Elbilar billigare än ”Vanliga” bilar

Enligt en del ekonomiexperter så kan det nu verkligen löna sig att köpa en elbil. Uträkningar visar att om man tänker över hela bilens livslängd så är elbilen på väg att bli billigare än traditionella bilar. Saker som påverkar är försäkringar, driftskostnad och avgifter. Att köpa en dieselbil istället för elbil känns i dagsläget inte som ett klokt val. Tesla är ett av företagen som gör elbilar, och priserna pressas hela tiden. Återstår att se hur vanliga svenskar agerar framöver.

 

Tusentals svenskar kan bli av med garantipensionen

Garantipension betalas ut till den som haft liten eller ingen inkomst under livet. Den baseras på hur står inkomstpensionen är, hur länge man bott i Sverige samt civilstånd. Under fjolåret betalade pensionsmyndigheten ut 420 miljoner kronor i garantipension till svenska pensionärer bosatta i utlandet. Detta kan nu komma att ändras.

En kvinnas fall riskerar att drabba 43000 pensionärer

Hela processen startade år 2005 då en kvinna som flyttat till Sverige 1980 och som hade bott och arbetat i ett östeuropeiskt land i 20 år samt i Sverige i 20 år blev nekad garantipension. Försäkringskassan ansåg att hennes inkomstgrundande pension var för hög för att hon skulle beviljas garantipension. Detta överklagade kvinnan som nu är i 80- års åldern. Hon har fått avslag i förvaltningsrätten, kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen.

EU-domstolen

Den sistnämnda ställde frågan om garantipension vidare till EU-domstolen. Domstolen har ännu inte lämnat något beslut i det enskilda fallet men kommer med en chockerande dom som påverkar alla pensionärer bosatta i annat land. I den domen framkommer att det saknas stöd för att betala ut garantipension till personer som inte är bosatta i Sverige. Domen innebär också att garantipensionen ska minska om man är beviljad pension från annat land. Detta kan alltså påverka 43000 svenska utlandspensionärer. Regeringen lovar att garantipensionen kommer att betalas ut som vanligt till och med 2019. Sedan behöver man komma fram till ett beslut om hur garantipensionens framtid ska se ut.

Kina på väg att öppna gränser för elbilar

Sedan 1994 finns ett krav på att utländska företag som vill starta en verksamhet i Kina måste ha kinesiska medinvesterare. För bilbranschen har kraven inneburit att alla bilföretag med verksamhet i Kina har en lokal partner. Men nu verkar det var en förändring vara på gång, åtminstone när det gäller elbilar.

Att Kina nu diskuterar former för att öppna gränserna för utländska företag som vill bygga och sälja elbilar i landet är givetvis goda nyheter för utländska elbilstillverkare. Kina är redan världens största bilmarknad och marknad för elbilar, och många företag ser Kina som själva motorn i sina elbilssatsningar.

Samtidigt vräker Kinas regering subventioner över landets elbilsproducenter – runt 40 miljarder kronor enbart under 2016. Med hjälp av subventionerna siktar Kina på att 3 miljoner elbilar ska säljas varje år till 2025. Kina har tidigare också meddelat att de kommer att införa en hård elbilskvot. Var tionde bil som säljs i Kina måste kunna köras avgasfritt.

Bakom det historiska steget mot mer öppna gränser ligger Kinas allra största inhemska utmaning: luftföroreningar. I Peking är luftkvaliteten så dålig att den påtagligt kortar innevånarnas livslängd. 2014 förklarade därför Kinas premiärminister krig mot landets föroreningar, och man ser ut att vara på god väg att lyckas. På fyra år har Pekings skadliga partiklar minskat med hela 35 procent, något som sägs innebära att stadens innevånare nu kommer att leva 3,3 år längre.

Svag krona ger dyra semesterresor

Det såg så bra ut för Riksbanken och Stefan Ingves. Inflationen, som sakta men säkert har ökat under de senaste kvartalen, föll oväntat tillbaka ganska dramatiskt under januari månad. Riksbanken hade räknat med en inflationstakt på 1,9% på årsbasis, men den faktiska siffran blev 1,7%. Det är goda nyheter för dem som har lån, eftersom det minskar risken för snabba räntehöjningar, men överlag är det dåliga nyheter inte bara för Riksbanken utan för Sveriges ekonomi som helhet.

Ras för svenska kronan

Nyheten om den låga inflationstakten gav snabbt eko på valutamarknaderna och den redan svaga svenskan kronan försvagades rejält. När vi skriver det här fredagen den 23 februari kostar en euro 10.04 kr medan en amerikansk dollar kostar 8.16 kr. Dollarn har varit dyrare flera gånger under de senaste åren medan euron endast sällan har varit så dyr sedan införandet. I princip har alla de ledande valutorna stärkts rejält mot den svenska kronan de senaste veckorna, och den svenska kronan förväntas försvagas ytterligare.

Raset för den svenska kronan gör att vi får betydligt mindre för pengarna när vi köper något utomlands och från utlandet. Det gäller både bland annat e-handel, resor och hotell.

Effekter för ressugna

Sommaren 2012 kostade en euro bara strax över 8 kr. Sedan dess har euron sakta men säkert ökat i värde mot den svenska kronan. Skillnaden på lite mindre än sex år är alltså hela två kronor. Våren 2014 kostade en euro cirka 9 kr.

