Bundet kan vara billigare än rörligt

Det är en gammal sanning att rörliga bolån över tid alltid är billigare än bundna. Denna gamla sanning gäller dock endast om Riksbankens räntebana följer ett normalläge. Just nu går det emellertid inte att tala om att reporäntan är normal på något sätt – den ligger ju på en rekordlåg nivå. Detta gör att den gamla dogmen ställs något på ända, och i skrivande stund kan det faktiskt vara en klart bättre idé att binda bolåneräntan istället för att teckna rörligt.

Historiskt lågt räntegap

Skillnaden i pris, det vill säga ränta, mellan rörliga och bundna bolån har i princip aldrig varit mindre än vad den är just nu. Det beror på att Riksbanken klart och tydligt, trots att inflationen är på väg uppåt, håller fast vid sin extrema lågräntepolitik. Eftersom det dröjer åtminstone ett år innan reporäntan är positiv kan bolåneföretagen låna upp pengar för bundna lån på 1-2 år till extremt låga räntor. Det gap som annars alltid har funnits mellan rörligt och bundet är därmed mycket litet för tillfället. För bindningstider på mer än två år blir skillnader emellertid större.

Via en snabb genomgång av de ledande bolåneföretagens snitträntor för februari ligger de bundna räntorna på ett och två år endast marginellt högre än de rörliga tremånadersräntorna, och hos flera aktörer understiger de bundna räntorna faktiskt de rörliga med upp emot en tiondels procentenhet.

Billigt att försäkra mot högre räntor

Att binda bolåneräntor är ett sätt att försäkra sig mot högre kostnader för boendet i framtiden. För denna slags försäkring ser bolåneföretagen till att ta ut en slags premie. I dagsläget, med den minimala skillnaden mellan rörligt och bundet, är premien emellertid i princip obefintlig. Det är alltså mycket billigt att försäkra sig mot högre räntor. Den som vill vara garanterad dagens extremt låga boräntor även om ett par år kan därför vara förtjänt av att binda åtminstone delar av sitt lån.

Det är dock viktigt att komma ihåg att bindningstiden är absolut. Den trygghet bundna lån ger kommer med den nackdelen att det inte går att lösa dem i förtid utan att debiteras ränteskillnadsersättning.

Skillnad mellan rörligt och bundet – konkreta siffor

Nedan kan du se några exempel på hur räntenivåerna för rörligt respektive bundet på 1 och 2 år ser ut just nu. Alla ränteuppgifter nedan avser snitträntor för februari.

Bank Rörligt 1 år 2 år
Skandia 1,53% 1,52% 1,56%
Nordea 1,65% 1,64% 1,66%
SEB 1,51% 1,51% 1,52%
Danske Bank 1,50% 1,35% 1,53%
SBAB 1,57% 1,56% 1,33%
Handelsbanken 1,65% 1,64% 1,61%