Räntetak – bra eller dåligt?

rantetak-bolan

Med rörlig ränta på bolån uppnås fördelen att den löpande månadskostnaden blir något lägre i jämförelse med bundna bolåneräntor över tid. Detta gäller särskilt vid sjunkande eller stillastående styrräntor och marknadsräntor. För denna fördel får man samtidigt väga risken att räntan går upp, och vid kraftigt stigande räntor kan det rörliga lånet ge större hål i plånboken.

För bundna lån vet man exakt vad lånet kostar per månad under hela bindningstiden. Detta sätt att lägga upp bolånet ger alltså automatiskt mer trygghet och förutsebarhet. Samtidigt betalar man en liten premie för bankens upplåning på lite längre sikt och dessutom gör bindningstiderna att lånet som helhet blir mindre flexibelt.

Kombination av rörlig/bunden ränta

Tänk om det fanns ett sätt att kombinera fördelarna med båda typer av upplägg på bolån? Det finns det faktiskt och den produkten brukar kallas ”bolån med räntetak”. Denna produkt bygger på idén att rörlig ränta är billigare över tid och tar samtidigt i beaktande att bunden ränta skapar större trygghet.

Notera: Det är idag endast ett av de större bolåneinstituten som erbjuder produkter av typen räntetak, och det är Nordea. Tidigare om åren har antalet långivare med räntetak varit betydligt fler och det är tydligt att det är det osäkra ekonomiska läget med svårigheterna att prognosticera den framtida räntan som har gjort att långivarna har dragit öronen åt sig.

Så här fungerar räntetak

Ett bolån med räntetak är i grunden ett lån med tre månaderas rullande ränta. Samtidigt finns ett element av bundna räntor eftersom du inte kan få betala mer än vad taket motsvarar. Skulle du ha ett räntetak på exempelvis 3,00% och den rörliga bolåneräntan kliver över den nivån betalar du fortfarande bara 3,00%.

I det fall den rörliga räntan sedan går ner under 3,00% igen under den tid som ett räntetak finns kopplat till bolånet kommer räntan att följa med ner under taket. Som du säkert kan räkna ut kommer denna fördel med en kostnad. Ersättningen till banken eller bolåneinstitutet utgår som en form av premie som du betalar löpande under lånets löptid (även om du har ”slagit i taket”).

Billigare eller tryggare – vad väljer du?

Sedan de första produkterna med räntetak lanserades har det vissa gånger varit mer fördelaktigt med bolånetak och andra gånger mer fördelaktigt med en rörlig ränta utan en övre gräns för hur mycket du ska betala varje månad. Det går inte att sia om hur läget kommer att se ut i framtiden – prognoserna för den framtida ränteutvecklingen är inte entydiga och effekten av räntetaket avgörs ju också av vilka villkor det aktuella bolåneinstutet ställer ut – så det är helt enkelt upp till dig att välja mellan de två alternativen utifrån din syn på risk respektive trygghet.