Jämför räntor

jämför räntor
Välkommen! Här jämför du räntor på lån och sparande samt tar del av nyttiga guider.

sk_logo_280_footer-2Detta är ett urval av de kreditbolag och banker som erbjuder snabblån och privatlån. Jämför fler långivare på Sverigekredit som är en oberoende jämförelseportal för lån och krediter. Här kommer du kunna se flera av marknadens populäraste långivare just nu. Förutom snabblån och privatlån finns här även billån och bolån samlade. Sverigekredit erbjuder alltså en komplett tjänst för dig som står i begrepp att ta ett lån – oavsett låneform! Första steget till ett nytt lån bör med andra ord gå genom Sverigekredit. Gör du detta så kommer du definitivt att låna pengar smartare.


Ränta lån och sparandeDet finns mycket information som är viktig att känna till när det gäller lån och krediter. Ser du till att vara ordentligt påläst innan du söker om ett lån eller ett kreditkort med låg ränta så förbättrar du dina möjligheter till en god affär. Nedan finner du de vanligaste frågorna och svaren kring ränta. Läs vår FAQ om du vill se fler frågor och svar.

Vad är ränta?

Ränta är något som betalas av den som lånar pengar och som erhålls av någon som lånar ut pengar. Räntan är alltså den kostnad som långivaren tar för att låna ut pengarna. Utan räntan skulle det inte finnas något incitament för långivaren att bedriva sinn verksamhet. När man låna pengar av en bank eller ett kreditbolag så får man betala ränta, alltså en kostnad för att man får låna pengarna.

Om man däremot sparar pengar på en bank så kan man säga att man lånar ut pengar till banken och därmed får man själv ränta av banken och därmed ökar värdet på de pengar man sparar. Incitamentet med ränta fungerar alltså på samma sätt här. För att du ska vara villig att ha dina pengar placerade hos en viss aktör vill du givetvis ha något i gengäld, vilket du får genom sparräntan.

Hur räknar man ränta?

Räntan är nästan alltid procentuell och individuellt satt beroende på vilken bank eller vilket kreditbolag man lånar eller sparar hos. Den kan också variera mellan personer, beroende på vilken ekonomi man har, hur stort lån man tagit eller vilken form av sparande man valt.

Räntan sätts med andra ord efter låntagarens förutsättningar. Det är många faktorer som vägs in och beaktas när räntan beräknas från långivarens håll. Först och främst gör långivaren en kreditupplysning på den som ansöker om lånet. Kreditupplysningen ger långivaren för handen vilka ekonomiska förhållanden den sökande har. Detta är den största faktorn i bedömningen av vilken ränta som ska beviljas. Den ekonomiska statusen omfattar inkomst, befintliga lån och krediter samt betalningsanmärkningar. Även personliga förhållanden tas i beaktning. Huruvida man är gift eller inte, hur gammal man är, vart man bor och hur man bor spelar också in i bedömningen. Efter den samlade bedömningen får den ansökande parten besked om huruvida denne beviljas ett lån eller ej samt, vid ett positivt besked, vilken ränta som erbjuds.

Vissa lån har högre kostnad än andra, beroende på vilken låneformen är och vad det är man nyttjar lånet till. Den låneformen med högst ränta är snabblån och smslån medan låneformen med lägst ränt är bolån. Att bara tala om hög eller låg ränta ger dock inte en helt rättvisande bild för hur dyrt lånet blir för låntagaren. Ytterligare en aspekt som måste tas i beaktning är nämligen kreditens löptid. Smslån har i regel en kort löptid, vilket gör att räntekostnaden inte hinner bli särskilt hög i och med att räntan räknas på årsbasis. Med en löptid på ca. 30 dagar hinner inte räntan generera en särskilt hög kostnad. Bolån å andra sidan har en relativt låg ränta men däremot en lång löptid. Även fast räntan är låg hinner den utgöra en betydande kostnad över tid. Det finns även liknande möjligheter idag att låna pengar fast för företag. Mer om det ämnen kan du läsa på Kreditguiden.se

Vad är nominell ränta?

Nominell ränta är själva räntekostnaden för lånet, alltså bankens pris för att man får låna pengar. Det är oftast den nominella räntan som anges när man jämför lån med varandra. Den nominella räntan ger dock inte alltid den fullständiga bilden av vad lånet kommer att kosta. För att vara helt säker på vad den totala lånekostnaden blir ska man se till den effektiva räntan.

Vad är effektiv ränta?

Effektiv ränta är den nominella räntan inklusive alla avgifter, alltså den totala lånekostnaden. Avgifter som kan tillkomma vid tecknande av lån är exempelvis uppläggningsavgift och aviavgift. Dessa räknas inte med i den nominella räntan men utgör likväl kostnader. Det är när dessa läggs ihop med den nominella räntan som man alltså får hela bilden av vad lånet kommer att kosta. Värt att notera är att den effektiva räntan kan komma att skilja sig markant från den nominella räntan beroende på alla kringkostnader. Att välja lån endast baserat på den nominella räntan kan således vara väldigt riskabelt för din privatekonomi.

Inlåning- och utlåningsränta

För att skilja på ränteformer vid lån och sparande så kallar man räntan vid lån för utlåningsränta, vid sparande kallar man det för inlåningsränta. Dessa skiljer sig förstås mellan de olika bankerna och exakta låne- och sparvillkor informeras alltid av samtliga kreditbolag och banker.

Utlåningsräntan finns i flera former och kan räknas på olika sätt, fast-, rörlig-, nominell- och effektiv ränta. I våra guider hittar du information om alla dessa former och hur de fungerar.

Andra räntor

Styrränta

Denna ränta är den som en centralbank tar ut när den lånar pengar till banker. Styrräntan är en väldigt viktig del i penningpolitiken för ett land. Den påverkar nämligen bankernas kostnader och reglerar därmed penningmängden i samhället. Det är även så att styrräntan ofta påverkar den ränta som banker tar av sina kunder.

I Sverige kallas denna ränta för reporänta. Riksbanken i Sverige lånar ut pengar genom att köpa ”repor” som sedan efter ett tag säljs tillbaka med räntan pålagd. Föregångaren till denna ränta var marginalräntan.

Dröjsmålsränta

Om man betalar en fordran efter dess förfallodag så skall man också betala dröjsmålsränta. Denna ränta regleras av räntelagen. Räntelagen är en ”dispositiv” lag vilket betyder att den gäller om inget annat har avtalats. Om skulden inte betalas senast på förfallodagen så ska ränta utgå från den dagen. Storleken på dröjsmålsräntan är om inget annat avtalats 8 procentenheter över gällande referensränta. Referensräntan är samma ränta som styrräntan.

Ocker

Ockerränta är något som det pratas om i vissa fall. Tex så har olika företag inom SMS-lån blivit anklagade för att erbjuda ockerräntor. Ocker är enligt svensk rätt ett brott. Brottet innebär att någon utnyttjar en annan persons trångmål, oförstånd eller beroendeställning rent ekonomiskt. Det skulle kunna vara så att någon hyr ut sin lägenhet till en annan person under längre tid. Om hyran i vanliga fall ligger på 6000 kronor/månad och den som hyr i andra hand betalar 15000 kronor/månad så skulle detta kunna vara ett exempel på ockerhyra.