Vad är Ripple och hur används det för finansiell säkerhet?

Ripple är en teknik som fungerar både som en kryptovaluta och som ett betalningssystem för att underlätta finansiella transaktioner. Den kom först ut 2012 och grundades av Chris Larsen och Jed McCaleb. Ripples primära produkt är en avveckling av tillgångar för utbyte och en överföringstjänst som liknar SWIFT-systemets för internationell betalning säkerhet och penningöverföringar. Den används av finansiella mellanhänder samt banker som handlar med världens valutor.

Den token som används i valutan tillverkas av premining och använder sin ticker symbol, XRP. Ripple hänvisar till det varumärke som används av organisationen och nätverket och XRP är kryptovalutatoken. Den primära funktionen som XRP har är att fungera som en förmedlande mekanism för utbyte mellan två valutor eller nätverk, som ett alternativ till en tillfällig avvecklingslagervaluta.

Förståelse för Ripple

Ripple är en öppen källkod och peer-to-peer , decentraliserad plattform som möjliggör en sömlös överföring av kontanter i alla format som euro, dollar, yen eller till och med kryptovalutor som bitcoin eller litecoin. Ripple är ett världsomspännande betalningsnätverk som har finansinstitut och banker bland sina kunder. XRP används i dess tjänster för att möjliggöra snabb konvertering mellan olika valutor.

Ripple som ett digitalt Hawala-nätverk

För att bättre förstå hur systemet fungerar kan du ta en titt på en modell för penningöverföring där de två parterna i båda ändarna av transaktionen anlitar sina föredragna mellanhänder för att ta emot pengarna. I huvudsak fungerar Ripple som en digital Hawala-tjänst. Hawala är en metod för att överföra pengar, i allmänhet över gränserna, utan att någon fysisk valuta faktiskt rör sig.

Tänk dig att Lawrence måste betala 100 dollar till River som bor i en annan stad. Lawrence ger pengarna som ska skickas direkt till River till Lawrence lokala agent Kate. Lawrence ger också ett krypterat lösenord som River måste ange korrekt för att kunna ta emot pengarna i sin stad. Kate informerar Rivers agent Asuka om transaktionens detaljer: mottagaren, det belopp som ska återbetalas samt lösenordet. Om River ger Asuka det korrekta lösenordet kommer Asuka att ge dem 100 dollar.

Pengarna kommer dock från Asukas konto, så Kate är skyldig Asuka 100 dollar (som ska betalas vid avvecklingstillfället). Asuka kan antingen behålla hela Kates skuld, som Kate kommer att betala vid ett senare tillfälle, eller utföra mottransaktioner som betalar skulden. Till exempel om Asuka var Martins agent och Martin krävde att han skulle betala 100 dollar till Etios, vars agent är Kate, och om detta balanserar de 100 dollar som Asuka är skyldig till Etios, kommer de att betalas från Kates bankkonto.

Även om det är sant att Ripple-nätverket är mer komplext än detta, ger det dock en grundläggande förståelse för hur Ripple-systemet fungerar. I exemplet ovan är det tydligt att det krävs förtroende för att starta en transaktion. Detta gäller såväl Lawrence som Kate, Kate och Asuka och River Asuka och Asuka.

Ripple använder ett medium, en så kallad gateway, som mellanhand i förtroendekedjan mellan två parter som vill inleda en transaktion. Gatewayen fungerar som en finansiell mellanhand som tar emot och överför valuta till offentliga adresser i Ripple-nätverket. Alla företag och privatpersoner kan registrera sig och skapa ett konto hos en gateway. Detta gör det möjligt för den person som registrerat sig att fungera som mellanhand för att växla valutor, säkerställa likviditet och överföra pengar via nätverket.

Den digitala Ripple-valutan XRP

Den digitala valutan XRP används som en mellanhand mellan olika valutor. Den diskriminerar inte mellan alla fiat-/kryptovalutor vilket gör det enkelt att låta vem som helst handlas för en annan. Varje valuta i ekosystemet är en separat gateway – t.ex. CADBluzelle, BTCbitstamp och USDsnapswap. Om River vill använda bitcoins som betalning för tjänster som tillhandahålls för Lawrence behöver Lawrence inte nödvändigtvis äga bitcoins. Betalningen kan göras via hans konto i kanadensiska dollar (CAD) och River kan ta emot bitcoins via sin gateway. Det krävs inte en enda gateway för att starta en transaktion. Flera gateways kan användas, vilket skapar en enklav av förtroende som sträcker sig genom användarna.

Processen att hålla saldon genom en gateway utsätter användaren för risken för en motpart som också finns i det traditionella banksystemet. Om gatewayen inte uppfyller sina skyldigheter kan användarna förlora värdet av de pengar de har lagrat hos just den gatewayen. Kunder som inte litar på en gateway kan ha möjlighet att genomföra transaktioner med hjälp av en icke betrodd gateway som sedan kommer att handla via den ”icke betrodda” gatewayen. På så sätt kommer skuldebrevet att genomföras via den betrodda, eller kreditvärdescertifierade, gatewayen. Risken för motpartsexponering är inte tillämplig på bitcoins (och många altcoins) eftersom en bitcoin som ägs av en användare inte är en skuldförbindelse av en annan användares eller risk.

Hur fungerar Ripple?

Ripple-nätverket är inte en del av metoden Proof-of-Work (PoW) som bitcoin eller Proof-of-stake (PoS) som Nxt. Istället baseras transaktionerna på konsensusprotokollet för att verifiera saldon på konton samt transaktioner i systemet. Konsensus bidrar till att förbättra säkerheten för hela systemet genom att förhindra dubbla utgifter.

