Skydda dig på nätet – 5 tips

skydda dig på nätet

Det är idag svårt att ens tänka sig en vardag utan internet. Vi är ständigt uppkopplade via mobiltelefonen i fickan eller väskan, vi gör alla bankaffärer via internet och en stor del av den underhållning vi tar del av sker online.

Att leva digitalt innebär risker. Data kan avlyssnas och känsliga uppgifter kan stjälas. Det blir allt vanligare med internetbedrägerier och identitetsstölder. Det gäller att vara försiktig på nätet, men hur exakt ska man gå tillväga för att minska risken att drabbas av problem? Här är fem konkreta tips som vi hoppas kan vara till nytta!

1. Byt lösenord då och då

Hur många gånger har du egentligen bytt lösenord för exempelvis ditt e-postkonto? Generellt är vi mycket dåliga på att byta lösenord, och det är något som kan orsaka stora problem. Det är viktigt att dels byta med jämna mellanrum, dels ange lösenord som är svåra att knäcka. Majoriteten av olika tjänster på internet uppmanar oss att komma på mer avancerade och svåra lösenord och det är en uppmaning du bör följa.

Tips: Sätt av en halvtimme en gång i månaden för att byta lösenord för e-post, Facebook och andra konton. För att underlätta både proceduren i sig och att komma ihåg lösenorden, kan du använda dig av keyring-funktioner i molnet (till exempel iCloud) eller i din webbläsare.

2. Svara inte på ”fantastiska” erbjudanden

Du får förmodligen då och då meddelanden till din e-postadress med helt ”fantastiska” erbjudanden av olika slag. Det kan till exempel handla om att du måste sätta in en summa pengar för att få ut ett betydligt större belopp (som i fallet med de ökända Nigeria-breven). Förmodligen har du också träffat på mail med avsändare som vill betala ut pengar till dig av någon anledning, till exempel för att du tydligen har vunnit något slags lotteri. I 100% av fallen är dessa mail utskickade i syfte att begå bedrägerier och du ska absolut inte följa någon av instruktionerna i dem.

3. Var försiktig med din kommunikation på Facebook

Du bör vara försiktig med vilken information om dig själv som du delar på Facebook och vilka personer som kan se den. Om du inte har bekantat dig med sekretessinställningarna för ditt konto bör du göra det snarast. Ställ in att endast dina vänner kan se din information och det du delar.

På Facebook gäller det att också vara försiktig med vilka du godkänner som vänner. En person som anger att han eller hon vill bli din vän kan vara en bedragare som vill få tag på din personinformation eller be dig om pengar på olika sätt. Många identitetsstölder har startat med en enkel vänförfrågan på Facebook.

4. Var försiktig med vad du kommunicerar på nätet

När man kommunicerar via en skärm istället för öga mot öga är det lätt hänt att man släpper på integriteten och är allmänt oförsiktig med vad man kommunicerar. Det är något du bör vara mycket uppmärksam på. Om möjligt ska du vara mer försiktig med att lämna ut uppgifter om dig själv och ditt liv på nätet än vad du är i verkliga livet. På så sätt kan du undvika att känslig information kommer i orätta händer.

5. Ta hjälp av banken och polisen

Banken står på din sida när det gäller bedrägerier, detta av två enkla (och krassa) anledningar. För det första vill banken att du uppfattar den som en pålitlig partner. För det andra vill banken inte ha negativ publicitet. Kontakta banken omedelbart om du tror att du har blivit utsatt för ett bedrägeri eller om det finns risk för det (till exempel om du har lämnat ut dina kortuppgifter). Du kan också kontakta banken för att få råd om olika investeringar och erbjudanden som du får via e-post.

Om du blir utsatt för bedrägeri ska du givetvis också kontakta polisen och göra en polisanmälan. Chansen att polisen genom utredning lyckas lösa fallet är liten, men polisanmälan i sig är ett krav för att du ska kunna gå vidare med olika krav (till exempel mot ett kreditkortsföretag).