Enkla tips för en bättre ekonomi 2018

Att utvärdera varje avslutat år ekonomiskt och se vad som fungerade bra och vad som fungerade mindre bra är alltid en bra övning. Förutsatt att man tar steg för att åtgärda bristerna har man då alla förutsättningar att göra nästa år (ännu) bättre. Att lägga någon eller några timmar på en utvärdering och en plan för det kommande året är alltså väl investerad tid. Här är några ledord att använda när du planerar för 2018.

Prioriteringar

Hur ser prioriteringarna ut för dig och din familj för 2018? Det är prioriteringarna som alltid måste ligga i grunden för alla beslut, och om du ser till att formulera dem så exakt det bara går ökar dina chanser att lyckas bra med ekonomin under året.

Att prioritera i ekonomi handlar om att bestämma vad som är viktigast. Är det att spara till sommarsemestern som är nummer ett för året? Eller bör du prioritera en badrumsrenovering? Vill du/ni börja investera eller betala av på olika lån som tickar med hög ränta? Vill du prioritera ledighet med barnen under året eller ska du ta i extra på jobbet för att få en skjuts i karriären?

Bostad och bil

Vart bostadsmarknaden är på väg är alltid svårt att sia om. Just nu finns farhågor om ett ras, men samtidigt är bostadsbristen ett reellt faktum som kan fungera som en effektiv broms.

Under 2018 kommer ett nytt amorteringskrav att träda ikraft. Det handlar om en skärpning med ett krav på ytterligare en procentenhet i amortering per år för lån som överstiger 4,5 gånger låntagarnas årsinkomst. Söker du ny bostad kan det alltså vara klokt att göra en affär innan reglerna slår in, vilket sker den 1 mars.

När det gäller räntan, och mer specifikt om du ska binda eller ha rörlig ränta, är det en fråga du bör fundera närmare på. Bolåneräntorna kommer inte att börja stiga än på ett tag, men om du vill ha mer förutsägbara boendekostnader kan du med fördel binda inom kort. När du har tagit ditt beslut, se till att du gör allt du kan för att pruta på räntan. Bankerna har en stor marginal för sina bolån vilket gör att prutmånen är rejäl.

En annan ny lagstiftning som verkligen påverkar oss konsumenter är de nya reglerna om bonus/malus för nya personbilar. Lite kort kommer bränsletörstiga bilar att straffbeskattas efter den 1 juli medan den som köper en miljövänlig bil i stället kan få en bonus på upp till 60 000 kr.

Spara mer pengar

Förmodligen rinner det iväg en hel del pengar från dina konton varje månad i form av löpande utgifter för abonnemang och liknande. Här finns mycket pengar att spara.

Ett första steg är att kartlägga utgifterna för abonnemang, prenumerationer och andra liknande tjänster. Du kan bli förvånad över hur många olika poster det handlar om och vad totalsumman blir! I nästa steg utgår du från dina prioriteringar och ser vilka abonnemang och liknande tjänster som du ska/bör ha kvar.

Ett annat sätt att spara pengar är att göra en översyn av lån och försäkringsskydd och helt enkelt se till att minska kostnaderna för dem. För lån finns goda möjligheter att genom att jämföra långivare eller använda en lånförmedlare få ner räntekostnaderna.

Tjäna mer pengar

Alla önskar väl tjäna mer pengar. Många är dock fast i tanken att det i princip endast är genom det vanliga jobbet som inkomsterna kan komma. Faktum är att det finns många möjligheter att få extrainkomster. Ett tips är att göra sig av med saker man inte behöver. Ett annat tips är att använda färdigheter inom exempelvis sport eller musik för att tjäna extra pengar. Kanske har du även möjligheten att jobba lite extra på din arbetsplats? Kanske kan 2018 bli året då du bygger en verksamhet kring ett intresse eller en hobby?

P2P-låneföretagen växer snabbt

Fintech är en bransch som verkligen går som tåget just nu. Det handlar om företag som tar fram innovativa lösningar inom sparande, lån, investeringar och så vidare som både förenklar privatekonomi och gör det billigare för konsumenterna. En av de hetaste nischerna inom fintech just nu är crowdlending.

Vad det handlar om är att privatpersoner lånar ut till andra privatpersoner. Själva fintech-bolaget fungerar som en marknadsplats som möjliggör att säljare (långivare) och köpare (låntagare) kan mötas.

