Rysslands ekonomi vänder

rysk ekonomi stiger

Utökade ekonomiska sanktioner mot det stora landet i öst har påverkat Rysslands ekonomi i stor utsträckning. Men i rak motsats till vad man trodde så visar trenden nu att ekonomin ser ut att vända i viss utsträckning. Vad beror detta på, och kan det vara en permanent vändning för Rysslands nationalekonomi?

Rysslandsfonderna som måttstock

Fram tills för bara en månad sedan så var det en kraftig nedgång på Rysslandsfonderna. Detta var en tydlig effekt av de sanktioner som västvärlden infört mot Ryssland. Effekterna såg ut att vara väldigt långsiktiga, och fram tills väldigt nyligen så stämde det. Carnegie Rysslandsfonds förvaltare Fredrik Colliander skrev tidigare i augusti om den ryska ekonomins nedgång.

”Förhoppningar om en starkare rysk ekonomi får nu skjutas på framtiden.”

Colliander poängterade då även att Ryssland inte har något att sätta emot västvärlden ur ett ekonomiskt perspektiv. Rysslandsfonderna låg då på -10 procent. Enligt Colliander och många andra så kommer inte tillväxten i Ryssland förbättras permanent förrän sanktionerna är hävda och relationen till väst förbättrats. Tillväxtmarknaden är positiv, men inte sensationellt bra med sina 1,5 till 2 procent.

Nu har alltså Rysslandsfonderna tvärvänt, och ligger nu på +10 procent. Colliander hävdar att detta kan ses som en enbart temporär förbättring, men det är utan tvekan positivt för Ryssland.

Oljepriset stiger

Ryssland är en mycket stor oljeleverantör, vilket gör att man snabbt kan tro att det höjda oljepriset är en del av orsaken till den förbättrade ekonomin. Detta är dock i sådana fall en felaktig bedömning, då de ryska oljebolagen inte gått så bra som man kan tro. Oljepriset behöver stiga avsevärt mycket mer för att det ska framkalla en positiv effekt för Ryssland.

Det som däremot gett Rysslands ekonomi en skjuts den senaste månaden är metallpriserna. Kinas metalpriser har stigit, vilket direkt gör att Ryssland ser positiva ekonomiska effekter av detta som en mycket stor handelspartner till Kina.

Även storbanken Sberbank har gått mycket bra senaste månaden. Många av de andra ryska bankerna går långt ifrån lika bra idag, och Sberbank med sin upprepning av 20 procents avkastning har en nästintill monopolistisk position i Ryssland. Detta gör att banken ger stark effekt i index och även i Rysslandsfonden.

Slutsatsen är att trots denna ökning i Rysslandsfonderna så är det ännu långt ifrån säkert att detta kommer hålla i sig. Enligt experter så kommer det ta flera år innan Rysslands ekonomi kan vända permanent. Det går hand i hand med den frostiga relationen med väst som måste tina upp för att sanktioner ska hävas och nationalekonomin förbättras långsiktigt. Värt att veta är också att Rysslands ekonomi av naturen ofta pendlar mellan positiv och negativ tillväxt.