Ränta på smslån

Kvinna och man tar smslån

I samma stund som du får ett smslån utbetalat till ditt bankkonto får du även en faktura skickad till din registrerade e-postadress. I det fall ditt lån löper över flera månader erhåller du självklart en ny faktura för varje ny månad.

Se även alla aktuella räntefria erbjudanden på www.smslån.nu.

På fakturan finns alla kostnader för smslånet listade. De kostnader som kan komma ifråga är ränta, uppläggningsavgift samt aviavgift. Uppläggningsavgiften är en engångskostnad medan övriga två kostnader debiteras för varje månad under lånets löptid. Aviavgiften kan du dock i vissa fall undvika genom att anmäla autogiro.

Räntan är avdragsgill i deklarationen

Viktigt att tänka på när det handlar om räntor och avgifter för smslån är att det är en fördel för dig som låntagare ju större del av de totala lånekostnaderna som utgörs av ränta. Kostnadsräntor är nämligen avdragsgilla i deklarationen, vilket uppläggningsavgifter och aviavgifter inte är. När du lånar pengar via Lånen.se så kommer du få professionell hjälp av de med att veta vad du kan dra av i deklarationen.

Hur hög är räntan på smslån?

Vad gäller ränta på smslån är det två begrepp du ska hålla reda på (och hålla isär), nämligen ”enkel ränta” och ”effektiv ränta”. Den enkla räntan är, enkelt förklarat, den grundränta som smslånet skulle löpa med om låneperioden var 12 månader och inga som helst avgifter var kopplade till lånet. Den effektiva räntan tar å andra sidan hänsyn till både avgifterna och det faktum att smslånet löper under färre månader.

Varje kreditbolag som erbjuder smslån måste presentera uppgifter om den effektiva räntan både för typexempel på lån och för specifika låneerbjudanden. Anledningen är att du som konsument både ska få en fingervisning om den faktiska prisnivån och även kunna jämföra olika långivares erbjudanden.

Missvisande ränta

Den effektiva räntan ger dig dock tyvärr ingen särskilt exakt bild av kostnaden för lånet. När man räknar på den effektiva räntan utgår man nämligen ifrån att lånet förnyas vid varje betalningstillfälle (till exempel varje månad) under hela året samt att upplupen ränta inte betalas.

På grund av detta så är det inte ovanligt att smslån har en ränta på flera hundra, ibland tusen procent, vilket många ser som hutlöst. Men som sagt så kan man inte räkna på en årsränta när lånet återbetalas på bara ett par månader, det är varken relevant eller korrekt i förhållande till den verkliga kostnaden.

Debatten om smslån och räntor

Smslån och de räntor och andra kostnader som är förknippade med dem har varit på tapeten ända sedan denna typ av lån introducerades i Sverige för snart ett decennium sedan. Kritiken har varit högljudd från både Konsumentverket och konsumentorganisationer, och lånetypens rykte har inte varit helt obefläckat.

Vad kritikerna framför är att kostnaderna för smslån är oskäligt höga och att personer som redan har det lite besvärligt kan drabbas av ännu fler problem genom att ta smslån/snabblån. Ibland framförs även att kreditkontrollen hos vissa aktörer inom smslån kanske inte är helt tillfredsställande.  Det är därför viktigt att jämför räntor och avgifter på smslån innan du lånar. På www.alltomsmslan.se hittar du flera populära långivare och mer information om deras produkter.

Vilket syfte har smslån?

Aktörerna verksamma inom smslån menar å andra sidan att de erbjuder en service som det finns en stor efterfrågan på. Det är omöjligt att ta ett privatlån på bara några tusenlappar, och även om möjligheten fanns, skulle det ta upp till fem bankdagar innan utbetalning. Smslån kan å andra sidan gälla för så små belopp som någon enstaka tusenlapp och utbetalningar sker dagligen.

Tjänster som smslån skulle inte vara möjliga om inte långivarna tog ut de lånekostnader som de gör. Det kostar pengar för dessa långivare att driva sin verksamhet och det är räntan på lånet som täcker dessa kostnader.