Låt privatekonomin avgöra valet mellan rörligt och bundet

bundet eller rörligt

Vad som är det bästa alternativet för bolån – rörligt eller bundet – är en av de eviga frågorna. Den är dock kanske ännu mer aktuell just nu när det råder stor osäkerhet om hur räntorna kommer att utvecklas de kommande åren. Så, vad är det bästa alternativet just idag? Svaret är inte helt enkelt och det är viktigare än någonsin att ta en ordentlig titt på den egna ekonomin innan man tar ett beslut. Det är trots allt möjligheten att kunna betala de löpande räntorna och amorteringarna som är det mest centrala.

Har du en svag ekonomi med små marginaler?

Boräntorna bottnade för ett par månader sedan, och om inget mycket oförutsett inträffar kommer de att höjas sakta men säkert successivt de kommande kvartalen och åren. Inflationssiffrorna och inflationsförväntningarna stiger och det börjar bli dags för Riksbanken att påbörja höjningar av reporäntan. Det kommer inom kort att bli dyrare att bo, och om det finns inga tvivel.

Om du redan idag har små marginaler i ekonomin, kan det vara en god idé att binda räntan idag. Detta tips gäller även om inkomsterna i hushållet är blygsamma i förhållande till bostadens värde. För att minska risken att få väsentligt högre boendekostnader de kommande åren kan ett tips vara att binda åtminstone delar av bolånet på tre eller fem år. Särskilt treårsräntorna är historiskt sett mycket billiga i dagsläget.

Du behöver dock inte ha en svag ekonomi för att fundera på att binda boräntorna. Att binda kan också vara ett sätt att få mer sinnesro i vardagen. Det är många som är oroliga för vad som kommer att ske med räntorna, men med bundna räntor vet du exakt vad du ska betala varje månad och kan planera efter det.

Har du en god ekonomi?

Om du har en god ekonomi, med åtminstone hyggliga inkomster och en hanterbar skuldsättning, finns inte samma brådska med att binda bolånen. Istället kan du med fördel låta lånet, eller delar av det, vara rörligt för att kunna göra extra amorteringar. Att göra extra amorteringar på bundna lån är långt ifrån lika fördelaktigt, eftersom det finns en risk att bolåneföretaget debiterar ränteskillnadsersättning.

De extra amorteringarna gör att skulden hela tiden minskar och att räntekostnaderna också gör det. När räntorna börjar ticka uppåt finns risken att de rörliga lånen kommer att kosta betydligt mer än bundna lån (om de binds på dagens låga räntenivåer), men de extra amorteringarna kan kompensera för detta.

Tumregler svag/stark ekonomi

Om du idag har svårt att betala räntor och amorteringar löpande är du i en situation då din ekonomi inte kan sägas vara annat än svag. Kan du å andra sidan med lätthet betala både räntor, amorteringar och dessutom en extraamortering per månad eller kvartal är din ekonomi stark. De flesta hushåll hamnar givetvis mitt emellan dessa två ytterligheter och hur ska man göra för att få en bild av om ekonomin är svag eller stark, och om det är bäst att ha bundna eller rörliga lån?

Swedbank har tagit fram ett par tumregler som du kan använda som grund för ditt beslut.

Hur stor är hushållets buffert?
Mindre än tre månadslöner – tecken på svag ekonomi
Mer än tre månadslöner – tecken på stark(are) ekonomi

Finns utrymme att spara minst 10% av lönen per månad?
Om nej – indikation på svag ekonomi
Om ja – indikation på stark ekonomi

Kan du/ni bo kvar även vid skilsmässa/sjukskrivning/arbetslöshet?
Om nej – tecken på svag ekonomi
Om ja – tecken på mer robust ekonomi.