Var finns den bästa sparräntan?

pengar och procent

Det är flera år sedan vi såg en inflationsnivå I Sverige som vi ser idag. Vi har idag en inflation på nästan två procent. Detta gör det mycket viktigt att spara pengar på rätt sätt, och där du får hög sparränta. Ränta.com guidar dig här till rätt sparkonto och reder ut begreppen.

Inflationen gör valet viktigt

De flesta svenskar sparar idag på bankkonton. Detta är inte det sparsätt som ger dig bäst avkastning under en inflationsnivå som vi ser idag i Sverige. Som med så mycket annat så kan detta bero på att människor helt enkelt inte vet om det eller inte orkar flytta om sitt sparande. Oavsett anledning så tjänar du att istället börja spara i ett regelrätt sparkonto.

”Du förlorar två procent av ditt sparande om året om du sparar på ett konto med noll procent i ränta som storbankerna ofta har. Att de flesta väljer att behålla sitt sparande i storbanker beror på en kombination av lathet och okunskap”
– Christina Söderberg, sparekonom hos Compricer

Insättningsgarantin

Många tror att det enbart är storbankerna som har statlig insättningsgaranti. Detta innebär ett skydd för den som sätter in pengar där staten går in i händelse av konkurs och ersätter kunden med upp till 950 000 kronor. Då många sparkonton också ger dig statlig insättningsgaranti så är det därför likvärdigt med att spara i en storbank ur den synvinkeln.

Det finns dock några skillnader om du väljer ett sparkonto utan insättningsgaranti utöver ovanstående säkerhetsaspekt. Detta är framförallt att du får högre ränta på ett konto utan insättningsgaranti, vilket ger dig möjlighet till större avkastning. Givetvis innebär även det en aningen större risk i sig, att välja konto utan insättningsgaranti. I slutänden är det du som sparare som måste väga dessa för och nackdelar mot varann och bedöma vad som passar dig bäst.

Den bästa räntan

I nuläget så får du bäst ränta på ditt sparande om du väljer Santander Consumer Bank. Du får då 1,0 procent i ränta. Det du däremot måste vara medveten om är att det enbart gäller ett av Santanders två olika sorters konton. Det kontot som ger dig en procent i ränta är avsett för dig som vill spara större summor på lång sikt. Du behöver då ha ett sparkapital som överstiger 100 000 kronor för att få denna räntesats.

För dig som sparar mindre än 100 000 kronor så är räntan 0,75 procent hos Santander på deras andra konto. Om ditt sparkapital understiger detta på det förstnämnda kontot så faller räntan ned till noll procent, vilket är viktigt att veta om. Oavsett om du väljer Santander eller något annat sparkonto så är det en mycket bra idé att ha ditt sparande i ett sparkonto med ränta.

Rysslands ekonomi vänder

rysk ekonomi stiger

Utökade ekonomiska sanktioner mot det stora landet i öst har påverkat Rysslands ekonomi i stor utsträckning. Men i rak motsats till vad man trodde så visar trenden nu att ekonomin ser ut att vända i viss utsträckning. Vad beror detta på, och kan det vara en permanent vändning för Rysslands nationalekonomi?

Rysslandsfonderna som måttstock

Fram tills för bara en månad sedan så var det en kraftig nedgång på Rysslandsfonderna. Detta var en tydlig effekt av de sanktioner som västvärlden infört mot Ryssland. Effekterna såg ut att vara väldigt långsiktiga, och fram tills väldigt nyligen så stämde det. Carnegie Rysslandsfonds förvaltare Fredrik Colliander skrev tidigare i augusti om den ryska ekonomins nedgång.

”Förhoppningar om en starkare rysk ekonomi får nu skjutas på framtiden.”

