Lägre boränta och högre sparränta

spara pengar på räntor

Lägre boräntor och högre sparräntor – det är en kombination som garanterat ger mer pengar i hushållskassan varje månad. Trots att det finns mycket pengar att spara, är det inte särskilt många som tar sig tid att ta de steg som krävs. Det är lite synd, särskilt som arbetet inte direkt är besvärligt och inte behöver ta lång tid.

Nischbankerna leder utvecklingen

Lite elakt kan man säga att storbanker som Nordea, Swedbank och Handelsbanken är stora av en anledning – att de tar ut de högsta priserna. De största bankerna är sällan billigast vare sig det gäller bolån eller ränta på sparkonton. Det är en direkt anledning till att den som vill spara pengar på boräntan eller få mer ränta på sparkontot, eller både och, ska sikta in sig på den skara aktörer som brukar gå under benämningen nischbanker. Dessa aktörer har ett mindre omfattande utbud av tjänster och många gånger specialiserar de sig på att vässa sitt erbjudande inom ett eller ett par specifika tjänster. Det kan vi kunder tjäna på!

Tittar vi på hur det ser ut för boräntor ger en snabb översikt att Ålandsbanken och MittBolån är de två billigaste aktörerna. Under juni månad var dessa två aktörer de som erbjöd sina nya och befintliga kunder de lägsta räntorna. På den andra sidan skalan hittar vi betydligt större aktörer såsom exempelvis Länsförsäkringar och Handelsbanken.

Går vi sedan över till att jämföra sparräntor är det helt klart så att ju större bank, desto lägre ränta. Ingen av de traditionella bankerna erbjuder någon ränta över huvud taget på sparkonton med fria uttag, men många nischbanker kan erbjuda upp till 1%. Det är inte mycket historiskt sett, men taget i beaktande att riksbankens reporänta är negativ kan väl vilken positiv ränta som helst förmånlig, även om den bara uppgår till någon procent eller några tiondelar av en procentenhet.

Har du möjlighet att undvara dina sparpengar något år eller två, kan du hos en del nischbanker också välja att öppna så kallade fasträntekonton, som löper med en betydligt högre ränta.

Mer i plånboken – fem enkla steg

Utnyttjar du kombinationen med förhållandevis låg ränta på bolån och förhållandevis hög ränta på sparkonto har du möjlighet att få en hel del extra i plånboken varje månad. För de flesta blir det minskningen i kostnaderna för boendet som ger störst effekt, men det skadar inte att maximera möjligheterna att få betydligt mer än nollränta på sparkontot, till exempel om du håller på att bygga upp en buffert.

Här nedan har du fem enkla steg du kan följa för att på så sätt få mer pengar i plånboken.

1. Jämför sparräntor hos nischbankerna och välj den som har de bästa villkoren för dig (undersök till exempel frågan om fria uttag samt hur det ser ut med insättningsgarantin)
2. Ta fram alla papper kring hur dina bolåneräntor ser ut
3. Jämför snitträntor hos både storbankerna och mindre bolåneinstitut
4. Kontakta de banker som uppenbarligen kan erbjuda de lägsta räntorna i snitt, alternativt ta hjälp av en låneförmedlare
5. Ta in offerter och förhandla med långivarna

Ingen höjning av boräntorna på två år

lag-boranta-2018

Boräntorna har uppenbart bottnat. Det är tydligt vid en jämförelse av bankernas och bolåneinstitutens snitträntor för månaderna april-juni. Att de har bottnat betyder dock inte att de är på väg uppåt, och i en färsk rapport från SBAB presenteras en prognos som visar att bolånekunder först i början av 2018 kan få räkna med att betala mer för rörliga bolån.

Räntan når 2% först 2018

Riksbankens räntebana är under lupp just nu. I början av juli meddelade Riksbanken att man räknar med att göra en första räntehöjning någon gång under kvartal tre 2017. Centralbankens prognoser har emellertid varit mycket opålitliga i de senaste årens turbulens på de finansiella marknaderna och revideringar har gjorts vid i princip varje direktionsmöte. Statliga SBAB är av uppfattningen att Riksbanken förmodligen kommer att få skjuta på den första räntehöjningen in i 2018 och i en prognos presenterar bolåneinstitutet uppgifter om att tremånadersräntan kommer att nå upp till 1,90% först under våren 2018. Det skulle alltså innebära att det fortfarande långt in på 2018 kommer att vara möjligt att teckna nya/omförhandla rörliga bolån på under 2,00% i närmare två år till.

