Avanza börjar erbjuda bolån

Nätmäklaren Nordnet har erbjudit bolån till kunder sedan ett par år tillbaka. Förutsättningen för att kunna låna till bostadsköp via den här nätmäklaren är emellertid att man har ett ganska stort sammanlagt sparande på depå eller på andra konton hos sajten. För den produkt som rullas ut hos Avanza i dagarna finns inte samma krav på samlat sparande. På Avanza har alla kunder möjlighet att teckna bolån. I skrivande stund är möjligheten att teckna det nya bolånet emellertid begränsat. Under en viss tid är det endast de som tidigare har anmält intresse som har möjlighet att ansöka.

Bolån+ från 1,29% i rörlig ränta

Avanzas bolåneprodukt går under namnet Bolån+. Lånet marknadsförs under parollen ”billigare, bättre, enklare” och idén är att lånet ska vara ett smartare alternativ till vanliga bolån hos storbanker och bolåneinstitut.

Billigare
Den rörliga bolåneräntan på Bolån+ är i skrivande stund 1,29%. Det är en räntesats som vida understiger de snitträntor som storbankerna och bolåneinstituten erbjuder för tillfället (snitträntor för oktober). Bolån+ är dessutom ett billigare val även för bindningstiderna 3, 5 respektive 10 år.

Samtidigt ska sägas att kraven för att få en ansökan beviljad hos Avanza är lite tuffare än vad de är hos övriga aktörer. Det handlar framför allt om att det inte går att låna till mer än 60% av köpeskillingen eller marknadsvärdet. På så sätt kan man säga att Bolån+ är billigt, men endast om man har råd att betala en större kontantinsats.

Bättre
Att ange ett visst ”bolån” som bättre än ett annat är givetvis lite problematiskt. Som bolånetagare lånar man ju pengar och det kan inte finnas någon kvalitetsskillnad i pengar från olika aktörer. Vad Avanza verkar mena är att det inte finns några extra krav för att man ska kunna få den mest fördelaktiga räntan just nu. Det krävs inget minsta sammanlagt sparande och det finns heller inte några så kallade helkundskrav.

Enklare
Vad Avanza menar med ”enklare” är att alla får exakt samma ränta. Det finns inget behov av att lägga tid och energi på att pruta, utan räntan på varje beviljat lån blir 1,29% för rörliga lån.

Superlån för Private Banking-kunder

Avanza är emellertid ingen komplett nybörjare på bolån. Bankens Private Banking-kunder har under flera år kunnat ta del av erbjudanden om bolån till mycket fördelaktiga räntor. Förutsättningarna för att man ska kunna bli beviljad det så kallade Superbolånet är att det samlade värdet av kapitalet i banken är minst tre miljoner kronor, att lånebeloppet är på mellan 1 – 10 miljoner och att belåningen inte överstiger 50%. För tillfället är utlåningsvolymen för detta erbjudande slut vilket gör att Avanza inte kan bevilja Superbolånet.

En satsning i samarbete med Stabelo

Det är inte Avanza Bank som är långivaren i låneavtalet. I stället är låntagarens motpart en aktör som heter Stabelo AB. Detta är ett nystartat bolag som har som enda verksamhet att erbjuda bolån, detta som ett bolag med tillstånd från Finansinspektionen enligt den nya lagen om verksamhet inom bostadskrediter.

Stabelos metod för upplåning är lite intressant. De pengar man lånar ut kommer nämligen från en så kallad bolånefond som kapitaliseras via tillskott från bland annat försäkringsbolag och pensionsbolag. I många andra länder i Europa är bolånefonder vanliga, men i Sverige har de fram tills nu inte varit aktuella över huvud taget.