Kronförsvagningen ger stor effekt på flygpriser, hotell och även givetvis på hur långt själva reskassan kan räcka. När regeringen dessutom har infört en extra flygskatt blir det ännu dyrare att ge sig iväg på en utlandsresa.

Exempel: En hotellnatt som kostar 100 euro är idag 200 kr dyrare idag än för sex år sedan och 100 kr dyrare än för fyra år sedan.

Dollarns värde i förhållande till den svenska kronan har varierat betydligt mer än vad eurons värde har gjort. Historiskt sett är dock den nuvarande nivån på en bit över 8 kr ganska hög.

Under New York-weekendresornas gyllene tid åren 2013-2014 kostade en dollar långt under 7 kr. Det gjorde att både själva resan till USA och shoppingen på plats var mycket billig. Idag är allt betydligt dyrare. Regeringens flygskatt ställer också till det rejält för den som vill resa till USA. Skatten är 400 kr per resa och person, vilket är en avsevärd extra kostnad.

Har du redan bokat resa behöver du inte oroa dig

Om du redan har bokat exempelvis en sommarsemester för i år riskerar du givetvis inte att behöva betala mer för själva resan på grund av den svagare svenska kronan. Restaurangbesök, shopping, transporter och liknande på resmålet blir dock dyrare än tidigare. För övrigt kommer du också att debiteras flygskatt, även om du har betalat resan i sin helhet.

Att flygbolag och charterarrangörer inte debiterar mer för resorna trots att den svenska kronan sjunker i värde beror på att allt kring resorna redan är bokat och betalt sedan lång tid tillbaka. Flygbolag och researrangörer ingår sina avtal på säsongsbasis och man gör det långt innan resorna över huvud taget släpps. Det är först under hösten och vintern 2018/2019 som den svaga svenska kronan kommer att ge allmänt dyrare flygresor och charterresor. Detta förutsätter dock att kronan fortsätter att försvagas.

Nordea spår vändning i boprisfallet

Nyhetsrapporteringen kring bostadspriserna, särskilt i Storstockholm, har varit allt annat än upplyftande de senaste månaderna. Artikel efter artikel har lyft fram rena domedagsprofetior och synen på framtiden har varit mycket negativ. Mitt i floden av negativa nyheter finns dock några inspel som inte är fullt så dystra. Ett av dessa kommer från storbanken Nordea, som i en analys framför att bopriserna förmodligen kommer att stabiliseras under de kommande månaderna.

Stabilisering i december

November var en månad med tydliga nedgångar i bopriserna. Framför allt gäller det bostadsrätter och specifikt bostadsrätter i storstäderna. December kan dock ha varit en månad med en mer stabil utveckling, detta enligt ett marknadsbrev från Nordea.

I marknadsbrevet skriver Nordea att bostadspriserna för alla typer av bostäder väntas ha varit oförändrade under december. För bostadsrätter i Stockholm spås till och med att priserna har ökat något. Prisutvecklingen i årstakt beräknas dock vara negativ. Enligt Nordea beräknas priserna för bostadsrätter i Stockholm ha sjunkit med 6,5 procent i årstakt. Detta bygger man på statistik inhämtad från Booli Pro.

I februari får vi svaret

Viktigt att notera är att Nordeas analys bygger på ett begränsat antal försäljningar. December är nämligen den månad under året då antalet bostadsaffärer är som minst.

Statistik för bostadspriser i Sverige – Valueguards så kallade HOX-index – presenteras den 15 januari. Då får vi en indikation på om Nordeas analytiker har rätt om boprisutvecklingen i december. Om det är så att december månad utgör en vändpunkt för den negativa prisutvecklingen kan dock visa sig först vid en sammanvägning av statistiken för januari och februari.

Nya amorteringskravet kan ge en skjuts

Den 1 mars träder Finansinspektionens tuffare amorteringskrav i kraft. Det handlar då om att nya bostadsköpare som får en belåning på över 4,5 gånger bruttoinkomsten per år tvingas amortera extra. Den extra amorteringen är 1 procent ytterligare utöver de 1-2 procent som följer av det befintliga amorteringskravet som trädde i kraft i juni 2016.

Månaderna innan det första amorteringskravet började gälla 2016 ökade antalet bostadsaffärer kraftigt och även priserna följde med upp. Det var helt enkelt många som önskade få klart med sina bostadsaffärer innan de tuffare reglerna trädde i kraft. Det är möjligt att vi kommer att få se samma effekt i februari, och det skulle förmodligen ge en mindre eller större skjuts uppåt för bostadspriserna.

Effekten kan bli extra tydlig i Stockholm, som är det område i Sverige där flest bostadsköpare kommer att träffas av det nya amorteringskravet.

Boprisstatistik från Valueguard

Valueguards HOX-index visar tydligt på att boprisutvecklingen bromsade in ordentligt under hösten och att priserna för i princip alla typer av bostäder i hela landet sjönk under september-november. Störst har boprisfallet varit i Stockholm. Försäljningsstatistiken för september-november visar på en förändring på – 9,5 procent för bostadsrätter och – 9,0 procent för villor.

Den negativa utvecklingen för de tre månaderna har inneburit att förändringen i årstakt är – 6,0 procent för bostadsrätter i Stockholm. Det är den största procentuella förändringen på över ett decennium.

Källor: Expressen/Dina Pengar (länk), Valueguard (länk)