd tidsperiod, vanligtvis ett till 30 år. På grund av denna jämna ström av betalningar kallas obligationer för ett räntebärande värdepapper. Statsobligationer är praktiskt taget en riskfri investering, eftersom de backas upp av den amerikanska regeringens fulla tro och kredit.

Nackdelarna? I utbyte mot denna säkerhet får du inte lika hög avkastning med statsobligationer som med andra typer av investeringar. Om du skulle ha en portfölj med 100 % obligationer (i motsats till en blandning av aktier och obligationer) skulle det vara betydligt svårare att nå dina pensions- eller långsiktiga mål. (För mer information, se vår förklaring om obligationer).

Bäst för: Konservativa investerare som föredrar mindre volatilitet i sin portfölj.

”Obligationer erbjuder en ballast i portföljen och går vanligtvis upp när aktierna går ner, vilket gör det möjligt för nervösa investerare att hålla fast vid sin investeringsplan och inte sälja i panik”, säger Delia Fernandez, certifierad finansplanerare och grundare av Fernandez Financial Advisory i Los Alamitos, Kalifornien.

Den fasta inkomsten och den lägre volatiliteten hos obligationer gör att de är vanliga hos investerare som närmar sig eller redan är i pension, eftersom dessa personer kanske inte har en tillräckligt lång investeringshorisont för att klara av oväntade eller kraftiga marknadsnedgångar.

Var kan man köpa statsobligationer: Du kan köpa enskilda obligationer eller obligationsfonder, som innehar en mängd olika obligationer för att ge diversifiering, från en mäklare eller direkt från den tecknande investeringsbanken eller den amerikanska regeringen. Vår grundbok om hur man investerar i obligationer hjälper dig att identifiera vilka typer du ska köpa och var.

Företagsobligationer

Företagsobligationer fungerar på samma sätt som statsobligationer, bara att du ger ett lån till ett företag, inte en regering. Dessa lån är därför inte garanterade av staten, vilket gör dem till ett mer riskfyllt alternativ. Och om det är en högränteobligation (ibland kallad skräpobligation) kan dessa faktiskt vara betydligt mer riskfyllda, med en risk/avkastningsprofil som mer liknar aktier än obligationer.

Bäst för: Investerare som letar efter ett räntebärande värdepapper med potentiellt högre avkastning än statsobligationer och som är villiga att ta lite större risker i gengäld. När det gäller företagsobligationer är avkastningen högre ju större sannolikheten är att företaget kommer att gå i konkurs. Omvänt har obligationer som emitteras av stora, stabila företag vanligtvis en lägre avkastning. Det är upp till investeraren att hitta den balans mellan risk och avkastning som fungerar för honom eller henne.

Var man kan köpa företagsobligationer: I likhet med statsobligationer kan du köpa företagsobligationsfonder eller enskilda obligationer via en investeringsmäklare.

Ömsesidiga fonder

En värdepappersfond samlar ihop pengar från investerare för att köpa aktier, obligationer eller andra tillgångar. Fondbolag erbjuder investerare ett billigt sätt att diversifiera – sprida sina pengar över flera investeringar – för att skydda sig mot förluster från en enskild investering.

Bäst för: Om du sparar inför pensionen eller något annat långsiktigt mål är värdepappersfonder ett bekvämt sätt att få tillgång till aktiemarknadens överlägsna investeringsavkastning utan att behöva köpa och förvalta en portfölj med enskilda aktier. Vissa fonder begränsar omfattningen av sina investeringar till företag som uppfyller vissa kriterier, t.ex. teknikföretag inom bioteknikbranschen eller företag som betalar höga utdelningar. Det gör att du kan fokusera på vissa investeringsnischer.

Var man kan köpa värdepappersfonder: Fondbolag kan köpas direkt från de företag som förvaltar dem, samt via rabattmäklarfirmor. Nästan alla de leverantörer av värdepappersfonder som vi granskar erbjuder värdepappersfonder utan transaktionsavgifter (vilket innebär inga provisioner) samt verktyg som hjälper dig att välja fonder. Var medveten om att gemensamma fonder vanligtvis kräver en minsta inledande investering på allt från 500 dollar till tusentals dollar, även om vissa leverantörer avstår från miniminivån om du går med på att ställa in automatiska månatliga investeringar.

