Vad betyder rörliga räntor för privatlån?

rorlig-ranta

Privatlån löper med rörliga räntor, precis såsom gäller för majoriteten av de lånetyper som finns att tillgå för privatpersoner. Vad det betyder, är att räntorna kan ändras under löptiden. Det är något som många låntagare inte känner till alternativt inte lägger så mycket vikt vid, men det är viktigt att uppmärksamma att den ränta som gäller vid utbetalningstillfället inte behöver vara densamma en tid in på återbetalningstiden.

Månadsvisa jämförelser

Räntan på ett privatlån kan inte ändras dag till dag eller vecka till vecka. I stället är det vid månadsskiften som ändringar kan träda ikraft. Långivarna inom privatlån gör löpande avstämningar utifrån riksbankens reporänta (styrräntan) och vid förändringar i denna kan långivarna välja att justera sin egen utlåningsränta.

Hur stora förändringar i riksbankens reporänta som krävs för att en justering i långivarens räntor ska ske, är olika för olika långivare. Som genomsnitt kan dock sägas att förändringen ska vara på minst 0,25 procentenheter.

Hur slår en räntehöjning på ett privatlån?

Räntan på ett privatlån sätts i de allra flesta fall individuellt. Det behöver dock inte betyda att en justering av riksbankens reporänta ger exakt samma effekt för alla låntagare. Det finns normalt till exempel en korrelation mellan risknivån på ett lån och vilken effekt en höjning av styrräntan ger. Vi kan ta två exempel för att illustrera.

Exempel 1
Låntagare A har en individuell ränta på 5,50% på ett privatlån. Denna låntagare har en god ekonomi och lånet är mindre riskfyllt för långivaren. Vid en höjning av styrräntan på 0,50 procentenheter ökar låntagarens ränta till 6,00%.

Exempel 2
Låntagare B har en individuell ränta på 20%, vilket signalerar en sämre ekonomi. Långivaren adderar riksbankens höjning på 0,50 procentenheter och lägger dessutom till en extra riskpremie på ytterligare 0,50. Den nya räntan blir således 21%.

Informationsplikt

En långivare som justerar räntan, uppåt eller nedåt, måste informera låntagarna om ändringen. Denna uppgift är en central del i vad som kallas för långivarens informationsplikt. Informationen ska presenteras på ett sätt som gör att det är helt tydligt hur räntesatsen på lånet har ändrats, varför det har skett samt från och med vilket datum ändringen gäller. Vanligast är att långivaren skickar ut ett fysiskt brev med denna information.