En Ripple-användare som initierar en transaktion med hjälp av flera gateways, men misslyckas med att överföra samma summa pengar till gateway-systemen, kommer att få allt utom den första transaktionen raderat. De distribuerade noderna kommer att besluta på konsensusbasis vilken transaktion som gjordes först. Bekräftelserna är omedelbara och kan ta upp till fem minuter. Eftersom det inte finns någon central myndighet som kan bestämma vem som får etablera noden och validera transaktioner beskrivs Ripple-tjänsten som decentraliserad.

Ripple upprätthåller ett register över alla skuldsedlar i en viss valuta för varje användare och gateway. IOU-transaktioner och krediter som sker mellan Ripple-kontoinnehavare görs offentligt tillgängliga genom Ripples konsensusbok. Även om de finansiella transaktionernas historia är offentligt dokumenterad och tillgänglig via blockkedjan är informationen dock inte knuten till ett konto eller ID för något företag eller någon enskild person. Men denna offentliga databas över transaktioner (dvs. blockkedjan) kan utsätta uppgifterna för anonymiseringsåtgärder.

Särskilda fyrar

Ripple förbättrar vissa nackdelar som har varit som traditionella banker möter. Transaktioner kan avvecklas på några minuter med hjälp av Ripple. Transaktioner avvecklas på några sekunder i Ripple-nätverket (även om plattformen hanterar tusentals transaktioner per dag). Detta skiljer sig från bankerna, som kan ta veckor eller dagar att behandla överföringen. Transaktionsavgiften genom Ripple är också låg och den minsta kostnaden som krävs för en normal transaktion är 0,00001 Ripple, till skillnad från de enorma avgifter som bankerna tar ut vid gränsöverskridande transaktioner.

Den 20 november 2021 var en XRP värd 1,20 dollar i värde, liksom Ripple var den sjunde största kryptovalutan, med ett marknadsvärde på mer än 56 miljarder dollar.

12 bästa investeringar för alla åldrar och inkomster

Att investera dina pengar i långsiktig vinst är viktigare än att bara spendera pengar på materiella varor som kommer att förlora i värde. Om du bestämmer dig för att börja investera dina pengar finns det hundratals sätt att tjäna pengar på, du behöver bara placera dina pengar på rätt plats vid rätt tidpunkt. Dina investeringsalternativ sträcker sig långt bortom aktier. Här är vad, varför, när och hur du väljer de bästa investeringarna för dig.

Begreppet ”investeringar” kan framkalla bilder av den frenetiska New York-börsen, eller så tror du kanske att det är något som bara är avsett för dem som är rikare, äldre eller har kommit längre i sin karriär än du. Men detta kunde inte vara längre från sanningen.

När det görs på ett ansvarsfullt sätt är investeringar det bästa sättet att få dina pengar att växa, och de flesta typer av investeringar är tillgängliga för praktiskt taget alla oavsett ålder, inkomst eller karriär. Sådana faktorer kommer dock att påverka vilka investeringar som är bäst för dig just nu.

Till exempel kommer en person som är nära pensionering och har ett gott sparkapital troligen att ha en helt annan investeringsplan än en person som precis har börjat sin karriär utan några besparingar att tala om. Ingen av dessa personer bör undvika att investera; de bör bara välja de bästa investeringarna för sina individuella omständigheter.

Här är 12 bästa investeringar att ta hänsyn till, i allmänhet ordnade efter risk från lägst till högst. Tänk på att lägre risk vanligtvis också innebär lägre avkastning. Läs fler aktietips idag och lär dig hur du investerar dina pengar effektivt.

De 12 bästa investeringarna

Sparkonton med hög avkastning

Online sparkonton och kontanthanteringskonton ger högre avkastning än vad du får på ett traditionellt banksparande eller checkkonto. Kontanthanteringskonton är som en hybrid mellan sparkonto och checkkonto: De kan ge räntor som liknar sparkonton, men erbjuds vanligtvis av mäklarfirmor och kan komma med betalkort eller checkar.

Bäst för: Sparkonton är bäst för kortsiktiga besparingar eller pengar som du bara behöver få tillgång till ibland, t.ex. en nöd- eller semesterfond. Transaktioner från ett sparkonto är begränsade till sex per månad. Cash managementkonton erbjuder större flexibilitet och liknande – eller i vissa fall högre – räntor.

Om du är nybörjare när det gäller sparande och investeringar är en bra tumregel att ha mellan tre och sex månaders levnadsomkostnader på ett sådant konto innan du avsätter mer pengar till de investeringsprodukter som finns längre ner på listan.

Var du kan öppna ett sparkonto: På grund av lägre omkostnader tenderar nätbanker att erbjuda högre räntor än vad du får hos traditionella banker med fysiska kontor. Se vår sammanställning av de bästa sparkontona med hög avkastning för att hitta ett som passar dina behov.

Var du kan öppna ett kontanthanteringskonto: Investeringsbolag och robotrådgivare som Betterment och SoFi erbjuder konkurrenskraftiga räntor på kontanthanteringskonton.

Inlåningsbevis.

En CD är ett federalt försäkrat sparkonto som erbjuder en fast ränta under en bestämd tidsperiod.

