Hur sätter banken räntan på ditt lån?

Banker-ranta

När du har skickat in en låneansökan får du i regel ett preliminärt besked direkt på skärmen eller via sms eller e-post inom några minuter. Att det är möjligt att ge ett besked så snabbt beror på att långivarnas kreditkontroller bygger på automatisk inhämtning av kreditinformation och omedelbar avstämning mot givna så kallade scoringmodeller. Allt är helt enkelt automatiserat.

Scoringmodellerna är de verktyg som används för att avgöra vilken individuell ränta du ska kunna erbjudas. Varje långivare har egna modeller utformade efter hur mycket risk långivaren vill ta och vilket krav på avkastning som finns. Emellertid använder de flesta mellan 8-10 huvudpunkter för bedömningen. Här ska vi lite snabbt gå igenom vilka saker de allra flesta långivare lägger till grund för bedömningen av vilken ränta du får. Notera att nedan gäller framför allt för privatlån och bolån. För så kallade snabblån är antalet bedömningskriterier normalt lite färre.

Belåning

Långivaren vill först och främst alltid säkerställa att du har en god kreditvärdighet. Med det menas att din ekonomiska position i grunden är god och att du har en historik av att fullfölja betalningsskyldigheter, låneavtal, med mera. Av den anledningen ingår befintliga lån, outnyttjade krediter, betalningsanmärkningar samt även antalet uthämtade kreditupplysningar i kreditscoringen.

Sistnämnda kan vara föremål för en del diskussion. Det är ganska klart att många kreditupplysningar inte direkt är till din fördel, men samtidigt är inte alla kreditupplysningar lika viktiga i långivarens ögon. En kreditupplysning som följer av att du ansöker om lånelöfte eller bolån får till exempel inga varningsklockor att ringa, men ett större antal kreditfrågor i kopplade till smslån är en helt annan sak. Det är framför allt själva lånebeteendet som är det centrala.

Inkomst

Inkomsten är givetvis central eftersom det är från den lön du får in varje månad som du betalar räntor och amorteringar. Den punkt i scoringmodellen som främst täcker kravet på god betalningsförmåga är taxerad inkomst såsom den ser ut i den senaste deklarationen.

Anställning

Även frågan om hur du får din inkomst är viktig för långivaren. Det är till exempel skillnad på en timanställning (mer osäker) och en fast anställning (betydligt säkrare, särskilt om den är långvarig). Timanställning, vikariat, projektanställningar och liknande anställningsformer räknas tyvärr ganska lågt i scoringmodellerna.

Ålder, familj och boende

Under den här rubriken kan vi lägga in bedömningskriterier som civilstånd, om det finns barn under 18 år i hushållet, hur din boendesituation ser ut, hur gammal du är, med mera. Olika långivare kan ha olika faktorer som är lite extra i fokus, men normalt görs en sammanvägning av följande (med + respektive – i parentes för att visa på om respektive faktor kan anses vara positiv eller negativ för dig som låntagare).

  • Under 25 år ( – )
  • Mellan 25-60 år ( + )
  • Över 60 år ( – )
  • Söka med medsökande ( + )
  • Gift eller sambo ( + ) – är ni två i hushållet anses ni indirekt kunna dela på betalningsansvaret
  • Hemmavarande barn ( – ) – barnen anses ta en del av den löpande inkomsten i anspråk
  • Boendekostnad (avgörs från fall till fall)
  • Boende i hyresrätt ( – )
  • Boende i eget hus ( + )