Det finns idag en handfull aktörer som erbjuder en sådan här tjänst för crowdlending eller P2P-lån. Tre av de största är Sparlån, Lendify och Savelend. Enligt egna siffror och officiella siffror från branschen växer dessa aktörer mycket fort, faktiskt så fort att de pengar privatpersoner skjuter till inte räcker för att möta efterfrågan på lån. För att kunna möta efterfrågan och dessutom för att kunna expandera har två av P2P-långivarna på senare tid fyllt på kassan rejält med nya pengar. Här berättar vi lite kort om kapitaltillskotten och vad de olika aktörerna kan erbjuda både den som vill låna och den som vill låna ut.

Sparlån fyller på med 20 miljoner

Sparlån har precis tagit in 20 miljoner kronor i en runda för att utöka verksamheten. Det handlar inte specifikt om att få in mer pengar att låna ut, utan mer om att kunna utveckla företagets produkter och anställa fler personer.

Hos Sparlån kan alla som är i behov av ett privatlån låna upp till 300 000 kr utan säkerhet. Lånet löper på mellan sex månader och tio år och räntan sätts individuellt. Reglerna för kreditbedömningen är tuffare än genomsnittet för privatlån och lägsta ålder är 20 år.

Räntan hos Sparlån är, enligt egen uppgift, i genomsnitt 1,8% bättre än vad som kan erbjudas på motsvarande lån hos traditionella långivare. För den som investerar är den genomsnittliga avkastningen 8,5%.

Lendify tar in 300 miljoner i obligationslån

Lendify var först ut med P2P-utlåning för privatlån. Bolaget är också det som växer snabbast och utlåningen har verkligen accelererat under 2017. I början av 2017 upptäckte bolaget att efterfrågan var klart högre än utbudet och därför bestämde man sig i maj för att ta in 200 miljoner i obligationslån. I oktober tog man sedan in ytterligare 100 miljoner. Lendify har under året också tagit in ett betydande belopp i riskkapital för att stärka driften av själva företaget.

Lendify erbjuder lån på mellan 20 000 – 500 000 kr som lånas ut i mellan 1-10 år. Man presenterar inte någon genomsnittlig uppgift på hur mycket en låntagare kan tjäna på att välja Lendify framför andra typer av långivare, men vi kan räkna med att snitträntorna är relativt generösa. Den som lånar ut via Lendify får amorteringar och ränteinbetalningar utbetalda löpande, och avkastningen beräknas efter olika löptider.

För den som lånar ut pengar på längre tid – upp till 10 år – är den förväntade årliga avkastningen omkring 8%. Om den längsta löptiden är 5 år är förväntad avkastning ungefär 5% per år. Med en smart och automatisk återinvesteringsfunktion kan en investerare hos Lendify få en automatisk ränta på ränta-funktion på sina insatta medel.

Observera: Alla investeringar är förenade med risk. Historiskt sett är kreditförlusterna på privatlån i Sverige låga, men det finns inga garantier och ovan siffror om förväntad avkastning är högst preliminära.

Problemet med stora bostadslån – enkelt förklarat

Att många svenskar har stora bolån är vida känt. Faktum är att det finns mycket som tyder på att vi svenskar är de högst belånade i världen. Från regeringen och dess myndigheter, med Finansinspektionen som främsta aktör, samt Riksbanken, framhålls om och om igen att den höga belåningen är ett reellt problem för samhället i stort. Medierna är sedan inte sena med att fånga upp uttalanden och presentera dem med de mest alarmistiska förtecken.

Men, vad är egentligen problemet med en hög belåning på grund av bostadsköp? Det ska vi reda ut här. Först tittar vi på bakgrunden till problemet och sedan tittar vi på eventuella konsekvenser.

Dyrare bostäder ger större lån

Grunden till att bostadslånen blir större är att bostäderna har blivit dyrare varje år under en lång period. Eftersom inkomsterna inte har haft samma utveckling har det inneburit att bostadsköparna har tvingats ta större och större bolån. Detta är en process som accelererar för varje år som bostäderna ökar i pris och nya bolånetagare kommer in på bostadsmarknaden. Det är både de faktiska lånebeloppen och belåningsgraden som ökar successivt.

Skulderna i procent av den disponibla inkomsten

Med den på vissa håll skenande prisutvecklingen har hushållens skulder i procent av den disponibla inkomsten (netto) ökat med omkring 100% på bara omkring två decennier. Fram till 1996 var den disponibla inkomsten och skuldbördan ungefär densamma. Sedan dess har skulderna ökat i rask takt och numera är skuldsättningen omkring 1,8 gånger den disponibla inkomsten.

