Var sjunde privatlån används till kontantinsats


När bopriserna stadigt ökar krävs en större egen insats för att kunna betala köpeskillingen. De som inte har ett sparat kapital som täcker kontantinsatsen kan därmed behöva låna för att täcka bristen. Färska siffror visar att ungefär ett av sju privatlån idag går till att finansiera kontantinsatsen.

14 procent av blancolån går till bostadsaffärer

Den exakta siffran på andelen blancolån som används för bostadsaffärer är 14%, detta enligt uppgifter från Svenskt Kvalitetsindex. Det är en mycket högre siffra än vad Finansinspektionen kom fram till i en översikt 2015. Enligt myndighetens översikt hade ungefär 5% av bolånetagarna under 2015 finansierat hela eller delar av kontantinsatsen med blancolån.

Det kan riktas frågetecken kring om undersökningarna har utgått från samma parametrar, men det torde stå klart att det har skett en åtminstone relativt stor ökning av ansökningar för privatlån i syfte att finansiera bostadsköp.

Inte oroväckande men viktigt att följa utvecklingen

Enligt Magnus Karlsson, som är analytiker vid Finansinspektionen, har myndigheten uppmärksammat att ökningen av antalet bolånetagare som finansierar bostadsköp med privatlån är relativt stor. I faktiska tal är utvecklingen emellertid inte oroväckande. Karlsson menar dock att det är viktigt att följa utvecklingen noga, särskilt vad gäller om amorteringskravet kommer att innebära en ytterligare ökning. Finansinspektionen kommer våren 2017 att lämna en rapport om utvecklingen på bolånemarknaden och i den förväntas myndigheten ge en konkret bild av i vilken utsträckning och till vilken grad privatlånen används för kontantinsats.

Enkelt och snabbt sätt att låna

Det finns givetvis risker med en ökad skuldsättning bland svenska privatpersoner. När skuldsättningen dessutom ökar i kategorin lån utan säkerhet finns skäl för nationalekonomerna att vara lite oroliga. Ett problem med privatlån i sammanhanget är att det är relativt lätt att bli beviljad ett sådant. Det beror i huvudsak på att räntan sätts individuellt, vilket innebär att långivaren kan justera priset/räntan utifrån låntagarens ekonomi. En låntagare med svag ekonomi behöver därmed inte automatiskt nekas lån. Långivaren kan ta höjd för en tänkt ökad risk genom att erbjuda en högre ränta.

Att det är enkelt att ta privatlån gör att behovet av att spara minskar. Saknas det en slant för att kunna betala upp till 15% av köpeskillingen är det ”bara” att ta ett lån.

Andra syften är betydligt mer vanliga

14% av lånestocken för privatlån är en stor andel, men privatlån för kontantinsats är långt ifrån den vanligaste anledningen till att man ansöker om privatlån. Lån till köp av fordon är nummer ett bland användningsområden för lån utan säkerhet. På god andraplats kommer lån till renovering eller utbyggnad av bostaden eller fritidshuset.