Colliander poängterade då även att Ryssland inte har något att sätta emot västvärlden ur ett ekonomiskt perspektiv. Rysslandsfonderna låg då på -10 procent. Enligt Colliander och många andra så kommer inte tillväxten i Ryssland förbättras permanent förrän sanktionerna är hävda och relationen till väst förbättrats. Tillväxtmarknaden är positiv, men inte sensationellt bra med sina 1,5 till 2 procent.

Nu har alltså Rysslandsfonderna tvärvänt, och ligger nu på +10 procent. Colliander hävdar att detta kan ses som en enbart temporär förbättring, men det är utan tvekan positivt för Ryssland.

Oljepriset stiger

Ryssland är en mycket stor oljeleverantör, vilket gör att man snabbt kan tro att det höjda oljepriset är en del av orsaken till den förbättrade ekonomin. Detta är dock i sådana fall en felaktig bedömning, då de ryska oljebolagen inte gått så bra som man kan tro. Oljepriset behöver stiga avsevärt mycket mer för att det ska framkalla en positiv effekt för Ryssland.

Det som däremot gett Rysslands ekonomi en skjuts den senaste månaden är metallpriserna. Kinas metalpriser har stigit, vilket direkt gör att Ryssland ser positiva ekonomiska effekter av detta som en mycket stor handelspartner till Kina.

Även storbanken Sberbank har gått mycket bra senaste månaden. Många av de andra ryska bankerna går långt ifrån lika bra idag, och Sberbank med sin upprepning av 20 procents avkastning har en nästintill monopolistisk position i Ryssland. Detta gör att banken ger stark effekt i index och även i Rysslandsfonden.

Slutsatsen är att trots denna ökning i Rysslandsfonderna så är det ännu långt ifrån säkert att detta kommer hålla i sig. Enligt experter så kommer det ta flera år innan Rysslands ekonomi kan vända permanent. Det går hand i hand med den frostiga relationen med väst som måste tina upp för att sanktioner ska hävas och nationalekonomin förbättras långsiktigt. Värt att veta är också att Rysslands ekonomi av naturen ofta pendlar mellan positiv och negativ tillväxt.

En storbank flyr landet

Nordea kontor fasad

En av de svenska storbankerna, Nordea AB, har förra veckan beslutat att flytta sitt säte till Finland. Detta är resultatet av en 6 månader lång period där banken har analyserat och utrett alla faktorer som kan påverka en flytt till grannlandet Finland. Orsaken är i grund och botten att Nordea tjänar in stora pengar på att flytta huvudkontoret till Helsingfors. Något som väckt debatt och är enligt många ett oetiskt drag av den svenska storbanken. Här ger vi dig en snabb genomgång av situationen kring Nordea.

Bollen sattes i rullning

Redan i mars tidigare i år så började Nordea hota om att flytta sin verksamhet till Finland. Detta på grund av höjda resolutionsavgifter. Enligt Nordea själva så kommer de i och med flytten att tjäna över 1 miljard euro på flytten. Resolutionsavgifterna är inte det enda de kommer tjäna in på utan även insättningsgarantier och andra övergångsregler. I grund och botten handlar det om att avgifterna blir lägre för Nordea i Finland i jämförelse med Sverige.

Flytten, som är planerad att ta plats under andra halvåret under 2018, har väckt mycket debatt. Enligt Nordea själva så kommer inget att förändras ur kundens perspektiv. Flytten kommer ske via en omvänd gränsöverskridande fusion. Det betyder att Nordea Bank AB kommer införlivas i ett nybildat dotterbolag i Finland. Enligt Nordea Banks styrelseordförande Björn Wahlroos kommer Nordea att fortsätta bidra till den svenska ekonomin:

”Nordea fortsätter att vara en stor skattebetalare på alla sina fyra hemmamarknader”.

Statsministern deltar i kritikstormen

Beslutet att flytta Nordea till Finland har väckt en kritikstorm. Även Sveriges statsminister Stefan Lövén har riktat kritik mot storbanken, och påpekat att svenska skattebetalarna har räddat banken två gånger. Björn Wahlroos bemötte detta med att poängtera att det var Nordbanken, inte Nordea Bank, som fick hjälp under 90-talet och 2009.

