P2P-lån ger lägre räntor

illustration som visar p2p lånGenom att välja en långivare som erbjuder lån utifrån principen om person-till-person-lån istället för en traditionell långivare såsom till exempel en affärsbank har du möjlighet att få en lägre ränta på ditt privatlån. Mellanhänderna är helt enkelt bortskalade och administrationen är så strömlinjeformad det bara är möjligt. Alla aktörer som erbjuder P2P-lån hanterar allt dgitalt på nätet.

Vid en snabb titt på lägsta möjliga nominella ränta för ett privatlån på sex månader finner vi att P2P-långivarna ligger några tiondelar lägre än nästa långivare på listan (som är en ”vanlig” långivare). I skrivande stund är lägsta möjliga ränta 2,95% (2,99% effektiv ränta). Även för andra låneperioder torde P2P-lånen kunna vara de billigaste alternativen. Vilken ränta du erbjuds är emellertid givetvis individuellt och det är din ekonomi som avgör vad du får betala för att låna.

Vad är ett person-till-person-lån?

P2P är en förkortning av peer-to-peer och det är i sin tur en benämning för transaktioner som går direkt mellan privatpersoner. Peer-to-peer kom in i språkbruket för omkring två decennier sedan när nätverk online började möjliggöra fildelning av exempelvis musik och film. Numera finns P2P-lösningar inom många andra nischer, däribland finansiella tjänster.

När du ansöker om ett P2P-lån listas din låneförfrågan på en slags marknadsplats. De som är medlemmar på marknadsplatsen för att låna ut pengar får då välja om de vill låna ut eller inte. Som beslutsstöd finns detaljerade uppgifter om lånebelopp, återbetalningstid, syfte med lånet samt en märkning som visar kreditvärdigheten hos den sökande. När tillräckligt många långivare har reserverat poster i lånet så att det är fulltecknat betalas det ut.

I mitten av spindelnätet finns alltid en administrativ funktion som granskar ansökningar, lägger upp låneavtal, betalar ut lån, fördelar ut inbetalningar till långivarna, med mera. Denna funktion har emellertid ingen roll som borgenär i låneavtalet och det innebär att det blir en kostnad mindre. Denna besparing kommer låntagarna tillgodo och det gör person till person-lån till ett spännande alternativ till traditionella banklån.

Säkerhet och laglighet

I vissa fall kan transaktioner via P2P-nätverk och liknande typer av plattformar sägas kunna placeras i mer eller mindre gråa zoner vad avser laglighet och säkerhet, men när det gäller lån person till person råder inga oklarheter. Det är helt lagligt att både låna och låna ut via en aktör som erbjuder privatlån enligt den här modellen. Alla de aktörer som verkar i Sverige har också licens från Finansinspektionen.