Bäst för: En CD är för pengar som du vet att du kommer att behöva vid ett bestämt datum i framtiden (t.ex. en handpenning för ett hus eller ett bröllop). Vanliga löptider är ett, tre och fem år, så om du försöker få dina pengar att växa på ett säkert sätt för ett specifikt ändamål inom en förutbestämd tidsram kan CD-konton vara ett bra alternativ. Det är dock viktigt att notera att om du vill få ut dina pengar ur en CD i förtid måste du troligen betala en avgift. Precis som med andra typer av investeringar ska du inte köpa en CD med pengar som du kanske behöver snart.

Var du kan köpa CD-skivor: De bästa räntorna hittar du i allmänhet hos nätbanker och kreditföreningar. Se de bästa CD-räntorna just nu baserat på löptid och kontominimum.

Penningmarknadsfonder

Penningmarknadsfonder är en investeringsprodukt som inte ska förväxlas med penningmarknadskonton, som är bankdepositionskonton som liknar sparkonton. När du investerar i en penningmarknadsfond köper dina pengar en samling högkvalitativa, kortfristiga stats-, bank- eller företagsskulder av hög kvalitet.

Bäst för: Pengar som du kan komma att behöva snart och som du är villig att utsätta för en lite större marknadsrisk. Investerare använder också penningmarknadsfonder för att hålla en del av sin portfölj i en säkrare investering än aktier, eller som en behållningspenna för pengar öronmärkta för framtida investeringar. Även om penningmarknadsfonder tekniskt sett är en investering ska du inte förvänta dig högre avkastning (och högre risk) än andra investeringar på den här sidan. Penningmarknadsfonders tillväxt liknar mer avkastningen på högräntessparkonton.

Var man kan köpa en penningmarknadsfond: Det bredaste urvalet finns dock hos en rabattmäklare på nätet (du måste öppna ett mäklarkonto).

Statsobligationer

En statsobligation är ett lån från dig till en statlig enhet (t.ex. den federala eller kommunala regeringen) som betalar investerare ränta på lånet under en bestämd tidsperiod, vanligtvis ett till 30 år. På grund av denna jämna ström av betalningar kallas obligationer för ett räntebärande värdepapper. Statsobligationer är praktiskt taget en riskfri investering, eftersom de backas upp av den amerikanska regeringens fulla tro och kredit.

Nackdelarna? I utbyte mot denna säkerhet får du inte lika hög avkastning med statsobligationer som med andra typer av investeringar. Om du skulle ha en portfölj med 100 % obligationer (i motsats till en blandning av aktier och obligationer) skulle det vara betydligt svårare att nå dina pensions- eller långsiktiga mål. (För mer information, se vår förklaring om obligationer).

Bäst för: Konservativa investerare som föredrar mindre volatilitet i sin portfölj.

”Obligationer erbjuder en ballast i portföljen och går vanligtvis upp när aktierna går ner, vilket gör det möjligt för nervösa investerare att hålla fast vid sin investeringsplan och inte sälja i panik”, säger Delia Fernandez, certifierad finansplanerare och grundare av Fernandez Financial Advisory i Los Alamitos, Kalifornien.

Den fasta inkomsten och den lägre volatiliteten hos obligationer gör att de är vanliga hos investerare som närmar sig eller redan är i pension, eftersom dessa personer kanske inte har en tillräckligt lång investeringshorisont för att klara av oväntade eller kraftiga marknadsnedgångar.

Var kan man köpa statsobligationer: Du kan köpa enskilda obligationer eller obligationsfonder, som innehar en mängd olika obligationer för att ge diversifiering, från en mäklare eller direkt från den tecknande investeringsbanken eller den amerikanska regeringen. Vår grundbok om hur man investerar i obligationer hjälper dig att identifiera vilka typer du ska köpa och var.

Företagsobligationer

Företagsobligationer fungerar på samma sätt som statsobligationer, bara att du ger ett lån till ett företag, inte en regering. Dessa lån är därför inte garanterade av staten, vilket gör dem till ett mer riskfyllt alternativ. Och om det är en högränteobligation (ibland kallad skräpobligation) kan dessa faktiskt vara betydligt mer riskfyllda, med en risk/avkastningsprofil som mer liknar aktier än obligationer.

Bäst för: Investerare som letar efter ett räntebärande värdepapper med potentiellt högre avkastning än statsobligationer och som är villiga att ta lite större risker i gengäld. När det gäller företagsobligationer är avkastningen högre ju större sannolikheten är att företaget kommer att gå i konkurs. Omvänt har obligationer som emitteras av stora, stabila företag vanligtvis en lägre avkastning. Det är upp till investeraren att hitta den balans mellan risk och avkastning som fungerar för honom eller henne.

Var man kan köpa företagsobligationer: I likhet med statsobligationer kan du köpa företagsobligationsfonder eller enskilda obligationer via en investeringsmäklare.

Ömsesidiga fonder

En värdepappersfond samlar ihop pengar från investerare för att köpa aktier, obligationer eller andra tillgångar. Fondbolag erbjuder investerare ett billigt sätt att diversifiera – sprida sina pengar över flera investeringar – för att skydda sig mot förluster från en enskild investering.

Bäst för: Om du sparar inför pensionen eller något annat långsiktigt mål är värdepappersfonder ett bekvämt sätt att få tillgång till aktiemarknadens överlägsna investeringsavkastning utan att behöva köpa och förvalta en portfölj med enskilda aktier. Vissa fonder begränsar omfattningen av sina investeringar till företag som uppfyller vissa kriterier, t.ex. teknikföretag inom bioteknikbranschen eller företag som betalar höga utdelningar. Det gör att du kan fokusera på vissa investeringsnischer.

