Kvinnor har 5 000 kr mindre i pension än män

En undersökning som Swedbank genomfört visar att kvinnor har i genomsnitt 5 000 kronor mindre i pension än män. År 2018 var den genomsnittliga pensionen för kvinnor 12 000 kronor per månad efter skatt – medan den för män vid samma tidpunkt låg på 17 000 kronor efter avdragen skatt.

Att kvinnor och mäns pensioner skiljer sig så mycket beror på att kvinnor under sitt arbetsliv många gånger har lägre lön än män. Många kvinnodominerade yrken som till exempel vård och barnomsorgen har dels redan en låg lönenivå och har dessutom halkat efter i löneutvecklingen.

Kvinnor har lägre lön och arbetar deltid

En annan faktor som väger in när det kommer till skillnaden i pension är att kvinnor oftare än män jobbar deltid. Många gånger handlar det om att kvinnan gått ned i arbetstid för att ha tid att ta hand om sin familj – ett beslut som alltså kan påverka pensionsbeloppet i stor utsträckning.

Det är också kvinnor som i större utsträckning är, och har varit, föräldralediga. Det berättigar visserligen pension, men eftersom föräldrapenningen är lägre än den ordinarie inkomsten innebär också detta ett pensionstapp. Inom kvinnodominerade yrken, som exempelvis vården, är det dessutom ofta svårt att få en heltidstjänst, vilket för många leder till ofrivilligt deltidsarbete.

Hur räddar du din pension?

Vad gör du då för att rädda din pension? Enligt Swedbanks undersökning visar pensionssiffrorna att många svenskar – och då framförallt kvinnor – upplever att de kommer ha svårt att klara sig på sin pension. För att inte riskera att behöva vända på vartenda öre är det klokt att börja spara i tid.

Ju tidigare du börjar spara, desto bättre – ofta är det inga astronomiska siffror det handlar om. Ju yngre du är, desto lägre summa behöver du lägga undan i månaden. Några hundralappar varje månad är självklart bättre än ingenting alls i pensionssparande och kan göra skillnad i slutändan.

Om du har långt kvar till pensionen kan det vara lönsamt att spara i fonder, då avkastningen på dessa historiskt sett ökar över tid. Har du däremot kort tid kvar till pensionen är fonder kanske inte det självklara förstahandsvalet, med tanke på det svajiga läget i världsekonomin som vi upplevt den senaste tiden. Då är det istället klokare att spara på ett konto där du får en fast ränta varje år.