Amortering

amortering

Alla lån ska amorteras. Att amortera betyder nämligen helt enkelt att betala av på kapitalskulden på ett lån. Hur lång amorteringstiden är, skiljer sig dock mellan olika typer av lån och också mellan enskilda lån. För de flesta lån finns en stor frihet för låntagaren själv att bestämma löptiden. I den här texten ska vi presentera de två huvudsakliga sätten att amortera, beskriva hur en amortering påverkar räntan samt göra några noteringar kring vanliga amorteringstider för olika lånetyper.

Två sätt att amortera

Det finns många sätt att betala av på kapitalskulden på ett lån, men för privatpersoner är det framför allt rak amortering och annuitet som är de två vanligaste sätten.

Rak amortering handlar om att du amorterar exakt samma belopp vid varje betalningstillfälle under låneperioden. Är lånet på 50 000 kr med en löptid på 5 år ska du betala exakt 833 kr i amortering varje månad. Vad räntesatsen är spelar ingen roll.

Annuitet innebär i stället att det totala belopp som ska betalas varje månad är exakt detsamma under hela låneperioden. På lånet på 50 000 kr under fem år (med 7% ränta) är det 990 kr som ska betalas in till långivaren månadsvis. Räntedelen respektive amorteringsdelen av de 990 kr är dock inte desamma under löptiden.

Amortering och ränta

Ränta räknas löpande på det som återstår av skulden. Det innebär automatiskt att varje amortering gör att räntekostnaderna minskar. Efter en amortering finns helt enkelt inte lika mycket kvar att räkna ränta på. Detta gäller oavsett lånet har lagts upp med annuitet eller om det betalas tillbaka med rak amortering.

Exempel:
Du har tagit ett privatlån på 50 000 kr med en låneperiod på 24 månader och rak amortering. Lånet löper med 7% ränta. Den första månaden betalar du sammanlagt 2375 kr varav amortering utgör 2083 kr och räntekostnaden är 292 kr. I och med amorteringen minskar skulden och till nästa ränteberäkning finns 47 917 kr var. Minskningen innebär att räntekostnaden för månad två blir 279,50 kr.

Exempel:
Du har fått ett privatlån på 100 000 kr utbetalt. I ansökan valde du en löptid på 10 år och du erbjöds en räntesats på 5%. Lånet ska betalas tillbaka med annuitet. Återbetalningen är 1061 kr per månad. Den första månaden kommer du att få betala 417 kr i ränta och 644 kr i amortering. Den andra månaden blir räntekostnaden mindre (414 kr) medan amorteringen blir högre (647 kr).

Snabbare och större amorteringar ger lägre kostnader

Eftersom ränta räknas på den återstående kapitalskulden är det för det första klokt att välja en så kort löptid som möjligt. För det andra finns det alltid skäl att betala av extra på lånet om det är möjligt.

Exempel:
Väljer du just 10 år som löptid för ditt lån på 100 000 kr enligt ovan kommer du, om du inte gör någon extra amortering, att få betala 27 278 kr i ränta. Väljer du i stället 5 års löptid blir den totala räntekostnaden 13 227 kr, det vill säga mindre än hälften. Skulle du dessutom amortera av lite extra ett par månader blir kostnaden ännu mindre.

Olika lån har olika amorteringstider

Det finns en direkt koppling mellan genomsnittliga lånebelopp för en viss låneform och de amorteringstider som kan bli aktuella. Kort sagt ska ett litet lån betalas tillbaka snabbare än ett stort.

För snabblån, som är de lån som är på lägst belopp, är återbetalningstiden mycket kort. Lån på några tusenlappar ska till exempel vanligtvis betalas tillbaka inom en eller två månader. För mindre privatlån, upp till 50 000 kr, är återbetalningstiden normalt mellan 1-5 år och för belopp som överstiger 50 000 kr är tolv år vanligtvis den längsta möjliga amorteringstiden. Ungefär samma koncept gäller för saklån såsom billån.

För bolån, som ju kan uppgå till många miljoner, är den totala amorteringstiden egentligen mindre intressant. Tidsperspektivet är helt enkelt för stort. På pappret läggs bolånen upp med amorteringstider på 30 eller 50 år, men det är sällan de faktiskt löper hela vägen till den sista amorteringen. Anledningen är att prisökningarna gör att hela skulden förr eller senare kan släckas vid en försäljning.