Kvinna som håller i spargris

Spara rätt och få ut mer av ditt sparande

Hur du väljer att spara dina pengar är avgörande för hur mycket avkastning dessa kommer ge dig i det långa loppet. Majoriteten av svenskarnas sparpengar befinner sig idag på sparkonton – något som är en ganska dålig idé om du vill få dina pengar att växa optimalt. Vi går igenom hur du bör tänka om du vill få dina sparpengar att växa så mycket som möjligt under tiden du sparar.

Försök spara regelbundet

Allt sparande är bättre än inget sparande – även om du så bara har råd att lägga någon eller några hundralappar i månaden. Om du väljer ett sparkonto kommer dina pengar ligga säkert där tills den dag du behöver dem, men om du har tänkt att spara långsiktigt är ett fondsparande att föredra.

Det beror på att det idag inte finns någon sparränta att tala om på bankernas sparkonton. Vissa banker erbjuder inte någon ränta alls, medan andra har ränta men då ofta på under en procent. Om du istället väljer att spara i fonder är chansen större att du får en avsevärt bättre ränta än så.

En ganska stabil fond på börsen kan ha en årlig avkastning som ligger på runt 6 procent. Det innebär att du varje år får 6 procents ränta på det du har sparat i fonden – och bättre blir det…

Glöm inte ränta-på-ränta effekten

Något som många inte tänker på är ränta-på ränta-effekten. Denna innebär att ditt sparande ökar i värde allt snabbare med tiden, det blir en så kallad snöbollseffekt. Vi ska förklara lite närmre.

Ponera att du varje månad sparar 1 000 kronor och den årliga räntan ligger på 6 procent. Efter ett år har du sparat ihop 12 000 kronor och får således 720 kronor i ränta (12 000 * 0,06).

Fortsätter du att spara 1 000 kronor varje månad även året därpå har du i slutet av året 24 720 kronor (24 000 kr sparat och 720 kr i ränta) som du kommer få 6 procent ränta på. Det ger ytterligare 1 483 kronor i ränta som kommer läggas till beloppet du får ränta på nästa år.

Och så snöbollen i rullning. Ju längre du sparar, desto mer pengar kommer du få genom ränta på ränta effekten. Många av de med mycket stora belopp på börsen kan faktiskt leva endast på avkastningen från sitt sparande. Även om du kanske inte är riktigt där ännu med ditt sparande är det ändå klokt att se över din valda sparform – så att du inte går miste om räntefördelar varje år.

Läs mer: Därför behöver du en buffert – och så stor bör den vara

Fler väljer rörlig ränta på sina bolån

Skriver på avtal och får nycklar

I samband med att du tecknar ett bolån får du betala en viss ränta till banken. Räntan är i grunden rörlig, men om du vill kan du välja att binda den en viss tid. Du kan därefter välja om du vill fortsätta binda räntan ytterligare en period, eller om du vill låta den följa marknadsräntan.

Enligt ett pressmeddelande från SBAB är det just nu allt fler låntagare som väljer att låta sin ränta vara rörlig, eller åtminstone så rörlig som den kan bli. I juli i år var det hela 8 av 10 bolånekunder som lät binda sin ränta på den kortaste möjliga bindningstiden, vilken idag ligger på 3 månader.

Jämfört med samma period förra året, är det en ökning med 10 procent.

Den rörliga räntan är historiskt billigast

Det finns för- och nackdelar med såväl fast som rörlig ränta. När det gäller den rörliga räntan, som är mest populär idag enligt SBAB, är den största fördelen att denna ränta historiskt sett har varit det billigare alternativet. Den rörliga räntan rör sig upp och ner med marknadsläget och har alltså genom åren i snitt varit mindre kostsam för låntagaren än dess fasta motsvarighet.

En nackdel är dock att du som låntagare inte vet hur mycket du ska betala varje månad över ett år. Dessutom kan kostnaderna för ditt bolån bli betydligt högre om räntan plötsligt skulle sticka iväg.

Fast ränta ger ekonomisk kontroll

Om vi istället tar den fasta – eller bundna som den också kan kallas – räntan, har denna istället den stora fördelen att du alltid vet exakt hur mycket du kommer betala på ditt lån. Det gör att det blir lättare för dig att planera din ekonomi, samtidigt som du inte behöver oroa dig för räntehöjningar.

En bunden ränta brukar dock vara något dyrare än en rörlig sett över tid, samtidigt som det kan medföra en extra kostnad för dig om du skulle vilja lösa ditt bolån under bindningstiden.

Därför behöver du en buffert – och så stor bör den vara

Äldre par som går igenom sin ekonomi

Oavsett var man befinner sig i livet, så är det alltid viktigt att ha en buffert. Detta eftersom det kan hända saker man inte kan förutspå – och oförutsedda kostnader kan drabba vem som helst. Det kan till exempel vara en tvättmaskin som går sönder eller bilen som behövs repareras. Det kan också vara personliga anledningar, så som att man blir sjukskriven eller plötsligt förlorar jobbet.

Oförutsedda utgifter kan vara påfrestande och det brukar inte underlätta för måendet att behöva ta ett snabblån för att på så vis ytterligare öka den ekonomiska belastningen. Därmed är det viktigt att försöka spara ihop till en vettig buffert så snart man har den ekonomiska möjligheten till det.

Men hur vet man egentligen hur mycket man behöver spara i en buffert? Svaret på den frågan är i stort sett olika från person till person. Det beror på hur stora dina inkomster är i relation till dina utgifter, samt vilken livssituation du befinner dig i för tillfället. Man brukar rekommendera minst 2 månadslöner i buffert, men det går att räkna fram en mer exakt siffra, anpassad efter din situation.