Högre inflation ger högre räntor

Att ”lånefesten”, som vissa experter benämner den senaste tidens eskalerande utlåning till bostadsköp, har varit så het de senaste åren beror i mångt och mycket på de mycket låga räntorna. Det har helt enkelt, och är fortfarande, varit mycket billigt att låna. Ett bolån på exempelvis tre miljoner kostar idag omkring 1,50% (rörlig ränta) per år och det motsvarar inte mer än 45 000 kr per år eller 3750 kr i månaden. Det är ett belopp som inte gör särskilt stor skillnad för majoriteten av bolånetagarna.

Att räntan är låg beror på att Riksbanken vill stimulera ekonomin och få inflationen att ta fart. Om inflationen tar fart kommer Riksbanken dock ofrånkomligen att höja räntan och det får till följd att även bolåneräntorna höjs. När räntorna höjs blir det mindre attraktivt och framför allt dyrare att låna och risken är då att bostadspriserna sjunker.

Höga rörliga räntor på stora lån

Skulle bostadspriserna falla generellt kan de som har rörliga räntor på stora bolån få problem. För det första blir det givetvis dyrare att bo. För det andra kan banken komma att kräva ytterligare åtaganden för de bolån som ses som mest riskfyllda. Konsekvenserna kan i särskilt allvarliga fall bli att man inte kan bo kvar utan måste flytta till en mindre och billigare bostad alternativt att banken tar över bostaden.

Det stora problemet

Att en del bolånetagare drabbas av mer akuta problem på grund av att räntorna går upp och värdet på bostaden går ned är inte direkt ett samhällsproblem. Faller värdet på bostäder generellt uppstår dock ett problem som får följdverkningar i samhället som helhet.

Om priserna sjunker kommer många att vilja dra ner på konsumtionen. Det är en psykologisk effekt som är helt naturlig. Om många avstår från att konsumera både stort och smått kommer företagen att tjäna mindre pengar och risken är då stor att arbetslösheten ökar. Detta leder i sin tur till ännu mindre konsumtion, vilket kan föra Sverige in i en lågkonjunktur.

Avanza börjar erbjuda bolån

Nätmäklaren Nordnet har erbjudit bolån till kunder sedan ett par år tillbaka. Förutsättningen för att kunna låna till bostadsköp via den här nätmäklaren är emellertid att man har ett ganska stort sammanlagt sparande på depå eller på andra konton hos sajten. För den produkt som rullas ut hos Avanza i dagarna finns inte samma krav på samlat sparande. På Avanza har alla kunder möjlighet att teckna bolån. I skrivande stund är möjligheten att teckna det nya bolånet emellertid begränsat. Under en viss tid är det endast de som tidigare har anmält intresse som har möjlighet att ansöka.

Bolån+ från 1,29% i rörlig ränta

Avanzas bolåneprodukt går under namnet Bolån+. Lånet marknadsförs under parollen ”billigare, bättre, enklare” och idén är att lånet ska vara ett smartare alternativ till vanliga bolån hos storbanker och bolåneinstitut.

Billigare
Den rörliga bolåneräntan på Bolån+ är i skrivande stund 1,29%. Det är en räntesats som vida understiger de snitträntor som storbankerna och bolåneinstituten erbjuder för tillfället (snitträntor för oktober). Bolån+ är dessutom ett billigare val även för bindningstiderna 3, 5 respektive 10 år.

Samtidigt ska sägas att kraven för att få en ansökan beviljad hos Avanza är lite tuffare än vad de är hos övriga aktörer. Det handlar framför allt om att det inte går att låna till mer än 60% av köpeskillingen eller marknadsvärdet. På så sätt kan man säga att Bolån+ är billigt, men endast om man har råd att betala en större kontantinsats.

Bättre
Att ange ett visst ”bolån” som bättre än ett annat är givetvis lite problematiskt. Som bolånetagare lånar man ju pengar och det kan inte finnas någon kvalitetsskillnad i pengar från olika aktörer. Vad Avanza verkar mena är att det inte finns några extra krav för att man ska kunna få den mest fördelaktiga räntan just nu. Det krävs inget minsta sammanlagt sparande och det finns heller inte några så kallade helkundskrav.

Enklare
Vad Avanza menar med ”enklare” är att alla får exakt samma ränta. Det finns inget behov av att lägga tid och energi på att pruta, utan räntan på varje beviljat lån blir 1,29% för rörliga lån.

