Brexit och din plånbok

effekter av brexit på din plånbok

Du kan inte ha undvikit att uppmärksamma att britterna dagen före midsommarafton gick till valurnorna för att lägga sin röst på ”Leave” eller ”Remain”. Resultatet av folkomröstningen blev att ”lämna EU”-sidan vann. Marginalen var inte stor, men den var ändå ganska klar, och veckorna efter omröstningen har präglats av politiska stormar och svajiga finansmarknader.

Brexit, det vill säga det att Storbritannien kommer att inleda förhandlingar om att lämna EU, får efterverkningar både på kort och lång sikt. Den första effekten blev oroligheter på aktiemarknaderna och den andra blev att centralbankerna över hela Europa åter började stimulera ekonomin. Men, vad kan följderna tänkas bli på lite längre sikt och hur slår Brexit mot din privatekonomi?

I korthet kan de huvudsakliga effekterna sägas vara följande. Nedan kan du läsa mer om respektive effekt.

  • Fortsatt låga räntor på lån och sparande
  • Större risk i sparande i aktier och fonder
  • Billigare att semestra i Storbritannien
  • Risk för neddragningar i företag med stort fokus på Storbritannien

Lägre räntor

Idag har vi minusränta i Sverige och detsamma gäller i både EMU-området och i en del andra stater i Europa. Anledningen är att inflationen är obefintlig. Med Brexit förväntas både privatpersoner och företag strama åt utgifterna och det är inte direkt receptet för ökad inflation. Brexit kommer kanske inte innebära ytterligare räntesäkningar, men förmodligen skjuter riksbanken på den första planerade räntehöjningen. Experterna är idag relativt eniga om att den första räntehöjningen kommer tidigast 2018.

Osäkerhet om tillväxten i världsekonomin

Världsekonomin har fortfarande inte riktigt fått upp ångan efter finanskrisen och det råder osäkerheter kring hur ekonomin på global basis mår. Är de senaste årens uppgångar på världens börser enbart på grund av att räntorna är historiskt låga, eller finns det substans i företagen? Allt är mer eller mindre oklart. Ett brittiskt utträde ur EU kan ge effekten att tillväxten globalt sjunker med någon tiondels procentenhet och det kan få till följd att avkastningen i aktier och fonder minskar.

Sparar du långsiktigt innebär Brexit förmodligen ingenting i det långa loppet. I det korta perspektivet kan det emellertid svänga både upp och ner med stor volatilitet. Behöver du pengar nu kan du emellertid fundera på att sälja av för att inte riskera att förlora större portioner av värdet om det uppstår börsfrossa.

Pundet och resor

En stark ekonomi har i princip automatiskt en stark valuta. När det finns en stor osäkerhet kring hur Storbritanniens ekonomi kommer att utvecklas de kommande åren blir följden då att valutan, pundet, sjunker i värde. Försvagningen blev omedelbar efter tillkännagivandet av resultatet av omröstningen och förmodligen kommer den svenska kronan att stå stark mot pundet ett bra tag framöver. Det gör att det blir billigare att semestra på de brittiska öarna.

Arbetsmarknad

Sverige har en stark tradition av handel med Storbritannien och det finns många större svenska företag som har en stor del av omsättningen i det förenade kungariket. En svagare ekonomi, med en svagare köpkraft som följd kan innebära problem för svenska företag med betydande omsättning i Storbritannien och det kan medföra neddragningar. Effekterna torde dock till största del vara avgränsade till enskilda företag.