Räntetak – bra eller dåligt?

rantetak-bolan

Med rörlig ränta på bolån uppnås fördelen att den löpande månadskostnaden blir något lägre i jämförelse med bundna bolåneräntor över tid. Detta gäller särskilt vid sjunkande eller stillastående styrräntor och marknadsräntor. För denna fördel får man samtidigt väga risken att räntan går upp, och vid kraftigt stigande räntor kan det rörliga lånet ge större hål i plånboken.

För bundna lån vet man exakt vad lånet kostar per månad under hela bindningstiden. Detta sätt att lägga upp bolånet ger alltså automatiskt mer trygghet och förutsebarhet. Samtidigt betalar man en liten premie för bankens upplåning på lite längre sikt och dessutom gör bindningstiderna att lånet som helhet blir mindre flexibelt.

Kombination av rörlig/bunden ränta

Tänk om det fanns ett sätt att kombinera fördelarna med båda typer av upplägg på bolån? Det finns det faktiskt och den produkten brukar kallas ”bolån med räntetak”. Denna produkt bygger på idén att rörlig ränta är billigare över tid och tar samtidigt i beaktande att bunden ränta skapar större trygghet.

Notera: Det är idag endast ett av de större bolåneinstituten som erbjuder produkter av typen räntetak, och det är Nordea. Tidigare om åren har antalet långivare med räntetak varit betydligt fler och det är tydligt att det är det osäkra ekonomiska läget med svårigheterna att prognosticera den framtida räntan som har gjort att långivarna har dragit öronen åt sig.

Så här fungerar räntetak

Ett bolån med räntetak är i grunden ett lån med tre månaderas rullande ränta. Samtidigt finns ett element av bundna räntor eftersom du inte kan få betala mer än vad taket motsvarar. Skulle du ha ett räntetak på exempelvis 3,00% och den rörliga bolåneräntan kliver över den nivån betalar du fortfarande bara 3,00%.

I det fall den rörliga räntan sedan går ner under 3,00% igen under den tid som ett räntetak finns kopplat till bolånet kommer räntan att följa med ner under taket. Som du säkert kan räkna ut kommer denna fördel med en kostnad. Ersättningen till banken eller bolåneinstitutet utgår som en form av premie som du betalar löpande under lånets löptid (även om du har ”slagit i taket”).

Billigare eller tryggare – vad väljer du?

Sedan de första produkterna med räntetak lanserades har det vissa gånger varit mer fördelaktigt med bolånetak och andra gånger mer fördelaktigt med en rörlig ränta utan en övre gräns för hur mycket du ska betala varje månad. Det går inte att sia om hur läget kommer att se ut i framtiden – prognoserna för den framtida ränteutvecklingen är inte entydiga och effekten av räntetaket avgörs ju också av vilka villkor det aktuella bolåneinstutet ställer ut – så det är helt enkelt upp till dig att välja mellan de två alternativen utifrån din syn på risk respektive trygghet.

Snitträntan fortfarande outnyttjad resurs

Snittrantor

Sedan en tid tillbaka är alla bolåneinstitut och banker som erbjuder bolån skyldiga att redovisa den så kallade snitträntan. Denna ränta är den som genomsnittet av bolånekunder på olika låneperioder faktiskt betalar. Idén med att långivarna ska presentera dessa siffror är dels ökad transparens i allmänhet, dels att vi kunder ska kunna göra mer korrekta jämförelser mellan långivare. En tredje konsekvens blir att vi får en indikation på hur möjligheten att pruta ser ut hos olika långivare.

Fyra av tio jämför snitträntor

Trots att det numera är ett tag sedan bankerna och bolåneinstituten blev ålagda att börja presentera snitträntor är det fortfarande inte särskilt många potentiella respektive befintliga bolånetagare som använder snitträntorna för att exempelvis välja bank, jämföra med den egna räntan eller för att pruta. Det ledande marknadsundersökningsföretaget Sifo har, på uppdrag av nätbanken Avanza, gjort en undersökning och i den framkommer att det är 38 procent av potentiella och befintliga bolånetagare som använder sig av snitträntorna.

I undersökningen framgår, kanske föga överraskande, att det finns en tydlig korrelation mellan hög inkomst och hög utbildningsnivå, och en hög grad av användning av snitträntorna. De som har högre inkomster och en allmänt sett hög utbildningsnivå är helt enkelt extra flitiga med att jämföra snitträntor.

Snitträntorna för maj

De nyligen publicerade snitträntorna för maj månad visar att räntan på ett rörligt tremånaders bolån var oförändrad jämfört med april. Snitträntan sett över alla de närmare 20 bankerna och bolåneinstituten som erbjuder bolån var 1,56%. Givetvis finns det aktörer som ligger både lägre och högre än detta snitt. I kategorin långivare som erbjuder lägre snitträntor än genomsnittet återfinns Ålandsbanken och Swedbank. Bland de banker som sticker ut negativt återfinns Handelsbanken och Länsförsäkringar. Det skiljer faktiskt ganska rejäla 0,27 procentenheter mellan den långivare som har de mest generösa snitträntorna och den långivare som tar mest betalt.

Vilken ränta du kan få på ditt bolån avgörs naturligtvis av en mycket lång rad faktorer och du kan inte se snitträntan som ett direkt tecken på vilken räntesats du kommer att bli erbjuden. Det är inte ens säkert att du kan få en lägre ränta hos exempelvis Ålandsbanken jämfört med hos Länsförsäkringar, även om skillnaden i snitträntorna är av det större slaget.

Lägre ränta på Swedbanks kreditkort

Swedbank lägre ränta på kredit

Swedbank erbjuder sedan i början av april den lägsta krediträntan för MasterCard betal- och kreditkort om vi jämför både bland de större bankerna och nischbankerna. Numera är räntan 10,45% med en effektiv ränta på 10,74%. Med det är Swedbank ett mer förmånligt alternativ än exempelvis Nordea och SEB om vi ser till räntesatsen för utnyttjad kredit.

Spelar någon tiondels procentenhet roll?

Swedbanks sänkning på 0,25 procentenheter kan både anses vara ganska rejäl och i princip obetydlig. Vad som gäller för den enskilde kredittagaren beror helt enkelt på hur kortet används.

För den som använder ett kreditkort för att till exempel ta del av förmåner via bonusprogram och ser till att sällan eller aldrig utnyttja möjligheten till delbetalning spelar det ingen större roll vilken ränta banken sätter. Swedbanks sänkning med 0,25 procentenheter är således endast av akademiskt intresse för den typen av användare.

Den som i stället använder kreditkort som ett sätt att jämna ut utgifter mellan månader och därmed utnyttjar möjligheten till delbetalningar är varje sänkning förmånlig. Det blir kanske inte så många hundralappar på årsbasis, men även en tiondels procent kan ge effekt.

Räntan är inte allt

Det är naturligtvis viktigt att komma ihåg att det finns många andra saker att notera vid jämförelser av kreditkort än själva krediträntesatsen. Under hur lång tid krediten är räntefri är en, vilka eventuella försäkringar som ingår automatiskt är en annan och hur de olika avgifterna ser ut (årsavgifter, avgifter för kontantuttag, med mera) en tredje. Kreditgränser är en ytterligare sak som kan vara av vikt.

På framsidan här på Ränta.com hittar du en översikt av banker och nischbanker som erbjuder kreditkort. Här finner du uppgifter kring kreditgränser, kreditränta och räntefria dagar. Gå vidare via länkarna för att läsa mer om respektive erbjudande.