Superlån för Private Banking-kunder

Avanza är emellertid ingen komplett nybörjare på bolån. Bankens Private Banking-kunder har under flera år kunnat ta del av erbjudanden om bolån till mycket fördelaktiga räntor. Förutsättningarna för att man ska kunna bli beviljad det så kallade Superbolånet är att det samlade värdet av kapitalet i banken är minst tre miljoner kronor, att lånebeloppet är på mellan 1 – 10 miljoner och att belåningen inte överstiger 50%. För tillfället är utlåningsvolymen för detta erbjudande slut vilket gör att Avanza inte kan bevilja Superbolånet.

En satsning i samarbete med Stabelo

Det är inte Avanza Bank som är långivaren i låneavtalet. I stället är låntagarens motpart en aktör som heter Stabelo AB. Detta är ett nystartat bolag som har som enda verksamhet att erbjuda bolån, detta som ett bolag med tillstånd från Finansinspektionen enligt den nya lagen om verksamhet inom bostadskrediter.

Stabelos metod för upplåning är lite intressant. De pengar man lånar ut kommer nämligen från en så kallad bolånefond som kapitaliseras via tillskott från bland annat försäkringsbolag och pensionsbolag. I många andra länder i Europa är bolånefonder vanliga, men i Sverige har de fram tills nu inte varit aktuella över huvud taget.

Bolånen är en guldgruva för bankerna

När du betalar räntorna på dina bolån, vet du hur mycket som går rakt in i bankernas kassor, det vill säga vad som blir vinst efter att kostnaderna för långivningen är täckta? Tvärtom vad man kan tro i dagens situation med extremt låga räntenivåer tjänar bolåneföretagen mycket stora pengar på bolån. Den så kallade räntemarginalen är faktiskt rekordhög i ett historiskt perspektiv.

Billigt för bankerna att låna

Ett bolåneföretag, såsom exempelvis storbanker som Nordea och Swedbank, använder egentligen inte egna pengar vid utlåning till bostadsfinansiering. I stället lånar bolåneföretagen upp de medel som krävs från bland annat Riksbanken. Med extremlåga räntenivåer överlag är det i princip gratis för bankerna att låna.

Samtidigt är det naturligtvis så att bolåneföretagen har kostnader för långivningen. Det handlar till exempel om de kostnader som är kopplade till krav på likviditetsreserv, kostnader för administration och skatt samt kostnader för kreditförluster. Totalt sett är dessa kostnader emellertid i princip försumbara i sammanhanget.

Enligt Finansinspektionen är bolåneföretagens vinstmarginal på bolån omkring 1,73 procent (siffror från det tredje kvartalet i år). För varje 1000 kr som lånas ut tjänar bolåneföretagen alltså 17,30 kr. Det är en rekordhög marginal och kurvan pekat brant uppåt. För att sätta denna marginal i perspektiv kan nämnas att den genomsnittliga vinstmarginalen vid och efter finanskrisen 2007-2009 vid vissa tidpunkter var så låg som 0,20 procent.

Bolåneföretagens vinstmarginaler på bolåneräntor har ökat successivt i takt med att Riksbanken har sänkt räntan de senaste åren och även om räntorna på såväl rörliga tre månaders lån som bundna lån kan upplevas som mycket låga historiskt sett gör bankerna alltså rekordvinster.

Allt över 0,50% ger ren vinst för bankerna

Enligt en beräkning som SVT Nyheter har gjort innebär den genomsnittliga vinstmarginalen att bolåneföretagen gör vinst på alla lån som löper med en ränta som överstiger 0,50%, vilket torde vara precis alla bolån. Även den som lyckas mycket bra i sin förhandling med banken och erbjuds en ränta på bara strax över 1 procent är alltså en mycket bra kund.

Exempel: Så här mycket tjänar banken
Du lånar två miljoner kronor till finansiering av ett bostadsköp. I förhandlingen med banken lyckas du få en ränta på 1,50% på hela bolånet. Med marginalen på 1% (skillnaden mellan din faktiska bolåneränta och den räntesats där bankens netto blir 0 kr) blir bankens vinst omkring 20 000 kr per år eller omkring 1660 kr per månad.

Pruta och byt bank

När bankerna nu har en rekordhög marginal på sina bolån finns alla möjligheter för den som redan har bolån eller är i processen att köpa en bostad att pruta på de räntenivåer som bolåneföretagen erbjuder. Som sagt gör bolåneföretagen alltså vinst på alla bolån med en ränta som överstiger 0,50% och det är något man ska utnyttja.

