Ränta på ränta

pilar som visar ränta på ränta

Ränta på ränta är ett av de viktigaste begreppen inom ekonomi, speciellt för dig som ska spara pengar. Begreppet beskriver nämligen den kumulativa effekten av återkommande räntekostnader eller ränteintäkter. Albert Einstein, känd för bland annat sin relativitetsteori, uttryckte en gång i tiden att ränta på ränta-effekten var den starkaste kraften i universum. Han, om någon, borde väl veta! Ränta på ränta brukar framför allt diskuteras när det gäller investeringar/sparande, men principen kan också appliceras på lån. Läs mer om hur ränta på ränta fungerar nedan.

När får man ränta på ränta?

När du sätter in pengar på ett sparkonto får du (dock inte så mycket i dagsläget!) ränta på dina pengar. Banken eller kreditinstitutet kan använda dina insättningar för att låna ut pengar till andra kunder och ger dig helt enkelt en viss ersättning för detta. Räntan kan betalas ut med jämna mellanrum under året, men vanligare är att hela räntebeloppet betalas ut en gång per år.

Ett orört sparkonto aktiverar effekten

När räntan har betalats ut till ditt konto kan du välja att låta pengarna stå kvar eller ta ut dem. Om du låter pengarna stå kvar aktualiseras ränta på ränta-effekten. År 2 har du helt enkelt mer pengar som ger ränta än du hade år 1, vilket gör att dina pengar förräntas i en snabbare takt än tidigare. Ju längre du så att säga återinvesterar räntebeloppen (och inte gör några uttag i övrigt), desto mer effekt ger principen om ränta på ränta.

Exempel

Vi tar ett exempel för att visa på effekten av ränta på ränta på sparande. Om du sätter in 50 000 kr på ett sparkonto till en ränta på 3%, så får du 1500 kr i ränta det första året (50 000 x 0,03). Om du låter räntepengarna ligga kvar på kontot över ett ytterligare år får du 1545 kr i ränta det året (51 500 x 0,03).

Att Einstein menade att ränta på ränta-effekten är den starkaste kraften i universum blir mycket tydligt om vi tittar på längre tidsserier. För att räkna ut ränta på ränta över tid använder du formeln ”Kapital x ränta upphöjt med antal år”. Om du låter dina 50 000 kr förränta sig i 30 år kommer du att ha tjänat ihop cirka 43 800 kr (efter skatt). Om du inte utnyttjar ränta på ränta-effekten blir den totala räntan i stället 31 500 kr efter skatt.

Kan man få ränta på ränta med lån

Ränta på ränta-effekten på ett lån visar sig när du betalar ränta flera gånger under en period av 365 dagar. Vad det då egentligen handlar om är att du betalar delar av den totala årsräntan i förskott. Om du skulle betala hela räntekostnaden den sista dagen på lånets löptid skulle kostnaden bli lägre. Dessutom drar du vid en sådan händelse också nytta av eventuell inflation.

Vilka lån är vanligast?

Det finns också andra fall som aktualiserar ränta på ränta-effekten på lån, såsom när du utnyttjar betalningsfria månader och när den rörliga räntan på ditt lån justeras upp. Viktigt att notera är också att ränta på ränta-effekten blir ännu mer tydlig om du debiteras administrationskostnader vid varje betalning.

Ränta på ränta-effekten för ett lån är mest tydlig vid lån på mindre belopp med korta löptider. Smslån är typexempel på sådana lån. De återkommande administrationskostnaderna gör att din faktiska ränta (den effektiva räntan) blir betydligt högre än den nominella.