Indexfonder

En indexfond är en typ av fond som innehar aktierna i ett visst marknadsindex (t.ex. S&P 500 eller Dow Jones Industrial Average). Målet är att ge en investeringsavkastning som motsvarar det underliggande indexets resultat, till skillnad från en aktivt förvaltad värdepappersfond som betalar en professionell person för att kurera fondens innehav.

Bäst för: Indexfonder är några av de bästa investeringarna som finns tillgängliga för långsiktiga sparande mål. Förutom att de är mer kostnadseffektiva på grund av lägre förvaltningsavgifter är indexfonder mindre volatila än aktivt förvaltade fonder som försöker slå marknaden.

Indexfonder kan vara särskilt lämpliga för unga investerare med lång tid på nacken, som kan allokera en större del av sin portfölj till aktiefonder med högre avkastning än till mer konservativa investeringar, t.ex. obligationer. Enligt Fernandez kan unga investerare som känslomässigt kan klara av marknadens upp- och nedgångar till och med göra klokt i att investera hela sin portfölj i aktiefonder i ett tidigt skede.

”Om de har en tidshorisont på 30 år – och inte ens tänker ta ut pengarna på 30 år – bör de definitivt överväga att börja sina pensionsfonder med 100 procent aktier”, säger Fernandez.

Uppgifter om aktiemarknaden kan vara fördröjda med upp till 20 minuter och är endast avsedda i informationssyfte, inte för handelsändamål.

Var man kan köpa indexfonder: Indexfonder finns tillgängliga direkt från fondleverantörer eller via en rabattmäklare. Se vårt inlägg om hur man investerar i indexfonder.

Börshandlade fonder

Börshandlade fonder är som värdepappersfonder i det avseendet att de samlar investerarnas pengar för att köpa en samling värdepapper, vilket ger en enda diversifierad investering. Skillnaden är hur de säljs: Investerare köper aktier i ETF:er precis som de skulle köpa aktier i en enskild aktie.

Bäst för: Precis som indexfonder och gemensamma fonder är ETF:er en bra investering om du har en lång tidshorisont. Utöver det är ETF:er idealiska för investerare som inte har tillräckligt med pengar för att uppfylla minimikraven för investeringar i en värdepappersfond eftersom priset på en ETF-aktie kan vara lägre än minimikravet för en värdepappersfond.

Var man kan köpa ETF:er: ETF:er har tickersymboler som aktier och är tillgängliga via lågprismäklare. (Se vår sammanställning av de bästa mäklarna för ETF-investeringar.) Robotrådgivare använder också ETF:er för att konstruera kundportföljer.

Utdelningsaktier

Många väljer utdelningsaktier i stället för räntekonton. Utdelningsaktier kan ge både den fasta inkomsten från obligationer och tillväxten från enskilda aktier och aktiefonder. Utdelningar är regelbundna kontantutbetalningar som företag betalar till aktieägarna och förknippas ofta med stabila, lönsamma företag. Även om aktiekurserna för vissa utdelningsaktier kanske inte stiger lika högt eller snabbt som tillväxtföretag kan de vara attraktiva för investerare på grund av de utdelningar och den stabilitet de ger.

Bäst för: Det finns dock specifika typer av utdelningsaktier som kan vara bättre beroende på var du befinner dig i din investeringsresa.

Unga investerare kan till exempel göra klokt i att titta på utdelningstillväxare, vilket är företag som har en stark historik av att öka sina utdelningar i följd. Dessa företag kanske inte har höga avkastningar för närvarande, men om deras utdelningstillväxt håller i sig kan de det i framtiden. Över en tillräckligt lång tidsperiod kan detta (i kombination med en plan för återinvestering av utdelning) leda till en avkastning som speglar avkastningen från tillväxtaktier som inte betalar utdelning.