Det finns också all anledning att jämföra banker och eventuellt ställa erbjudanden mot varandra. Om ett visst bolåneföretag inte erbjuder möjligheten att pruta finns åtminstone en handfull andra aktörer att vända sig till. Ett givet tips är att ta kontakt med flera banker och begära erbjudanden från respektive aktör för att sedan helt enkelt välja det erbjudande som kostar minst i ränta varje månad. För denna övning kan det vara klokt att välja bort de fyra storbankerna. Det finns nämligen indikationer på att de överlag är mindre intresserade av att få nya kunder över huvud taget. På förstasidan här på sajten Ränta.com finner du en sammanställning av de största bolåneföretagen i Sverige idag.

Källor: SVT, Finansinspektionen (Bankernas marginaler på bolån)

Prova investeringar i aktier med SprinkleBit

Tycker du att aktiehandel känns intressant, men samtidigt svårt och kanske väl riskfyllt? Det är många som känner så, och det är för dem som appen SprinkleBit har utvecklats. SprinkleBit är en satsning från bolaget med samma namn tillsammans med Swedbank. Det krävs dock inte att man har något konto på just Swedbank för att man ska kunna ta del av appen.

En aktiesimulator i handen

SprinkleBit marknadsförs som en aktiesimulator för dig som är ”helt grön på aktier”. Idén är att appen ska användas som en övningsplattform för aktiehandel. Konceptet liknar intill förväxling riktig aktiehandel men du handlar med SprinkleBucks, inte riktiga pengar, och aktierna du handlar med dina SprinkleBucks är fiktiva motsvarigheter till riktiga aktier på börser runt om i världen.

Du kommer enkelt igång med appen. Du börjar med att skapa ett konto. Sedan får du omedelbart 5000 SprinkleBucks att använda för att göra köp. 1 SprinkleBuck är detsamma som 1 kr, vilket gör det ganska enkelt att se hur dina investeringar utvecklar sig. Precis som i verkliga världen får du betala courtage, 8 SprinkleBucks närmare bestämt. Väljer du att skriva en rad och motivera en investering för de andra användarna slopas emellertid courtaget.

Följ och kopiera andras affärer

SprinkleBit har många sociala funktioner. Till exempel kan du följa andra användare för att se hur de gör sina investeringar och hur de motiverar sina köp respektive försäljningar. De senaste transaktionerna och inläggen från dem du följer visas i ett aktivitetsflöde och du har också ett antal topplistor att kika närmare på. Givetvis har du själv en egen profil där dina investeringar och transaktioner visas. I appen finns även en chatt som är öppen för alla användare.

Aktieskola och nyheter

SprinkleBit skulle kunna vara en renodlad social investeringsplattform där det är själva transaktionerna och kommentarerna kring dem som är i absolut fokus. Emellertid har utvecklarna också sett till att addera både en aktieskola och ett generöst flöde av nyheter och analyser.

Aktieskolan är en produkt signerad Swedbank. Den är ganska basal till sin karaktär och den vänder sig därmed i princip till dem som verkligen är ”helt gröna” när det handlar om investeringar i aktier. I aktieskolan, som för övrigt är en komprimerad kopia av den tjänst som Swedbank har på sin webbplats, får du en kortkurs i vad aktier är, vad en börs är, hur ett köp/en försäljning går till, hur man bör tänka kring riskspridning och så vidare.

För både iOS och Android

Appen Sprinklebit finns tillgänglig för både iOS och Android. Om du har en iOS-enhet, det vill säga en iPhone eller en iPad, ska du gå in på App Store i din enhet och söka efter appen. Den är givetvis gratis att ladda ner. Har du istället en Android-enhet (smartphone eller surfplatta) ska du gå till Google Play och där ladda ner appen.

Appen kostar som sagt inget att ladda ner och använda. Det finns emellertid en möjlighet att köpa en prenumeration på premiumfunktioner. Vi har dock svårt att se värdet i de funktioner som ingår i SprinkleBit Premium varför vi inte kan rekommendera detta tillägg.

Läs mer om Swedbank och SprinkleBits satsning här.

