Negativ ränta på sparkonton i Tyskland

Den Europeiska Centralbanken (ECB) har de senaste åren genomfört aggressiva räntesänkningar för att stimulera den något ljumma ekonomin i EU. För strax över två år sedan inträffade det förhållandet att europeiska banker med möjlighet att placera pengar hos ECB plötsligt fick betala för förmånen att förvara kapital hos centralbanken. Vid det tillfället gick diskussionen varm kring när bankernas förluster skulle överföras till privatkunderna. Det dröjde dock fram till nu i augusti 2016 innan det första exemplet på negativ inlåningsränta dök upp.

Bayersk bank debiterar privatpersoner

Det är Raiffeisenbank Gmund am Tegernsee, som är en liten bank av sparbankstyp längst i söder i Bayern, som numera arbetar enligt principen att ECB:s negativa inlåningsränta ska föras över till privatkunderna. Sedan i början av augusti gäller att insättningar som överstiger 100 000 euro debiteras en negativ ränta på 0,4 procent. Vad det innebär rent konkret, är att det kostar en kund som sätter in exakt 100 000 euro en summa på 400 euro bara för att få fördelen att inte behöva förvara pengarna i kontanter. Varför 0,4%? Jo, det är exakt den minusränta som ECB debiterar de banker som sätter in pengar i centralbankssystemet.

Det är Bloomberg som har snappat upp den här historiska händelsen, och i en artikel har man intervjuat en styrelsemedlem i banken. I intervjun nämner styrelsemedlemmen Josef Paul att företagskunderna har haft negativ ränta en bra stund och att det inte borde vara någon skillnad mellan företagskunder och privatkunder med stora förmögenheter.

Josef Paul betonar att det är just de mest förmögna privatpersonerna som kommer att drabbas. Den gräns på 100 000 euro banken har satt upp är den lägsta gränsen även i framtiden. Banken kommer aldrig ta ut avgifter för insättningar på lägre belopp än så.

Minusränta på lönekonton även i Sverige?

I Sverige är det idag ingen bank som ens förbereder för att införa minusränta för inlåning från privatpersoner. Frågan har ställts till storbankernas verkställande direktörer flera gånger sedan Riksbanken sänkte styrräntan till under 0%, och varje gång har svaret blivit att minusränta aldrig kommer att införas. Den numera avpolletterade vd:n för Swedbank, Michael Wolf, uttalade till exempel i april 2015 att man gjorde ”bedömningen att om vi skulle ha negativa inlåningsräntor för våra många kunder så skulle de inte vilja ha kvar pengarna på banken” (källa: Aktiespararna).

Skulle svenska banker ändå besluta sig för att debitera privatpersoner är det rimligt att tro att bankerna, liksom Raiffeisenbank Gmund am Tegernsee, väljer att ange ett tröskelvärde. Det kanske inte blir så högt som 100 000 euro, men det kommer förmodligen att vara ganska väl tilltaget.