Räkna ut hur stor buffert du behöver

Det första du behöver göra för att ta reda på hur stor buffert du behöver är att räkna ihop dina sammanlagda kostnader varje månad. Multiplicera därefter totalen med tre så att du får den totala summan av tre månaders räkningar. Där har du hur stor buffert just du bör ha. Det vill säga en buffert som låter dig klara dig ekonomiskt i tre månader om du skulle förlora dina inkomster.

Om du inte redan är med i arbetslöshetskassan (a-kassan) är detta något du definitivt bör gå med i. Du måste nämligen ha varit medlem under en viss tid för att kunna utnyttja den vid arbetslöshet.

Även en inkomstförsäkring kan vara något att överväga. Med den kan du, trots arbetslöshet, få ut en viss del av din lön varje månad. Varken inkomstförsäkringen eller a-kassan är särskilt dyr och även om du inte räknar med att bli av med jobbet eller bli långvarigt sjuk kan det vara bra att ha.

Kvinnor har 5 000 kr mindre i pension än män

En undersökning som Swedbank genomfört visar att kvinnor har i genomsnitt 5 000 kronor mindre i pension än män. År 2018 var den genomsnittliga pensionen för kvinnor 12 000 kronor per månad efter skatt – medan den för män vid samma tidpunkt låg på 17 000 kronor efter avdragen skatt.

Att kvinnor och mäns pensioner skiljer sig så mycket beror på att kvinnor under sitt arbetsliv många gånger har lägre lön än män. Många kvinnodominerade yrken som till exempel vård och barnomsorgen har dels redan en låg lönenivå och har dessutom halkat efter i löneutvecklingen.

Kvinnor har lägre lön och arbetar deltid

En annan faktor som väger in när det kommer till skillnaden i pension är att kvinnor oftare än män jobbar deltid. Många gånger handlar det om att kvinnan gått ned i arbetstid för att ha tid att ta hand om sin familj – ett beslut som alltså kan påverka pensionsbeloppet i stor utsträckning.

Det är också kvinnor som i större utsträckning är, och har varit, föräldralediga. Det berättigar visserligen pension, men eftersom föräldrapenningen är lägre än den ordinarie inkomsten innebär också detta ett pensionstapp. Inom kvinnodominerade yrken, som exempelvis vården, är det dessutom ofta svårt att få en heltidstjänst, vilket för många leder till ofrivilligt deltidsarbete.

Hur räddar du din pension?

Vad gör du då för att rädda din pension? Enligt Swedbanks undersökning visar pensionssiffrorna att många svenskar – och då framförallt kvinnor – upplever att de kommer ha svårt att klara sig på sin pension. För att inte riskera att behöva vända på vartenda öre är det klokt att börja spara i tid.

Ju tidigare du börjar spara, desto bättre – ofta är det inga astronomiska siffror det handlar om. Ju yngre du är, desto lägre summa behöver du lägga undan i månaden. Några hundralappar varje månad är självklart bättre än ingenting alls i pensionssparande och kan göra skillnad i slutändan.

Om du har långt kvar till pensionen kan det vara lönsamt att spara i fonder, då avkastningen på dessa historiskt sett ökar över tid. Har du däremot kort tid kvar till pensionen är fonder kanske inte det självklara förstahandsvalet, med tanke på det svajiga läget i världsekonomin som vi upplevt den senaste tiden. Då är det istället klokare att spara på ett konto där du får en fast ränta varje år.

Bakgrunden till beslutet om att höja räntan

Riksbanken arbetar för en stark och säker ekonomi och utvärderar kontinuerligt det ekonomiska läget i Sverige utifrån den prognos som tidigare satts upp. Vid det penningpolitiska mötet den 18 december 2019 beslutade Riksbanken därför att höja reporäntan med 0,25 % från -0,25 till 0.

Höjd ränta

Vilka indikationer låg till grund för räntehöjningen?

I det stora hela var det dels inflationsmålet på 2 %, samt resursutnyttjandet som låg i linje med den prognos som var fastställd, som gjorde att man bedömde att en höjning av räntan var rimlig.

Prognosen från oktober följer utvecklingen

Utvecklingen på den ekonomiska marknaden både för Sverige och globalt har varit i linje med Riksbankens tidigare prognos. Internationellt är det fortfarande en del tveksamheter kring den ekonomiska tillväxttakten och Sverige har lämnat fasen med en hög tillväxt och är nu i en lägre fas.

Allt detta innebär att vi nu har ett konjunkturläge som är mer normalt. Initialt trodde Riksbanken i prognosen att konjunkturen skulle vara starkare än den är, vilket räntan justerades för.

Inflationsmålets utveckling

Riksbankens inflationsmål på 2 % är en faktor som påverkar besluten gällande räntan. Utvecklingen av inflationen följer den kurva och prognos som är uppsatt och chanserna att nå inflationsmålet anses vara goda. Inflationen är en ökning av den allmänna prisnivån, dvs. pengar blir mindre värda.

Ränteutveckling kommande år

Prognosen för räntans utveckling de kommande åren har justerats då det visat sig att konjunkturen har varit svagare än Riksbanken förväntat sig. Därför har prognosen de kommande åren ändrats och räntan förväntas inte länge höjas förrän 2022. Kurvan för räntehöjningar har blivit mer jämn.

Exakt när räntan kommer att höjas nästa gång är något oklart. Ränteläget i världen är i nuläget lågt vilket också påverkar situationen att inte höja räntan. Möjligtvis kommer vi åter till en negativ ränta inom några år. Läget på penningmarknaden anpassas alltid om förutsättningarna förändras.