Med helikopterpengar behövs inga lån

helikopterpengar mot inflation

Inflationen är låg och detsamma gäller förväntningarna på inflationen de kommande åren. Trots en mycket expansiv finanspolitik de senaste åren verkar det som förgjort för centralbankerna att lyckas närma sig inflationsmålen. Detta faktum gör, enligt en del bedömare, att det snart kan bli dags att börja diskutera mer okonventionella åtgärder än räntesänkningar och utökade köp av räntepapper. En åtgärd som faktiskt har börjat diskuteras små smått är ”helikopterpengar”.

Vad är helikopterpengar?

Helikopterpengar nämns i den finansiella doktrinen som ett slags sista steg i en expansiv ekonomisk politik för att komma upp i det inflationstryck som ses som mest fördelaktigt för en långsiktigt hållbar ekonomi. När räntesänkningar, stödköp av obligationer och andra åtgärder inte har visat sig ha tillräckliga effekter, är det enda som återstår att fylla på med bensin i helikoptern och stiga mot skyn med gratis kontanter till alla.

Smakar man på benämningen på denna finanspolitiska åtgärd är det lätt att få en bild av hur processen med att betala ut helikopterpengar ser ut. En helikopter kan ju flyga och hovra var som helst och kan därmed nå alla, var man än befinner sig. Dessutom är helikoptern konstruerad med rotorer vilket symboliserar spridning av pengar.

Om vi tittar mer konkret på åtgärden handlar helikopterpengar om att alla medborgare i ett land, unga som gamla, får ett förutbestämt belopp utbetalt helt utan krav på motprestation. Det är alltså fråga om något så unikt som gratis pengar.

Kan man verkligen få pengar gratis?

Idén med helikopterpengar som stimulansåtgärd i ekonomin är att sätta lite extra fart på konsumtionen och därigenom indirekt få fart på inflationen. Åtgärden är dock att betrakta som den absolut sista utvägen om övriga verktyg visar sig tandlösa, och vi kan inte räkna med att riksbanken beslutar om en sådan åtgärd i första taget. Skulle riksbanken ta det historiska beslutet är det emellertid så att alla får samma belopp rakt in på kontot eller i form av en utbetalningsavi. Dessa pengar får man sedan spendera hur man vill.

Förmodligen blir efterfrågan på lån av olika slag mycket begränsad under den tid riksbankens helikopter flyger över vårt avlånga land!