Stora skillnader mellan snitträntor och listräntor

Bild på bostad i SverigeI syfte att minska bankernas informationsövertag på bolånemarknaden införde Finansinspektionen den 1 juni 2015 en reglering som tvingar bankerna att månadsvis presentera ett snitt av vad alla bolånekunder betalar för sina rörliga och bundna lån. Dessa uppgifter ska presenteras för varje räntebindningstid, det vill säga såväl för den rörliga 3-månadersräntan som för bindningstider på upp till 10 år. Syftet med regleringen är att ge både befintliga och potentiella bolånekunder mer exakt information och därigenom också ett bättre beslutsunderlag. Det väl dessutom inte helt otroligt att Finansinspektionen också har haft idén att redovisning av snitträntor kan tvinga fram en större konkurrens och därigenom överlag lägre räntor för bolånekunderna i bakhuvudet.

En halv procentenhets skillnad

Det har sedan juni 2015 varit uppenbart att bankernas snitträntor ligger långt under listräntorna. Sistnämnda är de som marknadsförs som priset för bolån för olika bindningstider för nyteckning och de är alltså mycket högre än vad räntan för bolånestocken är som helhet. Om en låntagare inte förhandlar på något sätt kommer han eller hon att få betala listräntan och det är alltså klart ofördelaktigt.

I tabellen nedan ser du snittränta respektive listränta för mars månad för sex av de största bolånegivarna (3 månaders rörliga bolån). Skillnaden är som minst 0,1 procentenhet och som mest nästan 0,5 procentenheter.

Långivare Snittränta Listränta
Nordea 1,63% 1,97%
Swedbank 1,52% 1,97%
SEB 1,54% 2,00%
SBAB 1,59% 1,69%
Handelsbanken 1,63% 2,02%
Ikano Bank 1,67% 1,69%

Tre sätt att använda bankernas snitträntor

Oavsett du redan har engagemang i form av bolån eller står i begrepp att köpa en bostad, är bankernas snitträntor värdefull information. Det finns i huvudsak tre tillfällen då du bör använda informationen, nämligen vid:
1) Jämförelse av långivare vid nyteckning
2) Jämförelse vid omförhandling
3) Beslut om att binda på längre bindningstider.

Vid nyteckning använder du informationen för att kunna rikta in dig mot de långivare som enligt snitträntorna kan erbjuda den lägsta möjliga räntan. Samma taktik kan du använda vid omförhandling av befintliga lån, men i det fallet kan du också använda informationen för att försöka förmå din befintliga bank att ge dig ett bättre pris. Vill du binda hela eller delar av ett rörligt bolån kan du använda uppgifter om snitträntan för att se vilken långivare som har lägst marginaler på exempelvis 2 år, 3 år eller 5 år.