Ovanligt att binda boräntan

En på fem, så många valde att binda boräntan vid nyteckning av bolån i augusti. Det visar helt färska uppgifter från statliga bolåneinstitutet SBAB. Av dem som omförhandlade bolån SBAB i augusti var det bara en på tjugo som inte valde den rörliga tremånadersräntan. Det är vid en första anblick kanske oväntade siffror, men de speglar ett risktagande på bolånemarknaden som har varit tydligt under flera år.

Tydlig trend

Trenden att bolånetagarna i stor utsträckning väljer bort alternativet att binda bolåneräntor har varit tydlig i flera år. Under sommaren märktes en mycket svag tendens till ett ökande antal bundna lån vid nytecknande, men enligt SBAB:s uppgifter för augusti är denna tendens nu inte längre aktuell.

Ser vi på ett lite längre perspektiv är andelen som idag väljer rörlig ränta, eller bunden ränta på tre månader om vi ska vara helt korrekta, på nya bolån, emellertid lägre än vad den var under 2015. Helåret 2015 och en bit in på 2016 översteg andelen klart 80%.

När det gäller gamla lån som omförhandlas eller villkorsändras är det mycket tydligt att bundna lån väljs bort. Närmare 95% av dem som har bundna lån som löper ut väljer att låta lånet övergå i ett tremånadersavtal. Denna siffra kan jämföras med det historiska genomsnittet (hos SBAB) som ligger på ungefär 85%.

Tabell: Nyutlåning 2013-2016 rörlig ränta

2013 2014 2015 Jun 16 Jul 16 Aug 16
71% 71% 82% 81% 77% 78%

Ökad räntekänslighet

En bolånetagare som har enbart rörliga bolån är mer känslig för förändringar i den allmänna räntebilden än den som har bundna lån. En plötslig höjning av riksbankens reporänta, med ökade bolånekostnader som följd, kan ge stora negativa effekter på hushållens löpande ekonomi.

Samtidigt finns idag få skäl att binda räntan, detta eftersom det har gjorts klart från riksbanken att den första räntehöjningen kommer att ske först sent under 2017 eller till och med i början av 2018. Den som idag betalar 1,50% per år enligt den rörliga tremånadersräntan kommer därmed, om inget oväntat händer, att betala lika mycket om ett år.

Vi har tidigare gjort en analys av hur genomsnittsräntorna för bolån för 2017, 2018 och 2019 kan komma att se ut (se här) när riksbanken börjar höja. Kontentan är att det är först under 2019 som rörliga lån kommer att närma sig 2,50%. Det finns självklart osäkerheter kopplade till vår analys, men klart är att de bolånetagare som väljer att inte binda sina bolån inte kan anses ta någon överdriven risk.