Var man kan köpa värdepappersfonder: Fondbolag kan köpas direkt från de företag som förvaltar dem, samt via rabattmäklarfirmor. Nästan alla de leverantörer av värdepappersfonder som vi granskar erbjuder värdepappersfonder utan transaktionsavgifter (vilket innebär inga provisioner) samt verktyg som hjälper dig att välja fonder. Var medveten om att gemensamma fonder vanligtvis kräver en minsta inledande investering på allt från 500 dollar till tusentals dollar, även om vissa leverantörer avstår från miniminivån om du går med på att ställa in automatiska månatliga investeringar.

Indexfonder

En indexfond är en typ av fond som innehar aktierna i ett visst marknadsindex (t.ex. S&P 500 eller Dow Jones Industrial Average). Målet är att ge en investeringsavkastning som motsvarar det underliggande indexets resultat, till skillnad från en aktivt förvaltad värdepappersfond som betalar en professionell person för att kurera fondens innehav.

Bäst för: Indexfonder är några av de bästa investeringarna som finns tillgängliga för långsiktiga sparande mål. Förutom att de är mer kostnadseffektiva på grund av lägre förvaltningsavgifter är indexfonder mindre volatila än aktivt förvaltade fonder som försöker slå marknaden.

Indexfonder kan vara särskilt lämpliga för unga investerare med lång tid på nacken, som kan allokera en större del av sin portfölj till aktiefonder med högre avkastning än till mer konservativa investeringar, t.ex. obligationer. Enligt Fernandez kan unga investerare som känslomässigt kan klara av marknadens upp- och nedgångar till och med göra klokt i att investera hela sin portfölj i aktiefonder i ett tidigt skede.

”Om de har en tidshorisont på 30 år – och inte ens tänker ta ut pengarna på 30 år – bör de definitivt överväga att börja sina pensionsfonder med 100 procent aktier”, säger Fernandez.

Uppgifter om aktiemarknaden kan vara fördröjda med upp till 20 minuter och är endast avsedda i informationssyfte, inte för handelsändamål.

Var man kan köpa indexfonder: Indexfonder finns tillgängliga direkt från fondleverantörer eller via en rabattmäklare. Se vårt inlägg om hur man investerar i indexfonder.

Börshandlade fonder

Börshandlade fonder är som värdepappersfonder i det avseendet att de samlar investerarnas pengar för att köpa en samling värdepapper, vilket ger en enda diversifierad investering. Skillnaden är hur de säljs: Investerare köper aktier i ETF:er precis som de skulle köpa aktier i en enskild aktie.

Bäst för: Precis som indexfonder och gemensamma fonder är ETF:er en bra investering om du har en lång tidshorisont. Utöver det är ETF:er idealiska för investerare som inte har tillräckligt med pengar för att uppfylla minimikraven för investeringar i en värdepappersfond eftersom priset på en ETF-aktie kan vara lägre än minimikravet för en värdepappersfond.

Var man kan köpa ETF:er: ETF:er har tickersymboler som aktier och är tillgängliga via lågprismäklare. (Se vår sammanställning av de bästa mäklarna för ETF-investeringar.) Robotrådgivare använder också ETF:er för att konstruera kundportföljer.

Utdelningsaktier

Många väljer utdelningsaktier i stället för räntekonton. Utdelningsaktier kan ge både den fasta inkomsten från obligationer och tillväxten från enskilda aktier och aktiefonder. Utdelningar är regelbundna kontantutbetalningar som företag betalar till aktieägarna och förknippas ofta med stabila, lönsamma företag. Även om aktiekurserna för vissa utdelningsaktier kanske inte stiger lika högt eller snabbt som tillväxtföretag kan de vara attraktiva för investerare på grund av de utdelningar och den stabilitet de ger.

Bäst för: Det finns dock specifika typer av utdelningsaktier som kan vara bättre beroende på var du befinner dig i din investeringsresa.

Unga investerare kan till exempel göra klokt i att titta på utdelningstillväxare, vilket är företag som har en stark historik av att öka sina utdelningar i följd. Dessa företag kanske inte har höga avkastningar för närvarande, men om deras utdelningstillväxt håller i sig kan de det i framtiden. Över en tillräckligt lång tidsperiod kan detta (i kombination med en plan för återinvestering av utdelning) leda till en avkastning som speglar avkastningen från tillväxtaktier som inte betalar utdelning.

Äldre investerare som söker mer stabilitet eller fasta inkomster kan överväga aktier som betalar konsekventa utdelningar. På kortare sikt är det kanske inte målet att återinvestera dessa utdelningar, utan att ta utdelningen som kontanter kan vara en del av en investeringsplan för fasta inkomster.

Var man kan köpa utdelningsaktier: I likhet med andra på den här listan är det enklaste sättet att köpa utdelningsaktier genom en online-mäklare. Se vårt inlägg om aktier med hög utdelning och hur man investerar i dem för mer information.

Individuella aktier

En aktie representerar en ägarandel i ett företag. Aktier erbjuder den största potentiella avkastningen på din investering samtidigt som dina pengar utsätts för den högsta volatiliteten.

Dessa varningsord är inte avsedda att skrämma bort dig från aktier. De är snarare avsedda att vägleda dig till den diversifiering som köp av en samling aktier genom värdepappersfonder ger, i motsats till att köpa individuellt.

Bäst för: Investerare med en väldiversifierad portfölj som är villiga att ta lite större risker. På grund av volatiliteten hos enskilda aktier är en bra tumregel för investerare att begränsa sina innehav av enskilda aktier till 10 % eller mindre av den totala portföljen.

