BoE höjer styrräntan tidigare än förväntat

Bank of England

Nyliga uppgifter har släppts om att Bank of England kommer att höja styrräntan under början av 2018. Detta är ett år tidigare än vad som spåddes under föregående prognos.

Det brittiska konjunkturinstitutet National Institute for Economics and Social research, NIESR, har under onsdagen gått ut med en ny prognos som skiljer sig från tidigare. Vad gäller Bank of England har styrräntan förväntats höjas inom några år och det har varit många faktorer som talat för detta. Nu förväntas dock höjningen tidigare än så, redan under första kvartalet 2018.

”Räntehöjningen ska inte ses som en åtstramning, utan i stället som ett blygsamt tillbakadragande av några av de ytterligare stimulanser som tillfördes ekonomin efter 2016 års folkomröstning om EU”, skriver NIESR.

Nu beräknas inflationen toppa 3,0 procent under det fjärde kvartalet och sedan sjunka ner mot målet under 2019, det vill säga 2,0 procent. NIESR har även noterat av BNP-tillväxten har bromsat under de senaste åren i Storbritannien. Sedan 2014 har siffrorna sjunkit och 2017 kommer sammanfattningsvis att bli det svagaste året. NIESR berättar att de förväntar sig en blygsam återhämtning efter årsskiftet.

Utvecklingen på arbetsmarknaden är fortsatt förbryllande enligt institutet. Sysselsättningsgraden är rekordhög och arbetslösheten den lägsta sedan 1975. Trots detta är dock löneökningarna fortsatt dämpade. NIESR skriver att prognosen bygger på att produktivitetstillväxten återhämtar sig från 2018 och framåt. Att den inte gör det är en nedåtrisk för prognosen.