I prognosen från SBAB meddelas också bolåneinstitutets syn på bolåneräntan i slutet av 2018. Man räknar med en ytterligare höjning från Riksbanken och den skulle resultera i listräntor på omkring 2,40%. Det handlar då fortfarande om listräntor som riktpriser och snitträntan kommer förmodligen att vara lägre än så.

Mycket lågt premium för bundna räntor

Bunden ränta innebär ökade kostnader för bankerna och det medför att det alltid finns ett litet ”premium”. Vad det innebär är att bolånetagarna får betala för bankernas upplåningskostnader. Denna extra kostnad är för tillfället historiskt låg och som exempel kan nämnas att det är mycket små skillnader mellan listräntorna för bundna räntor på 1-3 år jämfört med den rörliga tremånadersräntan. Den lägsta listräntan i skrivande stund är 1,69% och det kan jämföras med den lägsta listräntan för två år som ligger på 1,72% och den för tre år som ligger på 1,75%.

Den som funderar på att binda rörliga bolån på lite längre tid, och har en god förhandlingsposition kan med fördel jämföra räntor och spela ut långivarna mot varandra. Det bör finnas goda möjligheter att få en ränta som ligger en bra bit under 2% på lån på tre år och det kan ge en besparing när räntorna börjar klättra uppåt.

Brexit och din plånbok

effekter av brexit på din plånbok

Du kan inte ha undvikit att uppmärksamma att britterna dagen före midsommarafton gick till valurnorna för att lägga sin röst på ”Leave” eller ”Remain”. Resultatet av folkomröstningen blev att ”lämna EU”-sidan vann. Marginalen var inte stor, men den var ändå ganska klar, och veckorna efter omröstningen har präglats av politiska stormar och svajiga finansmarknader.

Brexit, det vill säga det att Storbritannien kommer att inleda förhandlingar om att lämna EU, får efterverkningar både på kort och lång sikt. Den första effekten blev oroligheter på aktiemarknaderna och den andra blev att centralbankerna över hela Europa åter började stimulera ekonomin. Men, vad kan följderna tänkas bli på lite längre sikt och hur slår Brexit mot din privatekonomi?

I korthet kan de huvudsakliga effekterna sägas vara följande. Nedan kan du läsa mer om respektive effekt.

  • Fortsatt låga räntor på lån och sparande
  • Större risk i sparande i aktier och fonder
  • Billigare att semestra i Storbritannien
  • Risk för neddragningar i företag med stort fokus på Storbritannien

Lägre räntor

Idag har vi minusränta i Sverige och detsamma gäller i både EMU-området och i en del andra stater i Europa. Anledningen är att inflationen är obefintlig. Med Brexit förväntas både privatpersoner och företag strama åt utgifterna och det är inte direkt receptet för ökad inflation. Brexit kommer kanske inte innebära ytterligare räntesäkningar, men förmodligen skjuter riksbanken på den första planerade räntehöjningen. Experterna är idag relativt eniga om att den första räntehöjningen kommer tidigast 2018.

Osäkerhet om tillväxten i världsekonomin

Världsekonomin har fortfarande inte riktigt fått upp ångan efter finanskrisen och det råder osäkerheter kring hur ekonomin på global basis mår. Är de senaste årens uppgångar på världens börser enbart på grund av att räntorna är historiskt låga, eller finns det substans i företagen? Allt är mer eller mindre oklart. Ett brittiskt utträde ur EU kan ge effekten att tillväxten globalt sjunker med någon tiondels procentenhet och det kan få till följd att avkastningen i aktier och fonder minskar.

Sparar du långsiktigt innebär Brexit förmodligen ingenting i det långa loppet. I det korta perspektivet kan det emellertid svänga både upp och ner med stor volatilitet. Behöver du pengar nu kan du emellertid fundera på att sälja av för att inte riskera att förlora större portioner av värdet om det uppstår börsfrossa.

Pundet och resor

En stark ekonomi har i princip automatiskt en stark valuta. När det finns en stor osäkerhet kring hur Storbritanniens ekonomi kommer att utvecklas de kommande åren blir följden då att valutan, pundet, sjunker i värde. Försvagningen blev omedelbar efter tillkännagivandet av resultatet av omröstningen och förmodligen kommer den svenska kronan att stå stark mot pundet ett bra tag framöver. Det gör att det blir billigare att semestra på de brittiska öarna.

Arbetsmarknad

Sverige har en stark tradition av handel med Storbritannien och det finns många större svenska företag som har en stor del av omsättningen i det förenade kungariket. En svagare ekonomi, med en svagare köpkraft som följd kan innebära problem för svenska företag med betydande omsättning i Storbritannien och det kan medföra neddragningar. Effekterna torde dock till största del vara avgränsade till enskilda företag.