Bostadsmarknaden svalnar

husfasad i stockholm

Ingen har missat den kokande bostadsmarknaden i vår huvudstad Stockholm. Under en lång tid har priserna och efterfrågan ökat till rekordhöga nivåer, både i innerstan och utanför tullarna. Nu kan man säga att Stockholm är den första platsen i Sverige där det blivit köparnas marknad, istället för säljarnas marknad som det är i resten av landet.

En överhettad marknad

Det är ännu för tidigt för att avgöra om detta är en vändning som kommer hålla i sig långsiktigt, men för stunden så är det verkligen köparnas marknad i Stockholm just nu. Bostadsmarknaden har länge varit väldigt het, och som köpare har man ofta fått finna sig i skenande budgivningar och mycket snabba affärer. Det som nu skett är alltså att den överhettade marknaden svalnat av. Det påverkas även av att många köpare har svårare att ordna finansiering av bostadsköp. Kravet på amortering som nu slagit igenom är den främsta anledningen till just denna aspekt.

Blixtsnabba affärer har avstannat

Något som kännetecknat bostadsmarknaden i Stockholm under lång tid är framförallt de rekordhöga priserna. Det som även varit ett signum är de blixtsnabba affärerna. Det var inte alls ovanligt att objekt kunde säljas på kortare tid än några dagar tidigare. Nu kan det i många fall ta upp till flera veckor innan ett objekt har sålts.

Något som också varit ett problem i mångas ögon på bostadsmarknaden är förekomsten av lockpriser. Detta innebär att säljare lägger ut sina objekt till försäljning med ett mycket lågt pris för att locka potentiella köpare till visningar och budgivning. Lockpriser är enligt lag inte tillåtet, men när det gäller hus och bostäder kan det vara mycket svårt att påvisa att det just är frågan om lockpriser. Men även detta har till viss del avtagit på marknaden i Stockholmsområdet senaste tiden.

Missnöjda säljare

En av de absolut mest intressanta faktorerna i den svalnande bostadsmarknaden kan anses vara missnöjda säljare. Fler och fler objekt säljs till mindre summor än säljarna förväntat sig, vilket gett upphov till ett utbrett missnöje. Det är mycket logiskt men även en god indikator på att efterfrågan till viss del minskat, eller rättare sagt det extremt stora behovet av snabba köp när det gäller bostäder har minskat.

Slutsats

Det är fortfarande svårt att veta om denna trend kommer hålla i sig eller om det bara är en temporär förändring vi ser i Stockholmsområdet. Dagens situation på bostadsmarknaden hör alltså inte enbart ihop med förändringar av bolåneränta och dylikt, utan till väldigt stor del beroende på den mänskliga faktorn. Hur mycket det än byggs runt om i landet och hur mycket det än förändras i den nationella ekonomin så kommer det i slutänden alltid vara en sak som styr marknaden, och det är just vi människor.