Var kan man köpa aktier? Det enklaste och billigaste sättet att köpa aktier är genom en rabattmäklare på nätet. När du har öppnat och finansierat ett konto kan du välja ordertyp och bli en äkta aktieägare. Här finns stegvisa instruktioner om hur man köper aktier.

Alternativa investeringar

Om du inte investerar i aktier, obligationer eller likvärdiga instrument i kontanter som anges ovan är det stor chans att din investering ingår i klassen alternativa tillgångar. Detta inkluderar kryptovalutor som Bitcoin och Ethereum, guld och silver, private equity, hedgefonder och till och med mynt, frimärken, alkohol och konst.

Alternativa investeringar ökade i popularitet under åren efter den stora recessionen, då både aktieägare och obligationsinnehavare fick se sina besparingar minska kraftigt. Många valde då att investera i guld. Guldpriset, till exempel, steg kraftigt 2011 och nådde toppnivåer som inte fälldes förrän i augusti 2020. Men detta är vanligt när det gäller alternativa investeringar, eftersom dessa ofta oreglerade instrument är fulla av volatilitet.

Bäst för: Investerare (i många fall ackrediterade investerare) som vill diversifiera från traditionella investeringar och skydda sig mot nedgångar på aktie- och obligationsmarknaderna.

Var man kan köpa alternativa investeringar: Vissa nätmäklare erbjuder tillgång till vissa alternativa investeringar, men de flesta alternativ är endast tillgängliga via privata förmögenhetsförvaltningsföretag. Det finns dock ETF:er – t.ex. guld- och private equity-ETF:er – som följer själva tillgången samt företag som är relaterade till tillgången (t.ex. företag som utvinner och raffinerar guld).

Fastigheter

Traditionell fastighetsinvestering innebär att man köper en fastighet och säljer den senare med vinst, eller att man äger en fastighet och tar ut hyra som en form av fast inkomst. Men det finns flera andra, betydligt mer handfasta sätt att investera i fastigheter.

Ett vanligt sätt är genom fastighetsinvesteringsfonder, eller REITs. Detta är företag som äger inkomstgenererande fastigheter (tänk gallerior, hotell, kontor osv.) och erbjuder regelbundna utdelningar. Crowdfunding-plattformar för fastigheter, som ofta samlar investerarnas pengar för att investera i fastighetsprojekt, har också ökat i popularitet under de senaste åren.

Bäst för: Investerare som redan har en sund investeringsportfölj och som söker ytterligare diversifiering, eller som är villiga att ta större risker för att jaga högre avkastning. Fastighetsinvesteringar är mycket illikvida, så investerare bör inte sätta in pengar i en investering som de kan behöva få tillgång till snabbt.

Hur man investerar i fastigheter: Vissa REITs kan köpas på den offentliga aktiemarknaden via en online-börsmäklare, medan andra endast finns på privata marknader. På samma sätt är vissa crowdfundingplattformar endast öppna för ackrediterade investerare, medan andra inte har några begränsningar för vem som kan investera.

Kvinna som håller i spargris

Spara rätt och få ut mer av ditt sparande

Hur du väljer att spara dina pengar är avgörande för hur mycket avkastning dessa kommer ge dig i det långa loppet. Majoriteten av svenskarnas sparpengar befinner sig idag på sparkonton – något som är en ganska dålig idé om du vill få dina pengar att växa optimalt. Vi går igenom hur du bör tänka om du vill få dina sparpengar att växa så mycket som möjligt under tiden du sparar.

Försök spara regelbundet

Allt sparande är bättre än inget sparande – även om du så bara har råd att lägga någon eller några hundralappar i månaden. Om du väljer ett sparkonto kommer dina pengar ligga säkert där tills den dag du behöver dem, men om du har tänkt att spara långsiktigt är ett fondsparande att föredra.

Det beror på att det idag inte finns någon sparränta att tala om på bankernas sparkonton. Vissa banker erbjuder inte någon ränta alls, medan andra har ränta men då ofta på under en procent. Om du istället väljer att spara i fonder är chansen större att du får en avsevärt bättre ränta än så.

En ganska stabil fond på börsen kan ha en årlig avkastning som ligger på runt 6 procent. Det innebär att du varje år får 6 procents ränta på det du har sparat i fonden – och bättre blir det…

Glöm inte ränta-på-ränta effekten

Något som många inte tänker på är ränta-på ränta-effekten. Denna innebär att ditt sparande ökar i värde allt snabbare med tiden, det blir en så kallad snöbollseffekt. Vi ska förklara lite närmre.

Ponera att du varje månad sparar 1 000 kronor och den årliga räntan ligger på 6 procent. Efter ett år har du sparat ihop 12 000 kronor och får således 720 kronor i ränta (12 000 * 0,06).

Fortsätter du att spara 1 000 kronor varje månad även året därpå har du i slutet av året 24 720 kronor (24 000 kr sparat och 720 kr i ränta) som du kommer få 6 procent ränta på. Det ger ytterligare 1 483 kronor i ränta som kommer läggas till beloppet du får ränta på nästa år.

Och så snöbollen i rullning. Ju längre du sparar, desto mer pengar kommer du få genom ränta på ränta effekten. Många av de med mycket stora belopp på börsen kan faktiskt leva endast på avkastningen från sitt sparande. Även om du kanske inte är riktigt där ännu med ditt sparande är det ändå klokt att se över din valda sparform – så att du inte går miste om räntefördelar varje år.

