Hur sätter banken räntan på ditt lån?

Banker-ranta

När du har skickat in en låneansökan får du i regel ett preliminärt besked direkt på skärmen eller via sms eller e-post inom några minuter. Att det är möjligt att ge ett besked så snabbt beror på att långivarnas kreditkontroller bygger på automatisk inhämtning av kreditinformation och omedelbar avstämning mot givna så kallade scoringmodeller. Allt är helt enkelt automatiserat.

Scoringmodellerna är de verktyg som används för att avgöra vilken individuell ränta du ska kunna erbjudas. Varje långivare har egna modeller utformade efter hur mycket risk långivaren vill ta och vilket krav på avkastning som finns. Emellertid använder de flesta mellan 8-10 huvudpunkter för bedömningen. Här ska vi lite snabbt gå igenom vilka saker de allra flesta långivare lägger till grund för bedömningen av vilken ränta du får. Notera att nedan gäller framför allt för privatlån och bolån. För så kallade snabblån är antalet bedömningskriterier normalt lite färre.

Belåning

Långivaren vill först och främst alltid säkerställa att du har en god kreditvärdighet. Med det menas att din ekonomiska position i grunden är god och att du har en historik av att fullfölja betalningsskyldigheter, låneavtal, med mera. Av den anledningen ingår befintliga lån, outnyttjade krediter, betalningsanmärkningar samt även antalet uthämtade kreditupplysningar i kreditscoringen.

Sistnämnda kan vara föremål för en del diskussion. Det är ganska klart att många kreditupplysningar inte direkt är till din fördel, men samtidigt är inte alla kreditupplysningar lika viktiga i långivarens ögon. En kreditupplysning som följer av att du ansöker om lånelöfte eller bolån får till exempel inga varningsklockor att ringa, men ett större antal kreditfrågor i kopplade till smslån är en helt annan sak. Det är framför allt själva lånebeteendet som är det centrala.

Inkomst

Inkomsten är givetvis central eftersom det är från den lön du får in varje månad som du betalar räntor och amorteringar. Den punkt i scoringmodellen som främst täcker kravet på god betalningsförmåga är taxerad inkomst såsom den ser ut i den senaste deklarationen.

Anställning

Även frågan om hur du får din inkomst är viktig för långivaren. Det är till exempel skillnad på en timanställning (mer osäker) och en fast anställning (betydligt säkrare, särskilt om den är långvarig). Timanställning, vikariat, projektanställningar och liknande anställningsformer räknas tyvärr ganska lågt i scoringmodellerna.

Ålder, familj och boende

Under den här rubriken kan vi lägga in bedömningskriterier som civilstånd, om det finns barn under 18 år i hushållet, hur din boendesituation ser ut, hur gammal du är, med mera. Olika långivare kan ha olika faktorer som är lite extra i fokus, men normalt görs en sammanvägning av följande (med + respektive – i parentes för att visa på om respektive faktor kan anses vara positiv eller negativ för dig som låntagare).

 • Under 25 år ( – )
 • Mellan 25-60 år ( + )
 • Över 60 år ( – )
 • Söka med medsökande ( + )
 • Gift eller sambo ( + ) – är ni två i hushållet anses ni indirekt kunna dela på betalningsansvaret
 • Hemmavarande barn ( – ) – barnen anses ta en del av den löpande inkomsten i anspråk
 • Boendekostnad (avgörs från fall till fall)
 • Boende i hyresrätt ( – )
 • Boende i eget hus ( + )

Mitt Bolån – så här fungerar det

låneförmedlare för bolån för lägre ränta

Vid en jämförelse av både listräntor och snitträntor (vad bolånekunderna faktiskt betalar för sina lån) ligger alltid aktören Mitt Bolån bra till och för många löptider erbjuder Mitt Bolån den absolut bästa räntan.

Om du inte känner till Mitt Bolån sedan tidigare kan det vara svårt att förstå hur en enskild aktör kan erbjuda bland de mest förmånliga lånevillkoren för alla löptider. Anledningen stavas att Mitt Bolån inte är en bank i egentlig mening utan en låneförmedlare.

En ansökan – många erbjudanden

Hos Mitt Bolån kan du få hjälp med både lånelöfte, tecknande av nya bolån, omförhandling av ränta samt byte av bank. Det är också möjligt att få hjälp med att låna till kontantinsatsen via ett privatlån samt få fram erbjudanden kring bolån som kan tecknas trots eventuella betalningsanmärkningar.

Processen med att teckna nytt bolån eller omförhandla ett gammalt går i fyra steg:
1. Ansökan
2. Personlig kontakt med bolånehandläggare
3. Mitt Bolån begär in offerter från de anslutna bankerna
4. Du bestämmer med assistans från handläggaren vilket erbjudande som är bäst.