Wahlroos har även sagt att Nordea är fullt medvetna om att beslutet om flytt är kontroversiellt och kan göra att banken förlorar offentliga och fackliga storkunder. Han påpekar att om de beslutar att göra detta så är det för att de anser att flytten har en samhällelig och politisk dimension, vilket Wahlroos tillbakavisar.

”All verksamhet på hemmamarknaderna i Norden förblir oförändrad, och ur ett kundperspektiv blir det inga förändringar i vår dagliga verksamhet”
– Pressmeddelande från Nordea den 6 september 2017

Börsen reagerar

Direkt efter beskedet om flytten så reagerade kursen. Lätta minus blev till tydliga plus, och kursreaktionen omedelbart efter beskedet blev nettopositiv med 2,5 procent. Detta höll inte i sig länge, men aktien slutade på 0,38 procent upp. Det betyder att Nordeas värde på börsen steg med hela 1,6 miljarder kronor. Handeln och antalet avslut i Nordea-aktier var mer än tredubbelt så stor när beskedet kom.

Konsekvenser för dig?

För dig som privatkund så kommer flytten inte påverka dina villkor eller dylikt enligt Nordea själva. De säger att det på sikt till och med kommer förbättra förhållandena för sina kunder. Vare sig du sparar i Nordea eller handlar med Nordea aktier så kan det dock vara bra att hålla sig uppdaterad om flytten en tid framöver. I dagsläget är det svårt att veta exakt vad som kan komma att förändras, vilket tiden får utvisa.

Något som tveklöst är en viktig aspekt i det här, som även väldigt många påpekat, är symbolvärdet i Nordea. Hur kommer det påverka Sveriges finansiella stabilitet när en av Europas största banker väljer att flytta från landet där den grundades?

Bostadsmarknaden svalnar

husfasad i stockholm

Ingen har missat den kokande bostadsmarknaden i vår huvudstad Stockholm. Under en lång tid har priserna och efterfrågan ökat till rekordhöga nivåer, både i innerstan och utanför tullarna. Nu kan man säga att Stockholm är den första platsen i Sverige där det blivit köparnas marknad, istället för säljarnas marknad som det är i resten av landet.

En överhettad marknad

Det är ännu för tidigt för att avgöra om detta är en vändning som kommer hålla i sig långsiktigt, men för stunden så är det verkligen köparnas marknad i Stockholm just nu. Bostadsmarknaden har länge varit väldigt het, och som köpare har man ofta fått finna sig i skenande budgivningar och mycket snabba affärer. Det som nu skett är alltså att den överhettade marknaden svalnat av. Det påverkas även av att många köpare har svårare att ordna finansiering av bostadsköp. Kravet på amortering som nu slagit igenom är den främsta anledningen till just denna aspekt.

Blixtsnabba affärer har avstannat

Något som kännetecknat bostadsmarknaden i Stockholm under lång tid är framförallt de rekordhöga priserna. Det som även varit ett signum är de blixtsnabba affärerna. Det var inte alls ovanligt att objekt kunde säljas på kortare tid än några dagar tidigare. Nu kan det i många fall ta upp till flera veckor innan ett objekt har sålts.

Något som också varit ett problem i mångas ögon på bostadsmarknaden är förekomsten av lockpriser. Detta innebär att säljare lägger ut sina objekt till försäljning med ett mycket lågt pris för att locka potentiella köpare till visningar och budgivning. Lockpriser är enligt lag inte tillåtet, men när det gäller hus och bostäder kan det vara mycket svårt att påvisa att det just är frågan om lockpriser. Men även detta har till viss del avtagit på marknaden i Stockholmsområdet senaste tiden.

