Lägre ränta på Swedbanks kreditkort

Swedbank lägre ränta på kredit

Swedbank erbjuder sedan i början av april den lägsta krediträntan för MasterCard betal- och kreditkort om vi jämför både bland de större bankerna och nischbankerna. Numera är räntan 10,45% med en effektiv ränta på 10,74%. Med det är Swedbank ett mer förmånligt alternativ än exempelvis Nordea och SEB om vi ser till räntesatsen för utnyttjad kredit.

Spelar någon tiondels procentenhet roll?

Swedbanks sänkning på 0,25 procentenheter kan både anses vara ganska rejäl och i princip obetydlig. Vad som gäller för den enskilde kredittagaren beror helt enkelt på hur kortet används.

För den som använder ett kreditkort för att till exempel ta del av förmåner via bonusprogram och ser till att sällan eller aldrig utnyttja möjligheten till delbetalning spelar det ingen större roll vilken ränta banken sätter. Swedbanks sänkning med 0,25 procentenheter är således endast av akademiskt intresse för den typen av användare.

Den som i stället använder kreditkort som ett sätt att jämna ut utgifter mellan månader och därmed utnyttjar möjligheten till delbetalningar är varje sänkning förmånlig. Det blir kanske inte så många hundralappar på årsbasis, men även en tiondels procent kan ge effekt.

Räntan är inte allt

Det är naturligtvis viktigt att komma ihåg att det finns många andra saker att notera vid jämförelser av kreditkort än själva krediträntesatsen. Under hur lång tid krediten är räntefri är en, vilka eventuella försäkringar som ingår automatiskt är en annan och hur de olika avgifterna ser ut (årsavgifter, avgifter för kontantuttag, med mera) en tredje. Kreditgränser är en ytterligare sak som kan vara av vikt.

På framsidan här på Ränta.com hittar du en översikt av banker och nischbanker som erbjuder kreditkort. Här finner du uppgifter kring kreditgränser, kreditränta och räntefria dagar. Gå vidare via länkarna för att läsa mer om respektive erbjudande.