Hur många erbjudanden du kommer att få avgörs helt av din personliga ekonomiska situation och vad du faktiskt ansöker om. Emellertid gäller generellt att de flesta av de till Mitt Bolån anslutna bankerna och bolåneinstituten inte säger nej till fler kunder och att du därmed får ett generöst antal erbjudanden.

Viktigt att tänka på är att handläggaren enbart har en informerande funktion. Han eller hon presenterar erbjudandena på ett sätt som visar på skillnaderna mellan olika erbjudanden och visar vilket eller vilka som kan betraktas som de mest förmånliga för din nuvarande situation. Du måste sedan själv bestämma vilken långivare du vill anlita och därefter också signera avtal med mera på egen hand.

Gratis att använda låneförmedlare

Om det hade varit förenat med kostnader att ta hjälp av en låneförmedlare hade denna typ av tjänst varit betydligt mindre attraktiv. Mitt Bolån är en gratistjänst och det enda du behöver lägga ner på att få ner dina bolånekostnader är lite tid på din ansökan och på att kika igenom och analysera de låneerbjudanden du får presenterade för dig.

Med helikopterpengar behövs inga lån

helikopterpengar mot inflation

Inflationen är låg och detsamma gäller förväntningarna på inflationen de kommande åren. Trots en mycket expansiv finanspolitik de senaste åren verkar det som förgjort för centralbankerna att lyckas närma sig inflationsmålen. Detta faktum gör, enligt en del bedömare, att det snart kan bli dags att börja diskutera mer okonventionella åtgärder än räntesänkningar och utökade köp av räntepapper. En åtgärd som faktiskt har börjat diskuteras små smått är ”helikopterpengar”.

Vad är helikopterpengar?

Helikopterpengar nämns i den finansiella doktrinen som ett slags sista steg i en expansiv ekonomisk politik för att komma upp i det inflationstryck som ses som mest fördelaktigt för en långsiktigt hållbar ekonomi. När räntesänkningar, stödköp av obligationer och andra åtgärder inte har visat sig ha tillräckliga effekter, är det enda som återstår att fylla på med bensin i helikoptern och stiga mot skyn med gratis kontanter till alla.

Smakar man på benämningen på denna finanspolitiska åtgärd är det lätt att få en bild av hur processen med att betala ut helikopterpengar ser ut. En helikopter kan ju flyga och hovra var som helst och kan därmed nå alla, var man än befinner sig. Dessutom är helikoptern konstruerad med rotorer vilket symboliserar spridning av pengar.

Om vi tittar mer konkret på åtgärden handlar helikopterpengar om att alla medborgare i ett land, unga som gamla, får ett förutbestämt belopp utbetalt helt utan krav på motprestation. Det är alltså fråga om något så unikt som gratis pengar.

Kan man verkligen få pengar gratis?

Idén med helikopterpengar som stimulansåtgärd i ekonomin är att sätta lite extra fart på konsumtionen och därigenom indirekt få fart på inflationen. Åtgärden är dock att betrakta som den absolut sista utvägen om övriga verktyg visar sig tandlösa, och vi kan inte räkna med att riksbanken beslutar om en sådan åtgärd i första taget. Skulle riksbanken ta det historiska beslutet är det emellertid så att alla får samma belopp rakt in på kontot eller i form av en utbetalningsavi. Dessa pengar får man sedan spendera hur man vill.

Förmodligen blir efterfrågan på lån av olika slag mycket begränsad under den tid riksbankens helikopter flyger över vårt avlånga land!

Seniorlån – onödigt dyrt

Pensionsmyndigheten, som har följt utvecklingen inom den lite speciella låneformen seniorlån sedan 2014, har i en ny rapport upprepat att låneformen i regel är en onödigt dyr lösning. Enligt ett exempel i den senaste rapporten uppgår skillnaden i lånekostnader mellan ett seniorlån och ett vanligt banklån på 500 000 – 1 miljon kronor med marknadsvärdet i bostaden som låneobjekt till flera hundra tusen kronor under en tioårsperiod.

dyrt med seniorlån

Vad är ett seniorlån?

Idén med låneprodukten seniorlån är att erbjuda äldre personer som inte kan eller vill flytta från sin bostad möjligheten att använda ett övervärde i bostaden för att låna till konsumtion och även boendekostnaden. Med andra ord är tanken att låntagaren ska kunna leva ett lite rikare liv på ålderns höst.

Att låneformen har kommit till beror främst på att banker och andra kreditgivare inte gärna lånar ut pengar till personer i pensionsåldern. För det första är det fråga om den allmänt sett lägre inkomsten, vilken långivare överlag anser vara för låg för att räntor och amorteringar ska kunna betalas, och för det andra är givetvis livslängden en avgörande aspekt.