Äldre investerare som söker mer stabilitet eller fasta inkomster kan överväga aktier som betalar konsekventa utdelningar. På kortare sikt är det kanske inte målet att återinvestera dessa utdelningar, utan att ta utdelningen som kontanter kan vara en del av en investeringsplan för fasta inkomster.

Var man kan köpa utdelningsaktier: I likhet med andra på den här listan är det enklaste sättet att köpa utdelningsaktier genom en online-mäklare. Se vårt inlägg om aktier med hög utdelning och hur man investerar i dem för mer information.

Individuella aktier

En aktie representerar en ägarandel i ett företag. Aktier erbjuder den största potentiella avkastningen på din investering samtidigt som dina pengar utsätts för den högsta volatiliteten.

Dessa varningsord är inte avsedda att skrämma bort dig från aktier. De är snarare avsedda att vägleda dig till den diversifiering som köp av en samling aktier genom värdepappersfonder ger, i motsats till att köpa individuellt.

Bäst för: Investerare med en väldiversifierad portfölj som är villiga att ta lite större risker. På grund av volatiliteten hos enskilda aktier är en bra tumregel för investerare att begränsa sina innehav av enskilda aktier till 10 % eller mindre av den totala portföljen.

Var kan man köpa aktier? Det enklaste och billigaste sättet att köpa aktier är genom en rabattmäklare på nätet. När du har öppnat och finansierat ett konto kan du välja ordertyp och bli en äkta aktieägare. Här finns stegvisa instruktioner om hur man köper aktier.

Alternativa investeringar

Om du inte investerar i aktier, obligationer eller likvärdiga instrument i kontanter som anges ovan är det stor chans att din investering ingår i klassen alternativa tillgångar. Detta inkluderar kryptovalutor som Bitcoin och Ethereum, guld och silver, private equity, hedgefonder och till och med mynt, frimärken, alkohol och konst.

Alternativa investeringar ökade i popularitet under åren efter den stora recessionen, då både aktieägare och obligationsinnehavare fick se sina besparingar minska kraftigt. Många valde då att investera i guld. Guldpriset, till exempel, steg kraftigt 2011 och nådde toppnivåer som inte fälldes förrän i augusti 2020. Men detta är vanligt när det gäller alternativa investeringar, eftersom dessa ofta oreglerade instrument är fulla av volatilitet.

Bäst för: Investerare (i många fall ackrediterade investerare) som vill diversifiera från traditionella investeringar och skydda sig mot nedgångar på aktie- och obligationsmarknaderna.

Var man kan köpa alternativa investeringar: Vissa nätmäklare erbjuder tillgång till vissa alternativa investeringar, men de flesta alternativ är endast tillgängliga via privata förmögenhetsförvaltningsföretag. Det finns dock ETF:er – t.ex. guld- och private equity-ETF:er – som följer själva tillgången samt företag som är relaterade till tillgången (t.ex. företag som utvinner och raffinerar guld).

Fastigheter

Traditionell fastighetsinvestering innebär att man köper en fastighet och säljer den senare med vinst, eller att man äger en fastighet och tar ut hyra som en form av fast inkomst. Men det finns flera andra, betydligt mer handfasta sätt att investera i fastigheter.

Ett vanligt sätt är genom fastighetsinvesteringsfonder, eller REITs. Detta är företag som äger inkomstgenererande fastigheter (tänk gallerior, hotell, kontor osv.) och erbjuder regelbundna utdelningar. Crowdfunding-plattformar för fastigheter, som ofta samlar investerarnas pengar för att investera i fastighetsprojekt, har också ökat i popularitet under de senaste åren.

Bäst för: Investerare som redan har en sund investeringsportfölj och som söker ytterligare diversifiering, eller som är villiga att ta större risker för att jaga högre avkastning. Fastighetsinvesteringar är mycket illikvida, så investerare bör inte sätta in pengar i en investering som de kan behöva få tillgång till snabbt.

Hur man investerar i fastigheter: Vissa REITs kan köpas på den offentliga aktiemarknaden via en online-börsmäklare, medan andra endast finns på privata marknader. På samma sätt är vissa crowdfundingplattformar endast öppna för ackrediterade investerare, medan andra inte har några begränsningar för vem som kan investera.