Snitträntan fortfarande outnyttjad resurs

Snittrantor

Sedan en tid tillbaka är alla bolåneinstitut och banker som erbjuder bolån skyldiga att redovisa den så kallade snitträntan. Denna ränta är den som genomsnittet av bolånekunder på olika låneperioder faktiskt betalar. Idén med att långivarna ska presentera dessa siffror är dels ökad transparens i allmänhet, dels att vi kunder ska kunna göra mer korrekta jämförelser mellan långivare. En tredje konsekvens blir att vi får en indikation på hur möjligheten att pruta ser ut hos olika långivare.

Fyra av tio jämför snitträntor

Trots att det numera är ett tag sedan bankerna och bolåneinstituten blev ålagda att börja presentera snitträntor är det fortfarande inte särskilt många potentiella respektive befintliga bolånetagare som använder snitträntorna för att exempelvis välja bank, jämföra med den egna räntan eller för att pruta. Det ledande marknadsundersökningsföretaget Sifo har, på uppdrag av nätbanken Avanza, gjort en undersökning och i den framkommer att det är 38 procent av potentiella och befintliga bolånetagare som använder sig av snitträntorna.

I undersökningen framgår, kanske föga överraskande, att det finns en tydlig korrelation mellan hög inkomst och hög utbildningsnivå, och en hög grad av användning av snitträntorna. De som har högre inkomster och en allmänt sett hög utbildningsnivå är helt enkelt extra flitiga med att jämföra snitträntor.

Snitträntorna för maj

De nyligen publicerade snitträntorna för maj månad visar att räntan på ett rörligt tremånaders bolån var oförändrad jämfört med april. Snitträntan sett över alla de närmare 20 bankerna och bolåneinstituten som erbjuder bolån var 1,56%. Givetvis finns det aktörer som ligger både lägre och högre än detta snitt. I kategorin långivare som erbjuder lägre snitträntor än genomsnittet återfinns Ålandsbanken och Swedbank. Bland de banker som sticker ut negativt återfinns Handelsbanken och Länsförsäkringar. Det skiljer faktiskt ganska rejäla 0,27 procentenheter mellan den långivare som har de mest generösa snitträntorna och den långivare som tar mest betalt.

Vilken ränta du kan få på ditt bolån avgörs naturligtvis av en mycket lång rad faktorer och du kan inte se snitträntan som ett direkt tecken på vilken räntesats du kommer att bli erbjuden. Det är inte ens säkert att du kan få en lägre ränta hos exempelvis Ålandsbanken jämfört med hos Länsförsäkringar, även om skillnaden i snitträntorna är av det större slaget.