FAQ

Utav alla låneformer på den svenska marknaden så är det smslån som står för den procentuellt högsta räntan. Men om man tittar på den faktiska kostnaden för ett lån följer kostnaden lånebeloppet och löptiden. Ett stort lån med lång löptid är alltså alltid dyrare än ett litet, kort lån.
Alla banker betalar ränta till riksbanken, där de flesta banker har sina lån. Hur mycket ränta banken får betala beror på om styrräntan är låg eller hög, vilket i sin tyr påverkar din ränta hos banken.
Det är Riksbanken som bestämmer räntan och när de väjer att sätta en väldigt låg ränta eller minusränta så är det korta svaret att de vill få fart på konsumtion och få mer pengar i omlopp. Detta kan styra flera saker positivt, som inflation och kronans värde till Sveriges näringsliv.
För att banken ska kunna bedriva sin verksamhet, så måste de få betalt på något vis. Räntan är alltså kostnaden för bankens tjänst, att låna ut pengar till dig. Man betalar även ränta när man har ett kreditkort, eftersom kortet fungerar som ett sorts lån. Därför är det viktigt att välja bäst kreditkort, så att man slipper onödigt höga räntekostnader.
Att välja fast eller rörlig ränta är lite av ett spel, där man kan ha både tur och otur. Rent generellt så är det bättre att välja en fast ränta om räntan är väldigt låg, för att säkerställa att räntan förblir den samma även om Riksbanken höjer styrräntan.
Vissa långivare av smslån erbjuder räntefria lån till nya kunder, just för att öka sin kundstock och få fler att välja just deras tjänst. När man sedan lånar igen eller förlänger sitt lån, så får man betala ränta.
Banker och långivare ändrar sin ränta hela tiden. Ibland sänker de räntan för att få in fler kunder och bli mer konkurrenskraftiga och ibland höjer de räntan på grund av Riksbanken av andra själ. Därför måste man jämföra alla banker och långivare vid det tillfället man ansöker om lån.
De allra flesta låneräntor är avdragsgilla i deklarationen, allt från små smslån till bolån. Kontrollera med respektive långivare innan du ansöker för att säkerställa att räntan är avdragsgill, om det är en viktig aspekt för dig.
Man kan generellt säga att de största bankerna ger sämst sparränta. Det finns små banker och företag som erbjuder betydligt högre räntor än storbankerna. Därför är det viktigt att jämföra alla banker innan man väljer vart man placerar sitt sparande.
Den första bankverksamheten i världen ägde rum på 1700-talet i Babylonien, där prästerna lånade ut pengar till folket. Exakt när den moderna bankverksamheten började är oklar, men mycket tyder på att Italien var det första land att etablera moderna banker med ränta, speciellt eftersom det var dessa banker som lyckades störta prästernas krav på att inte ta räntor.
Räntan är kostnaden som du får betala för ditt lån. Amortering är beloppet som du återbetalar på ditt lån varje månad. Ditt månadsbelopp innefattar alltså både ränta och amortering.
Riksbanken styr räntan med den så kallade reporäntan. Det är alltså Riksbanken som bestämmer vilken ränta som bankerna får betala och bankerna bestämmer sedan hur mycket ränta de ska ge eller ta beroende på Riksbankens ränta.
Räntan på ett topplån är som vilken ränta som helst. Topplån går ofta att jämföra med privatlån (2016: ca 5-6%) och har alltid en högre ränta än bottenlånet, själva bolånet.
Effektiv ränta är den nominella (räntekostnaden) + övriga avgifter och kostnader. Den effektiva räntan är alltså den totala lånekostnaden som du får betala i procent.
Ränta heter "INTEREST" eller "INTEREST RATE" på Engelska, beroende på i vilket sammanhang man nämner ordet.
Upplupen ränta är den samlade räntan som du får varje år, t.ex på ditt sparkonto. Det är alltså den totala räntan som du lyckats samla ihop över ett helt år på ditt konto.
Räntan på sparkonton skiljer sig mycket mellan bankerna. Storbankerna ger generellt sämst ränta (just nu ca 0-0,5%) medan vissa mindre banker ger upp till 10% i sparränta.
När man pratar ränteförändringar så nämns ofta "räntepunkter". En räntepunkt motsvarar 0,01%. Om räntan på ditt bolån sänkts med 0,1% så har den alltså sänkts med 10 räntepunkter.
Storbankerna betalar normalt ut din sparränta en gång om året. Det förekommer att vissa banker betalar ut räntan månadsvis. Kontrollera detta med den bank du tänker spara hos.
Man betalar en viss del ränta vid varje betalningstillfälle, alltså varje månad.
Man kan träffa sin bankman och förhandla om räntan när man vill, men vanligast är som oftast en gång per år eller när man ska teckna ett nytt lån. Man kan även förhandla om räntan om man ändå ska lägga om lånen eller belåna bostaden.
Räntan hos CSN ligger just nu på 0,6% (2016) och bestäms årligen av regeringen. CSN lån är ej avdragsgill i deklarationen.
Du får dra av 30% på alla räntekostnader i deklarationen. Detta sköts normalt per automatik från banken, men viktigt är att kontrollera så att siffrorna stämmer i deklarationen och att alla räntekostnader finns med.
Räntan på ett bolån räknas på samma sätt som annan låneränta, alltså ett procentuellt belopp som räknas årsvis på skulden. Om du har 3% i ränta på ditt bolån och ett lån på 1.000.000 kr, så betalar du 30.000 kr i ränta per år.
Räntan räknas alltid i procent och betalas normalt ut en gång per år. Om du sparat 100.000 kr och fått 2% i ränta så får du således 2000 kr av banken varje år.
Ränta räknas alltid i procent, på ett helt kalenderår. Oavsett om du har ett lån eller ett sparande så räknar du räntan på hela beloppet och per år.
Om du har väldigt mycket pengar att placera så kan du i många fall förhandla till dig en bättre ränta.
Om du har en enskild firma så får du samma ränta som privatpersoner, eftersom du är den samma som företaget. Om du driver ett aktiebolag så måste du ansöka om ett företagslån och där är räntan individuell.
Alla långivare följer Finansinspektionens riktlinjer där dröjsmålsränta ligger på 60 kr. Efter en första påminnelse så kan det tillkomma betydligt högre dröjsmålsavgifter, räntor och kostnader, beroende på om ärendet skickas till inkasso eller inte.
Ja du kan låna ut pengar till andra privatpersoner och få ränta genom så kallade P2P låneförmedlare.
Räntan på ett billån är generellt något lägre än på ett privatlån, ofta 1-3% lägre. Detta eftersom du lämnar bilen som säkerhet för lånet. Med ett privatlån så krävs dock ingen säkerhet eller kontantinsats.
För att få de bästa förutsättningarna att förhandla räntan, så bör du inhämta låneförslag från flera banker och ställa dem mot varandra. På det viset måste din bank erbjuda en lägre ränta än de andra bankerna för att behålla dig som kund.
Räntetak är en kombination av rörlig och fast ränta. Du får en rörlig ränta som går upp eller ner beroende på Riksbankens styrränta, men den kan aldrig gå över en viss nivå. Räntan kan alltså nå ett tak som du förhandlar till dig med banken.