Vad är Ripple och hur används det för finansiell säkerhet?

Ripple är en teknik som fungerar både som en kryptovaluta och som ett betalningssystem för att underlätta finansiella transaktioner. Den kom först ut 2012 och grundades av Chris Larsen och Jed McCaleb. Ripples primära produkt är en avveckling av tillgångar för utbyte och en överföringstjänst som liknar SWIFT-systemets för internationell betalning säkerhet och penningöverföringar. Den används av finansiella mellanhänder samt banker som handlar med världens valutor.

Den token som används i valutan tillverkas av premining och använder sin ticker symbol, XRP. Ripple hänvisar till det varumärke som används av organisationen och nätverket och XRP är kryptovalutatoken. Den primära funktionen som XRP har är att fungera som en förmedlande mekanism för utbyte mellan två valutor eller nätverk, som ett alternativ till en tillfällig avvecklingslagervaluta.

Förståelse för Ripple

Ripple är en öppen källkod och peer-to-peer , decentraliserad plattform som möjliggör en sömlös överföring av kontanter i alla format som euro, dollar, yen eller till och med kryptovalutor som bitcoin eller litecoin. Ripple är ett världsomspännande betalningsnätverk som har finansinstitut och banker bland sina kunder. XRP används i dess tjänster för att möjliggöra snabb konvertering mellan olika valutor.

Ripple som ett digitalt Hawala-nätverk

För att bättre förstå hur systemet fungerar kan du ta en titt på en modell för penningöverföring där de två parterna i båda ändarna av transaktionen anlitar sina föredragna mellanhänder för att ta emot pengarna. I huvudsak fungerar Ripple som en digital Hawala-tjänst. Hawala är en metod för att överföra pengar, i allmänhet över gränserna, utan att någon fysisk valuta faktiskt rör sig.

Tänk dig att Lawrence måste betala 100 dollar till River som bor i en annan stad. Lawrence ger pengarna som ska skickas direkt till River till Lawrence lokala agent Kate. Lawrence ger också ett krypterat lösenord som River måste ange korrekt för att kunna ta emot pengarna i sin stad. Kate informerar Rivers agent Asuka om transaktionens detaljer: mottagaren, det belopp som ska återbetalas samt lösenordet. Om River ger Asuka det korrekta lösenordet kommer Asuka att ge dem 100 dollar.

Pengarna kommer dock från Asukas konto, så Kate är skyldig Asuka 100 dollar (som ska betalas vid avvecklingstillfället). Asuka kan antingen behålla hela Kates skuld, som Kate kommer att betala vid ett senare tillfälle, eller utföra mottransaktioner som betalar skulden. Till exempel om Asuka var Martins agent och Martin krävde att han skulle betala 100 dollar till Etios, vars agent är Kate, och om detta balanserar de 100 dollar som Asuka är skyldig till Etios, kommer de att betalas från Kates bankkonto.

Även om det är sant att Ripple-nätverket är mer komplext än detta, ger det dock en grundläggande förståelse för hur Ripple-systemet fungerar. I exemplet ovan är det tydligt att det krävs förtroende för att starta en transaktion. Detta gäller såväl Lawrence som Kate, Kate och Asuka och River Asuka och Asuka.

Ripple använder ett medium, en så kallad gateway, som mellanhand i förtroendekedjan mellan två parter som vill inleda en transaktion. Gatewayen fungerar som en finansiell mellanhand som tar emot och överför valuta till offentliga adresser i Ripple-nätverket. Alla företag och privatpersoner kan registrera sig och skapa ett konto hos en gateway. Detta gör det möjligt för den person som registrerat sig att fungera som mellanhand för att växla valutor, säkerställa likviditet och överföra pengar via nätverket.

Den digitala Ripple-valutan XRP

Den digitala valutan XRP används som en mellanhand mellan olika valutor. Den diskriminerar inte mellan alla fiat-/kryptovalutor vilket gör det enkelt att låta vem som helst handlas för en annan. Varje valuta i ekosystemet är en separat gateway – t.ex. CADBluzelle, BTCbitstamp och USDsnapswap. Om River vill använda bitcoins som betalning för tjänster som tillhandahålls för Lawrence behöver Lawrence inte nödvändigtvis äga bitcoins. Betalningen kan göras via hans konto i kanadensiska dollar (CAD) och River kan ta emot bitcoins via sin gateway. Det krävs inte en enda gateway för att starta en transaktion. Flera gateways kan användas, vilket skapar en enklav av förtroende som sträcker sig genom användarna.

Processen att hålla saldon genom en gateway utsätter användaren för risken för en motpart som också finns i det traditionella banksystemet. Om gatewayen inte uppfyller sina skyldigheter kan användarna förlora värdet av de pengar de har lagrat hos just den gatewayen. Kunder som inte litar på en gateway kan ha möjlighet att genomföra transaktioner med hjälp av en icke betrodd gateway som sedan kommer att handla via den ”icke betrodda” gatewayen. På så sätt kommer skuldebrevet att genomföras via den betrodda, eller kreditvärdescertifierade, gatewayen. Risken för motpartsexponering är inte tillämplig på bitcoins (och många altcoins) eftersom en bitcoin som ägs av en användare inte är en skuldförbindelse av en annan användares eller risk.

Hur fungerar Ripple?

Ripple-nätverket är inte en del av metoden Proof-of-Work (PoW) som bitcoin eller Proof-of-stake (PoS) som Nxt. Istället baseras transaktionerna på konsensusprotokollet för att verifiera saldon på konton samt transaktioner i systemet. Konsensus bidrar till att förbättra säkerheten för hela systemet genom att förhindra dubbla utgifter.

En Ripple-användare som initierar en transaktion med hjälp av flera gateways, men misslyckas med att överföra samma summa pengar till gateway-systemen, kommer att få allt utom den första transaktionen raderat. De distribuerade noderna kommer att besluta på konsensusbasis vilken transaktion som gjordes först. Bekräftelserna är omedelbara och kan ta upp till fem minuter. Eftersom det inte finns någon central myndighet som kan bestämma vem som får etablera noden och validera transaktioner beskrivs Ripple-tjänsten som decentraliserad.

Ripple upprätthåller ett register över alla skuldsedlar i en viss valuta för varje användare och gateway. IOU-transaktioner och krediter som sker mellan Ripple-kontoinnehavare görs offentligt tillgängliga genom Ripples konsensusbok. Även om de finansiella transaktionernas historia är offentligt dokumenterad och tillgänglig via blockkedjan är informationen dock inte knuten till ett konto eller ID för något företag eller någon enskild person. Men denna offentliga databas över transaktioner (dvs. blockkedjan) kan utsätta uppgifterna för anonymiseringsåtgärder.

Särskilda fyrar

Ripple förbättrar vissa nackdelar som har varit som traditionella banker möter. Transaktioner kan avvecklas på några minuter med hjälp av Ripple. Transaktioner avvecklas på några sekunder i Ripple-nätverket (även om plattformen hanterar tusentals transaktioner per dag). Detta skiljer sig från bankerna, som kan ta veckor eller dagar att behandla överföringen. Transaktionsavgiften genom Ripple är också låg och den minsta kostnaden som krävs för en normal transaktion är 0,00001 Ripple, till skillnad från de enorma avgifter som bankerna tar ut vid gränsöverskridande transaktioner.

Den 20 november 2021 var en XRP värd 1,20 dollar i värde, liksom Ripple var den sjunde största kryptovalutan, med ett marknadsvärde på mer än 56 miljarder dollar.