Läs mer: Därför behöver du en buffert – och så stor bör den vara

Fler väljer rörlig ränta på sina bolån

Skriver på avtal och får nycklar

I samband med att du tecknar ett bolån får du betala en viss ränta till banken. Räntan är i grunden rörlig, men om du vill kan du välja att binda den en viss tid. Du kan därefter välja om du vill fortsätta binda räntan ytterligare en period, eller om du vill låta den följa marknadsräntan.

Enligt ett pressmeddelande från SBAB är det just nu allt fler låntagare som väljer att låta sin ränta vara rörlig, eller åtminstone så rörlig som den kan bli. I juli i år var det hela 8 av 10 bolånekunder som lät binda sin ränta på den kortaste möjliga bindningstiden, vilken idag ligger på 3 månader.

Jämfört med samma period förra året, är det en ökning med 10 procent.

Den rörliga räntan är historiskt billigast

Det finns för- och nackdelar med såväl fast som rörlig ränta. När det gäller den rörliga räntan, som är mest populär idag enligt SBAB, är den största fördelen att denna ränta historiskt sett har varit det billigare alternativet. Den rörliga räntan rör sig upp och ner med marknadsläget och har alltså genom åren i snitt varit mindre kostsam för låntagaren än dess fasta motsvarighet.

En nackdel är dock att du som låntagare inte vet hur mycket du ska betala varje månad över ett år. Dessutom kan kostnaderna för ditt bolån bli betydligt högre om räntan plötsligt skulle sticka iväg.

Fast ränta ger ekonomisk kontroll

Om vi istället tar den fasta – eller bundna som den också kan kallas – räntan, har denna istället den stora fördelen att du alltid vet exakt hur mycket du kommer betala på ditt lån. Det gör att det blir lättare för dig att planera din ekonomi, samtidigt som du inte behöver oroa dig för räntehöjningar.

En bunden ränta brukar dock vara något dyrare än en rörlig sett över tid, samtidigt som det kan medföra en extra kostnad för dig om du skulle vilja lösa ditt bolån under bindningstiden. Lär dig mer om skillnaden mellan rörlig eller bunden.

Därför behöver du en buffert – och så stor bör den vara

Äldre par som går igenom sin ekonomi

Oavsett var man befinner sig i livet, så är det alltid viktigt att ha en buffert. Detta eftersom det kan hända saker man inte kan förutspå – och oförutsedda kostnader kan drabba vem som helst. Det kan till exempel vara en tvättmaskin som går sönder eller bilen som behövs repareras. Det kan också vara personliga anledningar, så som att man blir sjukskriven eller plötsligt förlorar jobbet.

Oförutsedda utgifter kan vara påfrestande och det brukar inte underlätta för måendet att behöva ta ett snabblån för att på så vis ytterligare öka den ekonomiska belastningen. Därmed är det viktigt att försöka spara ihop till en vettig buffert så snart man har den ekonomiska möjligheten till det.

Men hur vet man egentligen hur mycket man behöver spara i en buffert? Svaret på den frågan är i stort sett olika från person till person. Det beror på hur stora dina inkomster är i relation till dina utgifter, samt vilken livssituation du befinner dig i för tillfället. Man brukar rekommendera minst 2 månadslöner i buffert, men det går att räkna fram en mer exakt siffra, anpassad efter din situation.

Räkna ut hur stor buffert du behöver

Det första du behöver göra för att ta reda på hur stor buffert du behöver är att räkna ihop dina sammanlagda kostnader varje månad. Multiplicera därefter totalen med tre så att du får den totala summan av tre månaders räkningar. Där har du hur stor buffert just du bör ha. Det vill säga en buffert som låter dig klara dig ekonomiskt i tre månader om du skulle förlora dina inkomster.

Om du inte redan är med i arbetslöshetskassan (a-kassan) är detta något du definitivt bör gå med i. Du måste nämligen ha varit medlem under en viss tid för att kunna utnyttja den vid arbetslöshet.

Även en inkomstförsäkring kan vara något att överväga. Med den kan du, trots arbetslöshet, få ut en viss del av din lön varje månad. Varken inkomstförsäkringen eller a-kassan är särskilt dyr och även om du inte räknar med att bli av med jobbet eller bli långvarigt sjuk kan det vara bra att ha.

Kvinnor har 5 000 kr mindre i pension än män

En undersökning som Swedbank genomfört visar att kvinnor har i genomsnitt 5 000 kronor mindre i pension än män. År 2018 var den genomsnittliga pensionen för kvinnor 12 000 kronor per månad efter skatt – medan den för män vid samma tidpunkt låg på 17 000 kronor efter avdragen skatt.

Att kvinnor och mäns pensioner skiljer sig så mycket beror på att kvinnor under sitt arbetsliv många gånger har lägre lön än män. Många kvinnodominerade yrken som till exempel vård och barnomsorgen har dels redan en låg lönenivå och har dessutom halkat efter i löneutvecklingen.

Kvinnor har lägre lön och arbetar deltid

En annan faktor som väger in när det kommer till skillnaden i pension är att kvinnor oftare än män jobbar deltid. Många gånger handlar det om att kvinnan gått ned i arbetstid för att ha tid att ta hand om sin familj – ett beslut som alltså kan påverka pensionsbeloppet i stor utsträckning.

Det är också kvinnor som i större utsträckning är, och har varit, föräldralediga. Det berättigar visserligen pension, men eftersom föräldrapenningen är lägre än den ordinarie inkomsten innebär också detta ett pensionstapp. Inom kvinnodominerade yrken, som exempelvis vården, är det dessutom ofta svårt att få en heltidstjänst, vilket för många leder till ofrivilligt deltidsarbete.

