Bolånen är en guldgruva för bankerna

När du betalar räntorna på dina bolån, vet du hur mycket som går rakt in i bankernas kassor, det vill säga vad som blir vinst efter att kostnaderna för långivningen är täckta? Tvärtom vad man kan tro i dagens situation med extremt låga räntenivåer tjänar bolåneföretagen mycket stora pengar på bolån. Den så kallade räntemarginalen är faktiskt rekordhög i ett historiskt perspektiv.

Billigt för bankerna att låna

Ett bolåneföretag, såsom exempelvis storbanker som Nordea och Swedbank, använder egentligen inte egna pengar vid utlåning till bostadsfinansiering. I stället lånar bolåneföretagen upp de medel som krävs från bland annat Riksbanken. Med extremlåga räntenivåer överlag är det i princip gratis för bankerna att låna.

Samtidigt är det naturligtvis så att bolåneföretagen har kostnader för långivningen. Det handlar till exempel om de kostnader som är kopplade till krav på likviditetsreserv, kostnader för administration och skatt samt kostnader för kreditförluster. Totalt sett är dessa kostnader emellertid i princip försumbara i sammanhanget.

Enligt Finansinspektionen är bolåneföretagens vinstmarginal på bolån omkring 1,73 procent (siffror från det tredje kvartalet i år). För varje 1000 kr som lånas ut tjänar bolåneföretagen alltså 17,30 kr. Det är en rekordhög marginal och kurvan pekat brant uppåt. För att sätta denna marginal i perspektiv kan nämnas att den genomsnittliga vinstmarginalen vid och efter finanskrisen 2007-2009 vid vissa tidpunkter var så låg som 0,20 procent.

Bolåneföretagens vinstmarginaler på bolåneräntor har ökat successivt i takt med att Riksbanken har sänkt räntan de senaste åren och även om räntorna på såväl rörliga tre månaders lån som bundna lån kan upplevas som mycket låga historiskt sett gör bankerna alltså rekordvinster.

Hitta den lämpligaste investeringen

Precis som skrotguld som är billigare och kan användas som en investering som kommer att generera pengar på lång sikt. Fastigheter är en marknad som kan böjas efter din vilja. Marknaden är full av möjligheter. Det finns till exempel lägenheter som är gamla och behöver renoveras. Många fastighetsbolag väljer att sälja sådana lägenheter för nästan ingenting, så då slipper de kostnaden och arbetet med att anlita ett byggteam. Företagen kan inte avsätta tid och resurser till allt, så i många fall föredrar de att bygga nytt och sälja de gamla lägenheterna till ett mycket billigt pris.

Allt över 0,50% ger ren vinst för bankerna

Enligt en beräkning som SVT Nyheter har gjort innebär den genomsnittliga vinstmarginalen att bolåneföretagen gör vinst på alla lån som löper med en ränta som överstiger 0,50%, vilket torde vara precis alla bolån. Även den som lyckas mycket bra i sin förhandling med banken och erbjuds en ränta på bara strax över 1 procent är alltså en mycket bra kund.

Exempel: Så här mycket tjänar banken
Du lånar två miljoner kronor till finansiering av ett bostadsköp. I förhandlingen med banken lyckas du få en ränta på 1,50% på hela bolånet. Med marginalen på 1% (skillnaden mellan din faktiska bolåneränta och den räntesats där bankens netto blir 0 kr) blir bankens vinst omkring 20 000 kr per år eller omkring 1660 kr per månad.

Pruta och byt bank

När bankerna nu har en rekordhög marginal på sina bolån finns alla möjligheter för den som redan har bolån eller är i processen att köpa en bostad att pruta på de räntenivåer som bolåneföretagen erbjuder. Som sagt gör bolåneföretagen alltså vinst på alla bolån med en ränta som överstiger 0,50% och det är något man ska utnyttja.

Det finns också all anledning att jämföra banker och eventuellt ställa erbjudanden mot varandra. Om ett visst bolåneföretag inte erbjuder möjligheten att pruta finns åtminstone en handfull andra aktörer att vända sig till. Ett givet tips är att ta kontakt med flera banker och begära erbjudanden från respektive aktör för att sedan helt enkelt välja det erbjudande som kostar minst i ränta varje månad. För denna övning kan det vara klokt att välja bort de fyra storbankerna. Det finns nämligen indikationer på att de överlag är mindre intresserade av att få nya kunder över huvud taget. På förstasidan här på sajten Ränta.com finner du en sammanställning av de största bolåneföretagen i Sverige idag.

Källor: SVT, Finansinspektionen (Bankernas marginaler på bolån)