Nu är Apple Pay här – betala kontaktlöst med iPhone

apple pay

Samsung lanserade i april i år en kontaktlös betalningslösning och nu är det dags för Apple att göra entré på denna nya marknad. Med Apple Pay, som lanserades i Sverige den 24 oktober, är det möjligt att betala i kassan med både iPhone och Apple Watch utan att behöva ta fram kort eller kontanter. Vid lanseringen har betallösningen stöd för Visa, MasterCard och iZettle. Den enda storbanken som är ansluten för tillfället är Nordea, men fler banker kommer garanterat att ansluta sig inom kort. För Samsung Pay är nämligen alla de fyra storbankerna samt ICA banken anslutna till systemet och det vore märkligt om bankerna skulle ha en annan strategi för Apple Pay.

Kontaktlösa betalningar

Apple Pay möjliggör kontaktlösa betalningar för en ökad säkerhet och en ökad smidighet. Säkerheten ökar genom att betalningen är kontaktlös (utan kort) samt genom att det inte finns någon kod att slå in. Ett kort kan komma på avvägar och koder kan glömmas bort, men med Apple Pay är ett finger på knappen för touch-ID allt som krävs för att godkänna en betalning. Detta ger också automatiskt en ökad enkelhet och smidighet. Det enda man behöver ha med sig när man ska handla är sin iPhone (eller Apple Watch).

Ett alternativ till bankID?

Det finns all anledning att tro att Apple Pay också kan ha en funktion som liknar den som bank-ID ger. Apples betalningslösning bygger på en mycket hög säkerhet och det är inte otroligt att vi i framtiden kommer att kunna använda en iPhone för att legitimera oss på olika sätt. Förmodligen sker det emellertid inte förrän Apples ansiktsigenkänningsteknik blir mer förfinad.

De tänkbara användningsområdena för Apple Pay som metod för legitimering är naturligtvis många. Om funktionen får en säkerhet på samma nivå som bank-ID kan man tänka sig att tjänsten kan användas för att ansöka om lån, öppna sparande, göra aktieaffärer, skapa inloggningar på olika webbutiker och tjänster på nätet, signera betalningar och överföringar i internetbanken och så vidare.

Så här betalar du med Apple Pay

För att kunna använda Apple Pay måste du idag ha ett konto hos Nordea samt något av bankens VISA-kort eller MasterCard. Det behöver inte handla om ett kreditkort, utan tjänsten har stöd även för Electron och Nordea Debit. I tillägg kan du endast använda Apple Pay vid terminaler som är märkta med den speciella symbolen samt i webbutiker som har stöd för tjänsten.

Om du har en iPhone betalar du kontaktlöst i kassan i fysiska butiker genom att hålla ett finger på knappen för touch-ID samtidigt som du håller telefonen nära terminalen. När betalningen har gått igenom får du ett meddelande direkt på skärmen.

Om du handlar online ska du välja Apple Pay som alternativ i kassan. Du identifierar dig och legitimerar dig sedan med knappen för touch-ID.

Apple Pay fungerar givetvis också som betalningsmetod för Apples egna produkter och de appar som man säljer i App Store. Betalning för en produkt, en tjänst eller en app sker på samma sätt med touch-ID.

Skydda dig på nätet – 5 tips

skydda dig på nätet

Det är idag svårt att ens tänka sig en vardag utan internet. Vi är ständigt uppkopplade via mobiltelefonen i fickan eller väskan, vi gör alla bankaffärer via internet och en stor del av den underhållning vi tar del av sker online.

Att leva digitalt innebär risker. Data kan avlyssnas och känsliga uppgifter kan stjälas. Det blir allt vanligare med internetbedrägerier och identitetsstölder. Det gäller att vara försiktig på nätet, men hur exakt ska man gå tillväga för att minska risken att drabbas av problem? Här är fem konkreta tips som vi hoppas kan vara till nytta!

1. Byt lösenord då och då

Hur många gånger har du egentligen bytt lösenord för exempelvis ditt e-postkonto? Generellt är vi mycket dåliga på att byta lösenord, och det är något som kan orsaka stora problem. Det är viktigt att dels byta med jämna mellanrum, dels ange lösenord som är svåra att knäcka. Majoriteten av olika tjänster på internet uppmanar oss att komma på mer avancerade och svåra lösenord och det är en uppmaning du bör följa.

Tips: Sätt av en halvtimme en gång i månaden för att byta lösenord för e-post, Facebook och andra konton. För att underlätta både proceduren i sig och att komma ihåg lösenorden, kan du använda dig av keyring-funktioner i molnet (till exempel iCloud) eller i din webbläsare.