Hur räddar du din pension?

Vad gör du då för att rädda din pension? Enligt Swedbanks undersökning visar pensionssiffrorna att många svenskar – och då framförallt kvinnor – upplever att de kommer ha svårt att klara sig på sin pension. För att inte riskera att behöva vända på vartenda öre är det klokt att börja spara i tid.

Ju tidigare du börjar spara, desto bättre – ofta är det inga astronomiska siffror det handlar om. Ju yngre du är, desto lägre summa behöver du lägga undan i månaden. Några hundralappar varje månad är självklart bättre än ingenting alls i pensionssparande och kan göra skillnad i slutändan.

Om du har långt kvar till pensionen kan det vara lönsamt att spara i fonder, då avkastningen på dessa historiskt sett ökar över tid. Har du däremot kort tid kvar till pensionen är fonder kanske inte det självklara förstahandsvalet, med tanke på det svajiga läget i världsekonomin som vi upplevt den senaste tiden. Då är det istället klokare att spara på ett konto där du får en fast ränta varje år.

Bakgrunden till beslutet om att höja räntan

Riksbanken arbetar för en stark och säker ekonomi och utvärderar kontinuerligt det ekonomiska läget i Sverige utifrån den prognos som tidigare satts upp. Vid det penningpolitiska mötet den 18 december 2019 beslutade Riksbanken därför att höja reporäntan med 0,25 % från -0,25 till 0.

Höjd ränta

Vilka indikationer låg till grund för räntehöjningen?

I det stora hela var det dels inflationsmålet på 2 %, samt resursutnyttjandet som låg i linje med den prognos som var fastställd, som gjorde att man bedömde att en höjning av räntan var rimlig.

Prognosen från oktober följer utvecklingen

Utvecklingen på den ekonomiska marknaden både för Sverige och globalt har varit i linje med Riksbankens tidigare prognos. Internationellt är det fortfarande en del tveksamheter kring den ekonomiska tillväxttakten och Sverige har lämnat fasen med en hög tillväxt och är nu i en lägre fas.

Allt detta innebär att vi nu har ett konjunkturläge som är mer normalt. Initialt trodde Riksbanken i prognosen att konjunkturen skulle vara starkare än den är, vilket räntan justerades för.

Inflationsmålets utveckling

Riksbankens inflationsmål på 2 % är en faktor som påverkar besluten gällande räntan. Utvecklingen av inflationen följer den kurva och prognos som är uppsatt och chanserna att nå inflationsmålet anses vara goda. Inflationen är en ökning av den allmänna prisnivån, dvs. pengar blir mindre värda.

Ränteutveckling kommande år

Prognosen för räntans utveckling de kommande åren har justerats då det visat sig att konjunkturen har varit svagare än Riksbanken förväntat sig. Därför har prognosen de kommande åren ändrats och räntan förväntas inte länge höjas förrän 2022. Kurvan för räntehöjningar har blivit mer jämn.

Exakt när räntan kommer att höjas nästa gång är något oklart. Ränteläget i världen är i nuläget lågt vilket också påverkar situationen att inte höja räntan. Möjligtvis kommer vi åter till en negativ ränta inom några år. Läget på penningmarknaden anpassas alltid om förutsättningarna förändras.

Så betalar svenskar 2019 – hur ser framtiden ut?

De digitala betalningsalternativen tar över mer och mer av den svenska marknaden och i samma takt minskar användningen av kontanter. Med fler attraktiva lösningar där överlåtelsen av kontanter inte längre är nödvändig blir köp av varor enklare. I och med den snabba utvecklingen av tekniken i samhället ifrågasätts om vi i framtiden överhuvudtaget kommer behöva kontanter.

Så betalar svenskar

Kortbetalningar dominerar

Trenden är tydlig. Svenskarna använder i liten omfattning kontanter för sina inköp. Kortköp är dock något som har ökat konstant. På tio år har svenskarna fördubblat sina inköp med kortbetalning. Denna utveckling skiljer sig en hel del från våra grannländer och övriga länder i Europa. Sverige är helt enkelt i framkant när det kommer till att använda digitala betalningslösningar.

En orsak till detta är att det dels är ett enkelt betalningsmedel, men också säkert. Många butiker skyltar också med att de slutat ta emot kontanter, och det påverkar såklart en hel del i frågan.

Fler attraktiva betalningslösningar lanseras

Med ny teknik och fler lösningar ökar möjligheterna att betala digitalt. Överföringar som går sekundsnabbt mellan användare och betalningar i butik, samt betalning mot faktura, är några av de populära systemen på marknaden. Swish är en populär app som används i stor utsträckning i Sverige. År 2018 genomfördes nästan 400 miljoner överföringar med Swish, att jämföra med år 2014 då endast 21 miljoner genomfördes. Det är en ökning med nästan 2000% på fyra års tid.

Fler och fler butiker erbjuder nu fakturabetalning. Handla vad du vill i affären och få en faktura hemskickad. Med enkla lösningar i mobilen godkänner du beloppet och betalar senare.

Kryptovalutor lanseras på marknaden

Det tar alltid en stund för nya valutor och betalningsmedel att etableras på marknaden. Bitcoin, Litecoin och Etherum är några av dessa och även Libra, valutan Facebook vill lansera.

De stora företagen vill gärna komma in på marknaden och ta del av betalningsströmmarna från konsumenterna. Vi kommer absolut få se dessa kryptovalutor etablera sig i en större mängd framöver, med enkla lösningar i mobilen. Dock varierar värdet på dessa valutor ganska mycket och stabiliteten är inte optimal. Dessa lösningar kan komma att påverka hela det finansiella systemet.