Missnöjda säljare

En av de absolut mest intressanta faktorerna i den svalnande bostadsmarknaden kan anses vara missnöjda säljare. Fler och fler objekt säljs till mindre summor än säljarna förväntat sig, vilket gett upphov till ett utbrett missnöje. Det är mycket logiskt men även en god indikator på att efterfrågan till viss del minskat, eller rättare sagt det extremt stora behovet av snabba köp när det gäller bostäder har minskat.

Slutsats

Det är fortfarande svårt att veta om denna trend kommer hålla i sig eller om det bara är en temporär förändring vi ser i Stockholmsområdet. Dagens situation på bostadsmarknaden hör alltså inte enbart ihop med förändringar av bolåneränta och dylikt, utan till väldigt stor del beroende på den mänskliga faktorn. Hur mycket det än byggs runt om i landet och hur mycket det än förändras i den nationella ekonomin så kommer det i slutänden alltid vara en sak som styr marknaden, och det är just vi människor.

Priserna i huvudstaden slår rekord – Stockholmarna flyr

Priser i Stockholm nytt rekord

Bostadspriserna i Stockholm når ständigt nya rekord. Bostadsrätter i innerstan ligger nu i genomsnitt på ca 94 000 kr per kvadratmeter. Över dubbelt så mycket som Berlin där priserna ligger på 45 000 kr per kvadratmeter, vilket är nivån Stockholm låg på för 10 år sedan. Tidiga köpare har  Kostnaderna för att bo i centrala staden har nått sådana nivåer att till och med de rikare flyttar till grönare och billigare betesmarker.

Tjäna för att bo eller tjäna på att bo?

Stockholmspriserna är nått sådana nivåer att om du vill köpa en bostadsrätt i centrala staden måste du vara redo på att diskutera en lönehöjning. Flera banker som bland annat SEB och Swedbank låter låntagare låna upp till fem gånger inkomsten. Kombinerat de skyhöga priserna och bolånetaket som kräver att du har en minsta kontantinsats på 15% leder till rekordhöga lån. Lån som är väldigt svåra att ta. Ett etta på 35 kvadratmeter i centrala Stockholm kostar cirka 3 490 000 kr. Ett lån med 15% kontantinsats, 2 966 500 kr, kräver en månadsinkomst på hela 49 000 kr. För varje rum du vill lägga till i din bostad kräver i snitt 15 000 mer i månadslön för att kunna ta ett lån.

Det är alltså inte förvånande att allt fler flyttar ur innerstaden, även de med mycket pengar. En kvadratmeter i Östermalm ligger just nu på hissnande 200 000 kr. En summa som få har mage att betala. Många väljer då att flytta till det något billigare Lidingö där en villa på 180 kvadrat ligger på ynka 10 miljoner istället för 15-18 miljoner.

Köpte du en bostad i Stockholm för 10 år sedan kan man dock lugnt säga att det var en bra affär. Räknat på prisskillnaderna mellan nu och då har en bostadsägare tjänar storkovan på dessa 10 år. Den som köpte en bostad i Stockholm på 100 kvadratmeter år 2006 har i princip kunnat tjäna upp till 1200 kr per dag, bara av att bo.

Skrämmande bostadsbubbla

Den ständiga stigningen av bostadspriser har gett bostadsägare en känsla av rikedom då deras bostäder blir allt mer värdefulla. En känsla som är falsk enligt Stockholmsbörsens vd Lauri Rosendahl, som varnar för en bostadsbubbla som kan hota den stabila tillväxt som just nu driver de globala börserna.

”[…] Om vi skulle få en extern chock i ekonomin är risken att den spiralen i stället byts mot en nedgång”

Rosendahl varnar för att om en extern chock tvingar räntorna att stiga, kombinerat med en höjd arbetslöshet, leder till att många har svårt att klara bolånen och bli tvungna till att sälja. Han refererar till recessionen under 90-talet som exempel på hur illa det kan gå om vi hamnar i en liknande negativ spiral. Där det är främst privatpersoner som drabbas när en bostadsbubbla brister.