2. Svara inte på ”fantastiska” erbjudanden

Du får förmodligen då och då meddelanden till din e-postadress med helt ”fantastiska” erbjudanden av olika slag. Det kan till exempel handla om att du måste sätta in en summa pengar för att få ut ett betydligt större belopp (som i fallet med de ökända Nigeria-breven). Förmodligen har du också träffat på mail med avsändare som vill betala ut pengar till dig av någon anledning, till exempel för att du tydligen har vunnit något slags lotteri. I 100% av fallen är dessa mail utskickade i syfte att begå bedrägerier och du ska absolut inte följa någon av instruktionerna i dem.

3. Var försiktig med din kommunikation på Facebook

Du bör vara försiktig med vilken information om dig själv som du delar på Facebook och vilka personer som kan se den. Om du inte har bekantat dig med sekretessinställningarna för ditt konto bör du göra det snarast. Ställ in att endast dina vänner kan se din information och det du delar.

På Facebook gäller det att också vara försiktig med vilka du godkänner som vänner. En person som anger att han eller hon vill bli din vän kan vara en bedragare som vill få tag på din personinformation eller be dig om pengar på olika sätt. Många identitetsstölder har startat med en enkel vänförfrågan på Facebook.

4. Var försiktig med vad du kommunicerar på nätet

När man kommunicerar via en skärm istället för öga mot öga är det lätt hänt att man släpper på integriteten och är allmänt oförsiktig med vad man kommunicerar. Det är något du bör vara mycket uppmärksam på. Om möjligt ska du vara mer försiktig med att lämna ut uppgifter om dig själv och ditt liv på nätet än vad du är i verkliga livet. På så sätt kan du undvika att känslig information kommer i orätta händer.

5. Ta hjälp av banken och polisen

Banken står på din sida när det gäller bedrägerier, detta av två enkla (och krassa) anledningar. För det första vill banken att du uppfattar den som en pålitlig partner. För det andra vill banken inte ha negativ publicitet. Kontakta banken omedelbart om du tror att du har blivit utsatt för ett bedrägeri eller om det finns risk för det (till exempel om du har lämnat ut dina kortuppgifter). Du kan också kontakta banken för att få råd om olika investeringar och erbjudanden som du får via e-post.

Om du blir utsatt för bedrägeri ska du givetvis också kontakta polisen och göra en polisanmälan. Chansen att polisen genom utredning lyckas lösa fallet är liten, men polisanmälan i sig är ett krav för att du ska kunna gå vidare med olika krav (till exempel mot ett kreditkortsföretag).

Låt privatekonomin avgöra valet mellan rörligt och bundet

bundet eller rörligt

Vad som är det bästa alternativet för bolån – rörligt eller bundet – är en av de eviga frågorna. Den är dock kanske ännu mer aktuell just nu när det råder stor osäkerhet om hur räntorna kommer att utvecklas de kommande åren. Så, vad är det bästa alternativet just idag? Svaret är inte helt enkelt och det är viktigare än någonsin att ta en ordentlig titt på den egna ekonomin innan man tar ett beslut. Det är trots allt möjligheten att kunna betala de löpande räntorna och amorteringarna som är det mest centrala.

Har du en svag ekonomi med små marginaler?

Boräntorna bottnade för ett par månader sedan, och om inget mycket oförutsett inträffar kommer de att höjas sakta men säkert successivt de kommande kvartalen och åren. Inflationssiffrorna och inflationsförväntningarna stiger och det börjar bli dags för Riksbanken att påbörja höjningar av reporäntan. Det kommer inom kort att bli dyrare att bo, och om det finns inga tvivel.

Om du redan idag har små marginaler i ekonomin, kan det vara en god idé att binda räntan idag. Detta tips gäller även om inkomsterna i hushållet är blygsamma i förhållande till bostadens värde. För att minska risken att få väsentligt högre boendekostnader de kommande åren kan ett tips vara att binda åtminstone delar av bolånet på tre eller fem år. Särskilt treårsräntorna är historiskt sett mycket billiga i dagsläget.

Du behöver dock inte ha en svag ekonomi för att fundera på att binda boräntorna. Att binda kan också vara ett sätt att få mer sinnesro i vardagen. Det är många som är oroliga för vad som kommer att ske med räntorna, men med bundna räntor vet du exakt vad du ska betala varje månad och kan planera efter det.

Har du en god ekonomi?