Svårighet med att ta till sig ny teknik

I Sverige är vi duktiga på att snabbt ta till oss nya lösningar. Vi tycker helt enkelt om bra och smarta lösningar. För våra äldre personer är det desto svårare att förstå säkerheten och appar i telefonerna och dessa grupper får svårare att hantera säkra system som kräver mer av användaren. Det är också de som blir utsatta för bedrägerier i olika former.

Riksbanken om att modernisera kontanter

I Sverige har Riksbanken haft rollen som garant för den svenska kronan, och värdet gentemot andra valutor. Med nya kryptovalutor och andra betalningsmedel krävs en modernisering av kontanterna för att bibehålla kronan och dess stabilitet. Därför undersöker man om man kan ge ut en digital valuta. Projektet heter e-krona och skulle vara ett digitalt komplement till kontanter samt vara enkelt att använda även för äldre som har svårt med dagens avancerade teknik.

Krav på sekundsnabba överföringar

Varje dag genomför vi olika betalningar och våra krav som konsumenter är ständigt höga. Tar en betalning för lång tid uppstår direkt irritation. Vi har krav på att allt ska ske sekundsnabbt och på rätt sätt. Nya lösningar uppfyller även dessa krav och nästa steg blir att utöka användandet att även kunna skicka pengar i hela världen, sekundsnabbt och säkert. Som Swish fast globalt.

Vi har bara sett den första delen av detta och nya lösningar kommer lanseras som är ännu bättre och gör det enklare för oss konsumenter att betala och skicka pengar mellan varandra.

Skulder hos Kronofogden påverkar även barnen

I Sverige är det cirka 183 000 barn som lever med en eller två föräldrar som har skulder till kronofogden. Vissa barn märker inte av detta medan vissa lider mer. Det kan bero på faktorer som om barnet är tillräckligt gammalt för att förstå, men också hur stora skulderna är och hur föräldrarna sköter det.

Utöver föräldrar med skulder till kronofogden så är det betydligt fler familjer som lever under strama ekonomiska förhållanden, eller till och med ekonomisk utsatthet. Det är vanligare än vad de flesta tror då man ofta hör om familjers utlandsresor, renovering av köket eller den nya grillen. Det man däremot mer sällan hör är de som tvingas stanna hemma för att de inte har råd att resa.

Större skulder

Siffror visar på att skulderna blir allt större hos de föräldrar som har skulder hos kronofogden. Eftersom en skuld som hamnat hos Kronofogden snabbt ökar blir skulden ofta större i en snabbare takt än den betalas av.

I vissa fall är skulderna till kronofogden så pass stora att familjen tvingas att sälja bostaden. Detta är något som barnen såklart märker av. Som förälder kan man göra flytten till något positivt för barnens skull och framställa det som något ni faktiskt vill göra, istället för att det är något familjen tvingas till.

Hjälp barnen att inte känna sig utanför

Beroende på barnets ålder kan det vara bra att prata med barnet och berätta varför barnet inte kan få till exempel en dyr leksak. Det kan även vara bra för de föräldrar som inte har ekonomiska problem eller skulder att tala med sina barn om att alla familjer inte har råd att resa eller köpa vissa saker. Detta skapar förhoppningsvis en förståelse hos barnen som leder till mindre utanförskap hos barn som inte har, eller får, lika mycket och lika dyra saker som andra barn.

För att hjälpa de utsatta barnen så har BRIS ett samarbete med Kronofogden. Bland annat arbetar de med att få de barnen som känner skuld och skam att inse att det absolut inte är deras fel och att det inte finns något som de kan göra åt sina föräldrars skulder.

Barn är experter på att ta på sig skulden för deras föräldrars problem och detta är något som BRIS försöker att få bort, och något som även vuxna bör tänka på.

hindrad med betalningsanmärkningar

I vissa fall kan det vara så att barnet lider väldigt mycket av familjens ekonomiska situation. Då kan det vara bra att ta professionell hjälp av till exempel BRIS, men det finns även andra som kan hjälpa som en kurator eller en psykolog.

Alla vuxna i barns närhet bör tänka på hur de pratar kring pengar och materiella ting när barn är närvarande. Att till exempel säga att det är viktigt med märkeskläder kan göra så att barnet ser ned på andra barn som inte har märkeskläder.

Alla har olika ekonomi och olika förutsättningar så det är viktigt att få barnen att förstå att inte alla vill eller kan köpa märkeskläder, även om ni själva gör det.

Något annat som är viktigt att komma ihåg är att det finns hjälp att få när det gäller ekonomin. Om skulderna börjar kännas övermäktiga så kan du få hjälp att tas tag i problemet innan det slut hos Kronofogden.

Elbilar billigare än ”Vanliga” bilar

Enligt en del ekonomiexperter så kan det nu verkligen löna sig att köpa en elbil. Uträkningar visar att om man tänker över hela bilens livslängd så är elbilen på väg att bli billigare än traditionella bilar. Saker som påverkar är försäkringar, driftskostnad och avgifter. Att köpa en dieselbil istället för elbil känns i dagsläget inte som ett klokt val. Tesla är ett av företagen som gör elbilar, och priserna pressas hela tiden. Återstår att se hur vanliga svenskar agerar framöver. Om du vill lära dig mer om hur du betalar för din drömbil och gör den lämpligaste investeringen, då kan du läsa mer om billån.