Skatteplanera ränteavdraget i deklarationen

Fördela räntan på bolån i deklarationen

Datumet för sista inlämningen av deklarationen för inkomståret 2015 närmar sig och om du inte har börjat kika på deklarationen ännu är det hög tid att börja göra det. Vid kl. 23:59 den 2 maj ska din godkända deklaration vara Skatteverket tillhanda för att du inte ska riskera förseningsavgift.

Som vanligt har både morgonpress och kvällspress publicerat mängder av artiklar om vad du ska tänka på när du sätter dig med pappersblanketten eller loggar in med kod eller bank-id på datorn. Bland de vanligaste tipsen när det gäller avdrag kan nämnas avdrag för bilresor till och från jobbet, avdrag för dubbel bosättning, kapitalförluster samt uthyrning av privatbostad. Ett tips som inte lika ofta dyker upp i artiklarna är det om skatteplanering av ränteavdrag om man är två som är skrivna på ett bolån. Denna helt lagliga möjlighet att fördela räntekostnaderna kan ge ett antal tusenlappar i mindre skatt för året.

Ränteutgifter kan fördelas fritt

Om inget annat är anmält till Skatteverket är fördelningen av räntekostnaderna för ett gemensamt bolån 50/50. Är räntekostnaderna totalt 50 000 kr för året kommer alltså båda bolånetagare ha siffran 25 000 kr förtryckt i rutan ”Avdrag – Kapital” (med förbehåll för att man kan ha betalat ytterligare räntekostnader).

Denna fördelning behöver inte vara den ekonomiskt mest fördelaktiga för hushållet och det är möjligt att fördela kostnaden på andra sätt, till exempel 60/40 eller 70/30. Tjänar du till exempel betydligt mer än din partner, och därmed i praktiken också betalar mer på bolånet, är det klokt att göra en annan fördelning än 50/50 för att dra full nytta av skattereduktionen. Att ändra i fördelningen kan vara särskilt gynnsamt om någon av er har haft en inkomst som överstiger gränsen för statlig skatt (443 300 kr för 2015), om en av er har underskott av kapital på 100 000 kr eller mer, eller om någon av er har haft en mycket liten inkomst, till exempel på grund av studier (CSN-lån räknas inte som inkomst). För mer om de så kallade skiktgränserna för inkomståret 2015, läs informationen på Skatteverket.

Så här ändrar du fördelningen av räntekostnad

Det är enkelt att ändra fördelningen av räntekostnad. Först bestämmer du och din partner hur fördelningen ska se ut och sedan ändrar ni helt enkelt de förifyllda beloppen i respektive deklaration för att därefter ange en förklaring i fältet ”Övriga upplysningar”. Uppgifterna som behövs är namn, personnummer, vad omfördelningen handlar om samt förändringen i kronor.

För att förenkla administrationen för nästa år kan ni välja att kontakta banken eller bolåneinstitutet och ange att banken i nästa års kontrolluppgift ska ange den fördelning ni önskar.