Om du har en god ekonomi, med åtminstone hyggliga inkomster och en hanterbar skuldsättning, finns inte samma brådska med att binda bolånen. Istället kan du med fördel låta lånet, eller delar av det, vara rörligt för att kunna göra extra amorteringar. Att göra extra amorteringar på bundna lån är långt ifrån lika fördelaktigt, eftersom det finns en risk att bolåneföretaget debiterar ränteskillnadsersättning.

De extra amorteringarna gör att skulden hela tiden minskar och att räntekostnaderna också gör det. När räntorna börjar ticka uppåt finns risken att de rörliga lånen kommer att kosta betydligt mer än bundna lån (om de binds på dagens låga räntenivåer), men de extra amorteringarna kan kompensera för detta.

Tumregler svag/stark ekonomi

Om du idag har svårt att betala räntor och amorteringar löpande är du i en situation då din ekonomi inte kan sägas vara annat än svag. Kan du å andra sidan med lätthet betala både räntor, amorteringar och dessutom en extraamortering per månad eller kvartal är din ekonomi stark. De flesta hushåll hamnar givetvis mitt emellan dessa två ytterligheter och hur ska man göra för att få en bild av om ekonomin är svag eller stark, och om det är bäst att ha bundna eller rörliga lån?

Swedbank har tagit fram ett par tumregler som du kan använda som grund för ditt beslut.

Hur stor är hushållets buffert?
Mindre än tre månadslöner – tecken på svag ekonomi
Mer än tre månadslöner – tecken på stark(are) ekonomi

Finns utrymme att spara minst 10% av lönen per månad?
Om nej – indikation på svag ekonomi
Om ja – indikation på stark ekonomi

Kan du/ni bo kvar även vid skilsmässa/sjukskrivning/arbetslöshet?
Om nej – tecken på svag ekonomi
Om ja – tecken på mer robust ekonomi.

Var finns den bästa sparräntan?

pengar och procent

Det är flera år sedan vi såg en inflationsnivå I Sverige som vi ser idag. Vi har idag en inflation på nästan två procent. Detta gör det mycket viktigt att spara pengar på rätt sätt, och där du får hög sparränta. Ränta.com guidar dig här till rätt sparkonto och reder ut begreppen.

Inflationen gör valet viktigt

De flesta svenskar sparar idag på bankkonton. Detta är inte det sparsätt som ger dig bäst avkastning under en inflationsnivå som vi ser idag i Sverige. Som med så mycket annat så kan detta bero på att människor helt enkelt inte vet om det eller inte orkar flytta om sitt sparande. Oavsett anledning så tjänar du att istället börja spara i ett regelrätt sparkonto.

”Du förlorar två procent av ditt sparande om året om du sparar på ett konto med noll procent i ränta som storbankerna ofta har. Att de flesta väljer att behålla sitt sparande i storbanker beror på en kombination av lathet och okunskap”
– Christina Söderberg, sparekonom hos Compricer

Insättningsgarantin

Många tror att det enbart är storbankerna som har statlig insättningsgaranti. Detta innebär ett skydd för den som sätter in pengar där staten går in i händelse av konkurs och ersätter kunden med upp till 950 000 kronor. Då många sparkonton också ger dig statlig insättningsgaranti så är det därför likvärdigt med att spara i en storbank ur den synvinkeln.

Det finns dock några skillnader om du väljer ett sparkonto utan insättningsgaranti utöver ovanstående säkerhetsaspekt. Detta är framförallt att du får högre ränta på ett konto utan insättningsgaranti, vilket ger dig möjlighet till större avkastning. Givetvis innebär även det en aningen större risk i sig, att välja konto utan insättningsgaranti. I slutänden är det du som sparare som måste väga dessa för och nackdelar mot varann och bedöma vad som passar dig bäst.

Den bästa räntan

I nuläget så får du bäst ränta på ditt sparande om du väljer Santander Consumer Bank. Du får då 1,0 procent i ränta. Det du däremot måste vara medveten om är att det enbart gäller ett av Santanders två olika sorters konton. Det kontot som ger dig en procent i ränta är avsett för dig som vill spara större summor på lång sikt. Du behöver då ha ett sparkapital som överstiger 100 000 kronor för att få denna räntesats.

För dig som sparar mindre än 100 000 kronor så är räntan 0,75 procent hos Santander på deras andra konto. Om ditt sparkapital understiger detta på det förstnämnda kontot så faller räntan ned till noll procent, vilket är viktigt att veta om. Oavsett om du väljer Santander eller något annat sparkonto så är det en mycket bra idé att ha ditt sparande i ett sparkonto med ränta.