200 000 kr i ökade räntekostnader

Att det finns mycket att förlora på att ta ett seniorlån i stället för ett vanligt banklån gör Pensionsmyndigheten tydligt redan på första sidan i sin rapport. Här beskriver man nämligen att ett seniorlån på en halv miljon som löper med 5% ränta (typisk ränta i dagsläget) blir närmare 200 000 kr dyrare än ett lån på samma belopp för vilket man betalar vanlig bolåneränta.

Den ökade kostnaden är inte den enda nackdelen Pensionsmyndigheten pekar på. Det är också fråga om att lånet kan anses som en tillgång som ökar förmögenheten och det kan ge upphov till en situation då eventuellt bostadstillägg kan sättas ned eller helt utgå.

Alternativ till seniorlån

Om en äldre person vill ha ett komplement till pensionen, vilka alternativ till seniorlån finns att utforska? Det finns i huvudsak tre alternativ, nämligen:

 • Att sälja bostaden och flytta till ett billigare boende
 • Att ansöka om ett vanligt banklån
 • Att ta hjälp av och låna via barnen

Att sälja bostaden och flytta till ett boende som är billigare i inköpskostnad är betydligt billigare i längden än att ta ett seniorlån, detta trots att man förmodligen behöver betala reavinstskatt på försäljningen. Med denna lösning kan överskottet användas som en slags extra inkomst under pensionsåren.

Vill man bo kvar i sin bostad är alternativen att ta ett lån, antingen via banken eller via barnen. Förstnämnda behöver inte förklaras närmare, men hur lånar man via barnen? Jo, idén är att barnen tar ut ett extra bolån med bostaden som säkerhet. Därefter lånas pengarna ut till föräldern enligt ett enkelt upplägg med amorteringar och räntebetalningar på samma sätt som stipuleras i bolåneavtalet.

Läs mer

Ovan är utdrag av de mest intressanta uppgifterna i Pensionsmyndighetens rapport. Vill du läsa mer hittar du hela publikationen via den här länken.

Utdelningsaktier i stället för räntekonto

Räntesparande är egentligen inget alternativ i dagsläget för dig som söker avkastning på dina sparade pengar, detta eftersom räntorna är extremt låga. Ett naturligt alternativ är att placera pengarna i aktier eller fonder för att få möjligheten att se pengarna växa. Det är emellertid förenat med risk att investera i aktier och fonder, och pengarna kan gå såväl upp som ner i värde.

Ett slags mellanting mellan räntesparande och sparande i aktier och fonder är att investera i så kallade utdelningsaktier. I den här artikeln ska vi beröra detta ämne lite kort. Notera att inget i den här artikeln utgör rådgivning eller ska ses som en uppmaning till att investera.

Utdelningsaktier i stället för räntekonto

Utdelningsaktier ger intäkter varje år

Med en utdelningsaktie i portföljen får du utdelning i kronor oavsett hur aktiens värde förändras. Givetvis kan dock utdelningens storlek påverkas av eventuell värdeförändring. Denna utdelning kan ses som en slags årlig ränta på ditt innehav och så länge som bolaget fortsätter att dela ut delar av sin vinst (och så länge du äger aktien!) kommer ”räntan” att betalas ut automatiskt till din värdepappersdepå, ISK eller KF. I sammanhanget kan vi tipsa om att det är klokt att investera via ett investeringssparkonto (ISK) eftersom du inte behöver betala skatt på utdelningarna (du betalar i stället en blygsam skatt på värdet av hela ditt innehav).

Eftersom marknaden kan vika nedåt (marknadsrisk) finns alltid risken att din investering totalt sett sjunker i värde. Det är alltså viktigt att du tänker långsiktigt om du väljer att investera i utdelningsaktier. Intressant nog brukar emellertid de vinstutdelande företagen klara sig bättre än genomsnittet i dåliga tider.

För varje aktie finns också en bolagsspecifik risk. Även om ett bolag upplevs som mycket välskött kan ruinens brant dyka upp snabbare än man tror. Ericsson är ett ganska färskt exempel på ett stort vinstutdelande företag som i tider har haft det mycket tungt. För att minska den här risken är det klokt att investera i ett större antal aktier. 10-15 stycken i olika branscher ger generellt en bra riskspridning.

Vilka utdelningsaktier är bäst?

Vill du vara mer eller mindre garanterad en hög direktavkastning på ditt aktieinnehav i många år framöver ska du framför allt titta på bolagen på de största börslistorna och välja ut dem som har en dokumenterad historia av att betala ut stora delar av sin vinst till aktieägarna.

Bolag som har en lång tradition av att betala sina aktieägare generösa utdelningar är bland annat Kinnevik, Swedish Match, Ratos, Telia, Tele2, Tieto, Swedbank, Handelsbanken och Nordea. Du kan även indirekt ta del av avkastningen i ett antal av utdelningsaktierna genom att äga aktier i investmentbolag som Investor och Industrivärden.