Seniorlån – onödigt dyrt

Pensionsmyndigheten, som har följt utvecklingen inom den lite speciella låneformen seniorlån sedan 2014, har i en ny rapport upprepat att låneformen i regel är en onödigt dyr lösning. Enligt ett exempel i den senaste rapporten uppgår skillnaden i lånekostnader mellan ett seniorlån och ett vanligt banklån på 500 000 – 1 miljon kronor med marknadsvärdet i bostaden som låneobjekt till flera hundra tusen kronor under en tioårsperiod.

dyrt med seniorlån

Vad är ett seniorlån?

Idén med låneprodukten seniorlån är att erbjuda äldre personer som inte kan eller vill flytta från sin bostad möjligheten att använda ett övervärde i bostaden för att låna till konsumtion och även boendekostnaden. Med andra ord är tanken att låntagaren ska kunna leva ett lite rikare liv på ålderns höst.

Att låneformen har kommit till beror främst på att banker och andra kreditgivare inte gärna lånar ut pengar till personer i pensionsåldern. För det första är det fråga om den allmänt sett lägre inkomsten, vilken långivare överlag anser vara för låg för att räntor och amorteringar ska kunna betalas, och för det andra är givetvis livslängden en avgörande aspekt.

200 000 kr i ökade räntekostnader

Att det finns mycket att förlora på att ta ett seniorlån i stället för ett vanligt banklån gör Pensionsmyndigheten tydligt redan på första sidan i sin rapport. Här beskriver man nämligen att ett seniorlån på en halv miljon som löper med 5% ränta (typisk ränta i dagsläget) blir närmare 200 000 kr dyrare än ett lån på samma belopp för vilket man betalar vanlig bolåneränta.

Den ökade kostnaden är inte den enda nackdelen Pensionsmyndigheten pekar på. Det är också fråga om att lånet kan anses som en tillgång som ökar förmögenheten och det kan ge upphov till en situation då eventuellt bostadstillägg kan sättas ned eller helt utgå.

Alternativ till seniorlån

Om en äldre person vill ha ett komplement till pensionen, vilka alternativ till seniorlån finns att utforska? Det finns i huvudsak tre alternativ, nämligen:

  • Att sälja bostaden och flytta till ett billigare boende
  • Att ansöka om ett vanligt banklån
  • Att ta hjälp av och låna via barnen

Att sälja bostaden och flytta till ett boende som är billigare i inköpskostnad är betydligt billigare i längden än att ta ett seniorlån, detta trots att man förmodligen behöver betala reavinstskatt på försäljningen. Med denna lösning kan överskottet användas som en slags extra inkomst under pensionsåren.

Vill man bo kvar i sin bostad är alternativen att ta ett lån, antingen via banken eller via barnen. Förstnämnda behöver inte förklaras närmare, men hur lånar man via barnen? Jo, idén är att barnen tar ut ett extra bolån med bostaden som säkerhet. Därefter lånas pengarna ut till föräldern enligt ett enkelt upplägg med amorteringar och räntebetalningar på samma sätt som stipuleras i bolåneavtalet.

Läs mer

Ovan är utdrag av de mest intressanta uppgifterna i Pensionsmyndighetens rapport. Vill du läsa mer hittar du hela publikationen via den här länken.