Ränteavdragets vara eller inte vara

ranteavdrag

Ända sedan den stora skattereformen 1990 har ränteavdragets vara eller inte vara debatterats flitigt. Vissa år är debatten dock mer på modet än andra, och just nu under hösten 2016 kommer ränteavdraget att bli en het potatis i politiken.

Det är Vänsterpartiet som har börjat höja rösten och man har gjort det med ett krav på att ränteavdragen snarast ska börja trappas ned. Läget är till och med så skarpt att partiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson menar att ett lägre ränteavdrag måste genomföras redan nästa år.

Krav på snabb nedtrappning

Just nu pågår budgetförhandlingarna i regeringskansliet. Höstbudgeten ska sedan klubbas den 20 september i riksdagen. Som ett samarbetsparti till regeringen menar Vänsterpartiet att man ska ha inflytande över budgeten och ett av de krav man ställer upp är att åtgärder ska göras vad gäller ränteavdraget. Ekonomisk-politiska talespersonen Ulla Andersson menar att ”det är rimligt att man lyssnar på den debatt som förs i samhället om bostadsbrist […]”, detta enligt en intervju i DN. De åtgärder som Vänsterpartiet kräver är en första nedtrappning under 2017 och en sänkning av maxtaket till exakt 100 000 kr per år och person.

Socialdemokraternas Veronica Palm är av samma uppfattning. Hon menar att den kapitalöverföring som ränteavdraget ger dem som äger sina boenden behövs för att bygga fler bostäder i offentlig regi.

Även Miljöpartiet väntas uppmärksamma att en omgörning av reglerna kan vara ett lämpligt steg för att få bukt med bostadsbristen, så det verkar onekligen som att frågan kommer att diskuteras.

Visst stöd från regionala S-förbund

Finansminister Magdalena Andersson har hittills inte uttalat sig specifikt i frågan, men hon har tidigare uttalat att den borgerliga regeringen under dess senaste mandatperiod gjorde ett misstag när den inte utnyttjade det gyllene tillfälle som uppstod när fastighetsskatten avskaffades.

Inom de regionala S-förbunden råder delade meningar. Ett par av dem är emellertid fast inställda på att en omreglering bör göras. De regionala förbunden i Stockholm respektive Skåne är två av dem.

20 år är lång tid

En första nedtrappning av ränteavdraget för lån kan enligt ovan komma att ske inom kort, även om inget är säkert. En fullständig utfasning kommer dock att ta mycket lång tid, säkerligen upp emot 20 år. Det är alltså inte så att det, även om regeringen skulle ta fram en budget med någon ändring av reglerna kring ränteavdraget, blir någon mer omvälvande förändring nästa år.