Nordea spår vändning i boprisfallet

Nyhetsrapporteringen kring bostadspriserna, särskilt i Storstockholm, har varit allt annat än upplyftande de senaste månaderna. Artikel efter artikel har lyft fram rena domedagsprofetior och synen på framtiden har varit mycket negativ. Mitt i floden av negativa nyheter finns dock några inspel som inte är fullt så dystra. Ett av dessa kommer från storbanken Nordea, som i en analys framför att bopriserna förmodligen kommer att stabiliseras under de kommande månaderna.

Stabilisering i december

November var en månad med tydliga nedgångar i bopriserna. Framför allt gäller det bostadsrätter och specifikt bostadsrätter i storstäderna. December kan dock ha varit en månad med en mer stabil utveckling, detta enligt ett marknadsbrev från Nordea.

I marknadsbrevet skriver Nordea att bostadspriserna för alla typer av bostäder väntas ha varit oförändrade under december. För bostadsrätter i Stockholm spås till och med att priserna har ökat något. Prisutvecklingen i årstakt beräknas dock vara negativ. Enligt Nordea beräknas priserna för bostadsrätter i Stockholm ha sjunkit med 6,5 procent i årstakt. Detta bygger man på statistik inhämtad från Booli Pro.

I februari får vi svaret

Viktigt att notera är att Nordeas analys bygger på ett begränsat antal försäljningar. December är nämligen den månad under året då antalet bostadsaffärer är som minst.

Statistik för bostadspriser i Sverige – Valueguards så kallade HOX-index – presenteras den 15 januari. Då får vi en indikation på om Nordeas analytiker har rätt om boprisutvecklingen i december. Om det är så att december månad utgör en vändpunkt för den negativa prisutvecklingen kan dock visa sig först vid en sammanvägning av statistiken för januari och februari.

Nya amorteringskravet kan ge en skjuts

Den 1 mars träder Finansinspektionens tuffare amorteringskrav i kraft. Det handlar då om att nya bostadsköpare som får en belåning på över 4,5 gånger bruttoinkomsten per år tvingas amortera extra. Den extra amorteringen är 1 procent ytterligare utöver de 1-2 procent som följer av det befintliga amorteringskravet som trädde i kraft i juni 2016.

Månaderna innan det första amorteringskravet började gälla 2016 ökade antalet bostadsaffärer kraftigt och även priserna följde med upp. Det var helt enkelt många som önskade få klart med sina bostadsaffärer innan de tuffare reglerna trädde i kraft. Det är möjligt att vi kommer att få se samma effekt i februari, och det skulle förmodligen ge en mindre eller större skjuts uppåt för bostadspriserna.

Effekten kan bli extra tydlig i Stockholm, som är det område i Sverige där flest bostadsköpare kommer att träffas av det nya amorteringskravet.

Boprisstatistik från Valueguard

Valueguards HOX-index visar tydligt på att boprisutvecklingen bromsade in ordentligt under hösten och att priserna för i princip alla typer av bostäder i hela landet sjönk under september-november. Störst har boprisfallet varit i Stockholm. Försäljningsstatistiken för september-november visar på en förändring på – 9,5 procent för bostadsrätter och – 9,0 procent för villor.

Den negativa utvecklingen för de tre månaderna har inneburit att förändringen i årstakt är – 6,0 procent för bostadsrätter i Stockholm. Det är den största procentuella förändringen på över ett decennium.

Källor: Expressen/Dina Pengar (länk), Valueguard (länk)