Styrränta och reporänta

vindsegel som illustrerar styrränta

Den som går i tankar på att ta ett lån eller redan har lån är liksom den som någon gång sett ekonominyheterna väl medveten om begrepp som styrränta och reporänta. Dock har man kanske hört dem så många gånger att man inte ens reflekterat över vad de faktiskt innebär. Inte sällan nämns de i likartade sammanhang och en vanlig uppfattning är att styrränta och reporänta helt enkelt är samma sak.

Det är på ett sätt en riktig gissning men inte helt.
Här på Ränta.com reder vi ut begreppen och låter dig på ett enkelt och effektivt sätt förstå vad de innebär och vilken inverkan dessa räntor har på dig och din ekonomi.

Vad är en styrränta?

När ekonomi diskuteras exempelvis i ekonominyheterna, så talas det ofta om styrräntan och hur den påverkar alltifrån samhällsekonomin i stort till den enskilde individen, till småspararen och låntagaren.

Är man inte speciellt insatt så kan man tro att det handlar om en ränta som faktiskt styr den övriga ekonomin. Det ligger faktiskt en hel del i det eftersom styrränta är en ränta som en centralbank, i Sveriges fall Riksbanken, tar när den lånar ut pengar till andra banker.

Anledningen till att den påverkar dessa banker och, i förlängningen, den enskilde bankkunden beror på denna räntas storlek. Alltså anpassar centralbanken/Riksbanken styrräntan efter hur man vill att bankerna ska agera. Man kan med andra ord säga att det i högsta grad är en ränta som styr.

Reporänta

Det finns olika sorters räntor. När man talar om styrräntor och reporäntor så bör man även tala om marknadsräntor. De sistnämnda styrs av tillgång och efterfrågan till skillnad från styrräntor som sätts efter vad centralbanken, i Sveriges fall Riksbanken finner lämpligt för samhällsekonomin.

Hur påverkar styrräntan mig?

Om du har lånat en summa pengar med smslån eller privatlån så spelar det ingen roll, då styrräntan påverkar låneräntan väldigt lite på vanliga s.k blancolån. Om du däremot har lånat pengar till ett hus med bolån, så kan kan styrräntan påverka bolåneräntan och din månatliga boendekostnad väldigt mycket. Det är därför som du alltid ska överväga rörlig eller bunden ränta på ditt bolån, beroende på räntans läge.

Om du sparar pengar på ett sparkonto så påverkas också ditt sparande en hel del. I början av 2016 så var till exempel räntan så låg att sparräntan blev minus. Personer med sparkonton fick alltså betala ränta till banken för att få ha sina pengar hos banken.

Bankernas ränta hos Riksbanken

Reporäntan är den ränta som bankerna betalar när de lånar pengar av Riksbanken. Genom att bestämma dess storlek så kan Riksbanken styra inflationen, mängden pengar som är i omlopp och, i förlängningen, räntenivåerna som man som sparare eller låntagare möts av.

Reporäntan är alltså en styrränta, i Riksbankens fall den viktigaste. Begreppen må användas i olika sammanhang men det handlar alltså om samma ränta. Om du i egenskap av kund, sparare eller låntagare följer hur reporäntan sätts så kan du få en bra bild av hur de vanliga bankerna kommer att reagera och du kan lättare ha koll om hur din ekonomi, hur ditt sparande och hur dina lånekostnader kommer att se ut framöver.