En storbank flyr landet

Nordea kontor fasad

En av de svenska storbankerna, Nordea AB, har förra veckan beslutat att flytta sitt säte till Finland. Detta är resultatet av en 6 månader lång period där banken har analyserat och utrett alla faktorer som kan påverka en flytt till grannlandet Finland. Orsaken är i grund och botten att Nordea tjänar in stora pengar på att flytta huvudkontoret till Helsingfors. Något som väckt debatt och är enligt många ett oetiskt drag av den svenska storbanken. Här ger vi dig en snabb genomgång av situationen kring Nordea.

Bollen sattes i rullning

Redan i mars tidigare i år så började Nordea hota om att flytta sin verksamhet till Finland. Detta på grund av höjda resolutionsavgifter. Enligt Nordea själva så kommer de i och med flytten att tjäna över 1 miljard euro på flytten. Resolutionsavgifterna är inte det enda de kommer tjäna in på utan även insättningsgarantier och andra övergångsregler. I grund och botten handlar det om att avgifterna blir lägre för Nordea i Finland i jämförelse med Sverige.

Flytten, som är planerad att ta plats under andra halvåret under 2018, har väckt mycket debatt. Enligt Nordea själva så kommer inget att förändras ur kundens perspektiv. Flytten kommer ske via en omvänd gränsöverskridande fusion. Det betyder att Nordea Bank AB kommer införlivas i ett nybildat dotterbolag i Finland. Enligt Nordea Banks styrelseordförande Björn Wahlroos kommer Nordea att fortsätta bidra till den svenska ekonomin:

”Nordea fortsätter att vara en stor skattebetalare på alla sina fyra hemmamarknader”.

Statsministern deltar i kritikstormen

Beslutet att flytta Nordea till Finland har väckt en kritikstorm. Även Sveriges statsminister Stefan Lövén har riktat kritik mot storbanken, och påpekat att svenska skattebetalarna har räddat banken två gånger. Björn Wahlroos bemötte detta med att poängtera att det var Nordbanken, inte Nordea Bank, som fick hjälp under 90-talet och 2009.

Wahlroos har även sagt att Nordea är fullt medvetna om att beslutet om flytt är kontroversiellt och kan göra att banken förlorar offentliga och fackliga storkunder. Han påpekar att om de beslutar att göra detta så är det för att de anser att flytten har en samhällelig och politisk dimension, vilket Wahlroos tillbakavisar.

”All verksamhet på hemmamarknaderna i Norden förblir oförändrad, och ur ett kundperspektiv blir det inga förändringar i vår dagliga verksamhet”
– Pressmeddelande från Nordea den 6 september 2017

Börsen reagerar

Direkt efter beskedet om flytten så reagerade kursen. Lätta minus blev till tydliga plus, och kursreaktionen omedelbart efter beskedet blev nettopositiv med 2,5 procent. Detta höll inte i sig länge, men aktien slutade på 0,38 procent upp. Det betyder att Nordeas värde på börsen steg med hela 1,6 miljarder kronor. Handeln och antalet avslut i Nordea-aktier var mer än tredubbelt så stor när beskedet kom.

Konsekvenser för dig?

För dig som privatkund så kommer flytten inte påverka dina villkor eller dylikt enligt Nordea själva. De säger att det på sikt till och med kommer förbättra förhållandena för sina kunder. Vare sig du sparar i Nordea eller handlar med Nordea aktier så kan det dock vara bra att hålla sig uppdaterad om flytten en tid framöver. I dagsläget är det svårt att veta exakt vad som kan komma att förändras, vilket tiden får utvisa.

Något som tveklöst är en viktig aspekt i det här, som även väldigt många påpekat, är symbolvärdet i Nordea. Hur kommer det påverka Sveriges finansiella stabilitet när en av Europas största banker väljer att flytta från landet där den grundades?